SEYDİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
1
Hizmetin Adı
Nüfus Cüzdanı Verilmesi
2
Adres Beyanı ile İlgili
İşlemler
3
Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
4
Çok Dilli Evlenme Kayıt
Örneği, Ölüm Kayıt Örneği,
Doğum Kayıt Örneği
Verilmesi
5
Evlenme Ehliyet Belgesi
6
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres
Belgesinin Verilmesi
7
Doğum Tescili
8
18 Yaşından Büyük
Bulunmuş Özürlü Kişilerin
Tescil İşlemi
9
10
11
12
13
14
15
Evlenerek Giden ve Baba
Hanesine Yersel Yazım
Nedeniyle Kaydı Olmayan
Kadınların Anne ve Babası
veya Kardeşleriyle Aile
Bağları Kurulması
Evlilik Soyadı ile Birlikte
Kızlık Soyadını Kullanma
Talebi
Uluslararası Aile Cüzdanı
Verilmesi
Din Hanesinin Boş
Bırakılması, Değiştirilmesi
Nüfus Kütüklerinde Yanlış
Olduğu İddia Edilen
Bilgilerin Araştırılması İşlemi
Ölü Olduğu Halde Nüfus
Kütüklerinde Sağ
Görünenler Hakkında
Araştırma Yapılması İşlemi
Dış Ülkelerde Yapılacak
Ancak Yurt Dışında
Başvuruda İstenilen Belgeler
a)Kayıptan
1-Nüfus cüzdanı talep belgesi,
2-Fotoğraf(Fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş 1
adet)
3-Varsa Evlenme Cüz,ehliyet,pasaport v.b
fotokopisi
b)Değiştirme
1-Eski Nüfus Cüzdanı
2-Fotoğraf(Fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş 2
adet)
 Kişinin kimliğini ispat edeceği belge ile
birlikte, beyan edilen adresi teyit edici elektrik,
su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya
faturası
 Noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı
gibi belgelerden biri,
 Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde
beyanda bulunacak kişinin durumuna göre;
- Vekillik belgesi
- Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
 Nüfus Cüzdanı
 Dilekçe
 Nüfus Cüzdanı
 Dilekçe
 Nüfus Cüzdanı
 Dilekçe
Kişiler söz konusu olduğunda;
 Kimliğini ispat edeceği bir belge
 Yetki verildiğine dair vekillik belgesi
*Doğum raporu (var ise)
*Anne, Baba veya Yetkili Kişi Kendini Tanıtır Resmi
Kimlik
 Mahkemece Kayyım tayin edildiğine ilişkin
karar,
 Sağlık Kurulu Raporu
 Doğum Tutanağı
 Tahkikat Formu
 Dilekçe
 Evlenme belgesi gibi anne-babayla soybağı
olduğunu gösteren belge veya mahkemeden
alınacak tespit kararı
Hizmetin Süresi
5 Dakika
10 Dakika
1 Dakika
4 Dakika
5 Dakika
1 Dakika
10 Dakika
1 Gün
15 Dakika
 Dilekçe
5 Dakika
 Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi
 Fotoğraf
 Dilekçe
 Dilekçe
 Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge
 Dilekçe
 Varsa ölüme ilişkin resmi bir belge
 Dilekçe
 Tercüme edilmiş ve onaylanmış evlenme
15 Dakika
5 Dakika
1 İşgünü
1 Ay
20 Dakika
16
17
18
Bildirilmeyen Evlenmelerin
Tescili
Nüfus Olayları ile İlgili
Taleplerinin ve Sorunların
İncelenerek
Sonuçlandırılması
Usulüne Göre Tesis Edilmiş
Kayıtlar ile Aile Kütüğüne
Yanlışlıkla Düşülen
Açıklamaların Silinmesi
Göçmen Olarak veya Yetkili
Makam Kararı ile Türk
Vatandaşlığını Kazananların
Aile Kayıtlarının
Birleştirilmesi
belgesi
 Dilekçe
1 İşgünü
 Dilekçe
20 Dakika
 Dilekçe
20 Dakika
19
Tanıma
*Başvuru sahibi babaya ait nüfus cüzdanı
,sürücü, belgesi ,pasaport,Belgelerinden biri
.Annenin kimlik bilgileri (Çocuk Nüfus Aile
kütüğüne kayıtlı ise çocuğunda bilgileri )
20
Saklı Nüfus
Şahsen Müracaat ve Dilekçe
20 Dakika
2 ay
Yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Birinci Müracaat Yeri:
İsim
Mustafa TURGUT
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
Tuncay SONEL
Ünvan
Nüfus Müdürü
Ünvan
Kaymakam
Adres
Alaylar 1 Mah. Atatürk Cad.No:1
Seydişehir
Adres
Alaylar 1 Mah. Atatürk Cad.No:1
Seydişehir
Telefon
0332 582 27 84
Telefon
0332 5820373
Faks
0332 582 27 84
Faks
0332 582 6111
e-posta
[email protected]
e-posta
Download

seydişehir ilçe nüfus müdürlüğü hizmet standartları tablosu