Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı
03.06.2014
Değerli Basın Mensupları,
Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk
günlerinde,
size,
Türk
insanının
aklından,
yüreğinden
süzerek
oluşturduğu, Türkiye’nin ve bu gelişimiyle dünyanın en büyük ticaret
fuarlarından birisi haline gelen, yeni MÜSİAD Fuarı'yla ilgili bilgiler
paylaşmak
istiyorum. 26-30.Kasım tarihleri arasında,
CNR Fuar
Merkezinde düzenleyeceğimiz 15.ci MÜSİAD Uluslararası Fuarı, aynı
zamanda “Küresel Finans Sistemine Bakış ve Yeni Yönelimler” temasını
işleyecek olan 18.ci Uluslararası İş Forumu IBF'e de, ev sahipliği yapacak.
Bu yılki çalışmamızın ana omurgasını oluşturan bu 2 büyük etkinliğimiz,
4.cü Filistin İş Forumu PBF ve 30.cu İSEDAK Zirvesi ile de eşzamanlı
olarak gerçekleştirilecektir.
“Güç
Birliği”
sloganıyla
yıllardır
tertiplediğimiz,
MÜSİAD
Uluslararası Fuarı ve IBF Kongresi'ni, büyük bir güvenle ve her defasında
bir öncekinden daha ileri bir seviyede tamamlıyoruz. Bu hedeflere
ulaşmamızda bize desteğini esirgemeyen, büyük MÜSİAD camiasına,
Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza,
Bakanlarımıza,
bizden
esirgemedikleri destekleri için şükranlarımızı sunarım.
Kurulduğumuz
1990
yılından
bu
yana
gerçekleştirdiğimiz
çalışmalar arasında, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi öncelikli bir yer
tutmaktadır. MÜSİAD, Türk işadamlarının yurtdışına açılmasını teşvik
etmek, ihracat, ithalat, yatırım ortaklıkları, teknoloji alışverişi alanlarında
uluslararası ilişkilerini geliştirmeleri konusunda daima ön ayak olmuştur.
Bu yılki, 15.ci MÜSİAD Uluslararası Fuarı, yine pek çok hedefi
göğüsleyeceği gibi, önemli yeniliklere de ev sahipliği yapacaktır.
Son yıllarda gelişen bilgi teknolojileri, MÜSİAD Uluslararası
Fuarının da önemli alanlarından biri olmuştur. Bu yıl, Teknolojiye ve
özellikle Bilgi Teknolojilerine verdiğimiz önemi daha da arttırarak, "High
Tech Port" konseptiyle, Fuarımızda başlı başına bir hol ayırdık.
Son 2 MÜSİAD fuarımızda, "Yeni Teknolojiler Sergisi" adıyla
gerçekleştirdiğimiz, teknoloji üreten proje sahipleri ile, firmaları bir araya
getiren bölümümüz, bu sene, Türkiye’nin teknoloji üretim devlerini ve proje
sahiplerini
ve
yurtiçinden ve
yurtdışından gelen yatırımcılar
buluşturmak üzere, bir "High Tech Port Fuarı'na" dönüştürüldü.
ile
Değerli Basın Mensupları,
MÜSİAD Uluslararası Fuarı, ilki 1993 yılında İzmir’de yapılarak, 3
kez İzmir’de düzenlendikten sonra, İstanbul’da devam etmiştir.
Uluslararası İş Forumu IBF Kongresi’nin ilki ise, 1995 yılında
Pakistan’da gerçekleştirilmiş, 1997 yılında da, yönetimi ve genel
sekreterliği, MÜSİAD’a devrolmuştur.
Bugün, Uluslararası İş Forumu IBF Kongresi, İSEDAK-İslam
İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin, Resmi İş
Forumu'dur. İki yılda bir, İSEDAK ve IBF, MÜSİAD Fuarı ile eş zamanlı
olarak, İstanbul’da düzenlenmektedir. IBF Yönetim Kurulu, 30 ülkeden
üye, İşadamı Derneklerinden oluşmaktadır. Bu yıl 18.cisi düzenlenecek
olan Uluslararası İş Forumu IBF Kongresi'nin konusu ise, "Paradigma
Kayması: Yeni Finansal Yönelimler" olacaktır.
Fuar'ımızla ilgili birkaç sayısal veriyi de sizinle paylaşmak isterim.
