Vekalet yazısı
Tarih:
Yer:
TLScontact İsviçre Vize başvuru merkezine benim yerime
İsim:_____________________________________
T.C. numarası: _______________________________
başvuruda bulunmaya, pasaportumu geri almaya ve iade durumunda evraklarımı ve pasaportumu
geri almaya yetkilidir.
Ad:
Pasaport numarası:
T.C. numarası:
İmza:
Soyad:
Download

Vekalet yazısı