2012 yılında gerçekleştirilen 14.cü MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve
16.cı IBF Kongresi, 92 ülkeden 5.140 yabancı işadamı ve Türkiye
genelinden 150.000 işadamını buluşturdu. Bu sene, 102 ülkeden 7.000
yabancı işadamının katılımını hedeflenmekteyiz.
14.cü MÜSİAD Uluslararası Fuarı 45.000 m2 kapalı alanda
gerçekleştirilmişti, bu sene 100.000 m2 kapalı alan kullanılmaktadır.
Son Fuar'ımızdaki anketimizde ortaya çıkan sonuçlar, bizi oldukça
memnun etmişti. Özellikle, Fuarımızı ziyaret eden iş adamları ve
ziyaretçilerin memnuniyetinin % 79 olarak ortaya çıkması, bu ölçekteki
uluslararası etkinlikler için oldukça tatmin edicidir.
Ancak, daha rasyonel bir sonuç olan ve bu fuarın da ana hedefi
olan, iş bağlantılarında elde ettiğimiz sonuç, % 78 olmuştur.
Saygıdeğer Basın Mensupları,
MÜSİAD Fuarı ve IBF Uluslararası İş Forumu, ülkemizden ve
yurtdışından devlet başkanı ve seçkin devlet adamları, bürokratlar, ticaret
ve
sanayi
odaları başkanları,
sivil
toplum
kuruluşu
başkanları,
akademisyenler, uluslararası ve yerel ekonomi editörleri ve basın
mensupları,
yatırımcılar,
genç girişimciler
ve
uluslararası seçkin
işadamlarının buluştuğu, küresel iş dünyasının gündeminde olan
konuların ele alındığı ve somut çözümlerin sunulduğu, katılımcılar
arasında sektörel işbirliği ve dayanışma için fırsatlar, ortamlar oluşturan,
ticaret ve yatırım fırsatları inşa eden bir platform olmuştur.
Bunların yanısıra, katılımcı ülkelerin ticaret fırsatları sunumları,
yatırım ve inovasyon projeleri, MÜSİAD Şubeleri ve Bölgesel Kalkınma
Ajansları işbirliğiyle, yabancı heyetler için Anadolu şehirlerinde de
gerçekleştireceğimiz İş Forumlarıyla, katılımcılara zengin bir içerik
sunmayı hedefliyoruz.
Ayrıca, etkinliklerimiz içinde, geleneksel el sanatları ve zanaatkârlar
sergisi de yer alacaktır.
MÜSİAD Fuarı'nın bir diğer özelliği ise, İSEDAK'ın Resmi İş Forumu
olarak, kamu-özel sektör buluşmasını sağlayan ve işbirliği alanlarını
genişleten yönüyle, uluslararası bir etkinlik olmasıdır.
Özellikle, katılımcı ülkelerin çeşitliliği ve çokluğu, Türk mallarının
yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir araçtır. Ancak, asıl katkıyı, doğru
eşleştirmede yapmaktadır ki, bu, iş görüşmelerinin en önemli parçasıdır.
Bizim için önemli bir amaç ta, Ortak Bir İş Kültürünün kurulmasıdır.
Bunun son güzel örneği, Fas’ta gerçekleşmiştir. MÜSİAD'ın model olduğu
ve Faslı işadamları tarafından kurulan AMAL İşadamları Derneği, 17.ci
Bölgesel IBF Kongresi'ne ev sahipliği yaptı, fuarını düzenledi ve 22
ülkeden işadamlarını buluşturdu.
Bu yıl, Ekonomi Bakanlığımızın hedef ülkelerinden olan; Rusya,
Kazakistan, Türkmenistan, Nijerya, Libya, Pakistan, Sudan, Güney Afrika,
Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ın katılımıyla, ikili iş
görüşmeleri yapılacak ve bu 14 ülke ile ticari ilişkilerimiz geliştirilecektir.
Türkiye'nin hedef ülkelerinin Ekonomi ve Ticaret bakanları, İSEDAK
gündemi sebebiyle katılacak Turizm Bakanları, İslam finansmanında
uzmanlar, akademisyenler, lider işadamları, bürokratlar, yatırımcılar, genç
girişimciler katılım göstereceklerdir.
Etkinliklerimize olan ilginiz için teşekkür ediyor, güvenilir ve geniş
bir iş ağı sunan MÜSİAD Fuarına ve Uluslararası Etkinliklerimize tüm
işadamlarımızı davet ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nali Olpak
MÜSİAD
Genel Başkan
Download

03 Haziran 2014 Fuar-Forum Basın Lansmanı