www.pwc.com.tr
İşletmelerde Suistimal
Risklerinin Yönetilmesi
Anket sonuçları
Bekir Özdemir
Hikmet Mısırlıoğlu
13. Çözüm Ortaklığı Platformu
8 Aralık 2014
Merhaba,
08 Aralık 2014 tarihinde 13. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu sırasında yaptığımız
“İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi” başlıklı sunumumuzda
gerçekleştirdiğimiz mini ankete ilişkin sonuçları aşağıda bulabilirsiniz. Toplam 34
kişinin katılmış olduğu bu mini anketimizde, bazı ilginç sonuçlarla karşılaştık.
Sizlere de faydalı olmasını umuyoruz.
Yanıtlara ilişkin anahtar aşağıda verilmiştir:
E: Evet
KE: Kısmen Evet
H: Hayır
Sunumumuza ve anketimize katılanlara, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Bekir Özdemir
Müdür
PwC
2
Suistimal, şirketlerin önem verdiği bir risktir
Suistimal, çalıştığınız şirket için önemli ve öncelikli
bir risktir.
3%
32%
E
KE
H
65%
PwC
Suistimal, katılımcılarımızın
önemli bir kısmının çalıştığı
şirket için önemli ve öncelikli
bir risktir. Dolayısıyla,
Türkiye’de şirketlerin suistimali
bir tehdit olarak gördükleri
sonucuna varılabilir.
3
Önemsiyoruz, ama sorumlusu yok
Şirketinizde suistimal risk yönetiminden sorumlu bir kişi
atanmıştır.
24%
E
47%
KE
H
29%
PwC
Her ne kadar şirketler için
önemli bir risk olsa da, şirketler
bu riskle ilgilenecek bir sorumlu
atamamışlardır. Dolayısıyla,
sistematik olarak ilgilenilip
ilgilenilmediğine ilişkin soru
işaretleri oluşmaktadır.
4
Suistimal riskleri konusunda herkesin
sorumluluğu vardır
Şirketinizde suistimal risk yönetiminde size de atanmış
bir sorumluluk vardır.
21%
35%
E
KE
H
Katılımcıların %21’i, suistimal
riskleri konusunda kendilerinin bir
sorumluluğu olmadığını
düşünmektedir. Halbuki, şirkette
suistimal riski yönetimiyle ilgili
herkesin bir sorumluluğu vardır.
44%
PwC
5
Suistimalle mücadelede formal bir strateji
dokümanı gereklidir
Şirketinizde operasyonlarınıza uygun hazırlanmış
suistimalle mücadele ile ilgili strateji ve/veya yazılı
politika&prosedür bulunmaktadır.
24%
30%
E
KE
Şirketlerin önemli bir kısmında
suistimalle ilgili politika ve
prosedürlerin yetersiz olduğu
anlaşılmaktadır.
H
46%
PwC
6
Her yıl suistimal risk değerlendirmesi
yapılmalıdır
Artık şirketler, suistimal riskini ayrı denetimlerle ve risk yönetimi
birimleriyle ölçümlemekte ve takip etmektedirler..
Şirketinizde suistimal riski ihtimallerini dikkatle
değerlendirilmektedir.
Şirketinizde ile ilgili maruz kalınabilecek suistimal riskleri
hakkında bir farkındalığınız bulunmaktadır.
9%
12%
38%
50%
PwC
38%
E
E
KE
KE
H
H
53%
7
Neler yapılmalı/yapılıyor? (1/2)
İç denetimler ve görevler ayrılığı ile Şirketiniz için
tanımlanan suistimal riskleri etkili olarak azaltılabilir.
Şirketinizde çalışanlar suistimali tanımlama ve yanıtlama
konusunda yeterli bir eğitim almışlardır.
9%
12%
38%
E
KE
H
E
KE
50%
H
38%
53%
PwC
8
Neler yapılmalı/yapılıyor? (2/2)
Şirketinizdeki suistimal riski içeren noktalara ilişkin düzenli
olarak iç denetimler ve kontroller gerçekleştirilmektedir.
Şirketinizde Çalışanların suistimal ile alakalı endişelerini
bildirmelerini kolaylaştıran anlaşılır ve güvenilir
düzenlemeler vardır.
12%
21%
41%
E
E
47%
KE
KE
H
H
47%
32%
PwC
9
Etkin incelemek ve riskin tekrar yaşanmaması
için önlem almak…
Şirketinizde tespit edilen suistimal vakaları etkin olarak
incelemekte ve bu tür vakaların ilerleyen zamanlarda
tekrar yaşanmaması için gerekli kontroller
tasarlanmaktadır.
4%
E
40%
KE
56%
PwC
H
Katılımcıların önemli bir kısmı
gerçekleşen suistimal vakalarının
gerektiği gibi incelendiğini ve yeni
kontrollerin tasarlandığını
düşünmektedir.
10
Katılımcıların % 32’si suistimal vakasıyla ilgili
yeterli aksiyon alınmadığını düşünüyor
Tespit edilen vakalarla ilgili herhangi bir aksiyon alındı mı?
4%
12%
32%
Disiplin cezası
17%
4%
İç denetim süreçlerinde
yapılan değişiklikler
İş operasyonlarında yapılan
değişiklikler
E
Son bulan iş ilişkileri
17%
H
17%
Hukuki süreç
Diğer
68%
Bilmiyorum
29%
PwC
11
Katılımcıların %46’sı suistimal yaşamış. En çok
görülen suistimal varlıkların kötüye kullanılması
İş biriminizde son 12 ay içerisinde yaşanmış herhangi bir
suistimal vakasından haberdar mısınız?
12%
Varlıkların kötüye
kullanılması
23%
Finansal ve yönetim
raporlaması
32%
12%
Finansal olmayan
suistimaller
Sahtecilik
E
6%
H
Çıkar çatışması
Diğer
23%
18%
68%
Bilmiyorum
6%
PwC
12
Daha detaylı bilgi için…
PwC TR Fraud Forum e-bültenimize abone olun, çalışma
toplantılarımıza katılın, uzmanlarımızla tanışın..
PwC TR Fraud Forum web sitesine, aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.pwc.com.tr/en/fraud-forum/index.jhtml
PwC
13
Teşekkürler
Bekir Özdemir
PwC Türkiye
Müdür
Forensic Services
+90 (212) 376 59 46
[email protected]
Hikmet Mısırlıoğlu
PwC Türkiye
Kıdemli Uzman
Forensic Services
+90 (212) 376 60 60
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu
PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de faaliyet göstermektedir.
Bu doküman yalnızca genel kullanım amacıyla hazırlanmış olup, profesyonel danışmanlık hizmeti kapsamamaktadır. Bu dokümanda yer
alan bilgilere istinaden, profesyonel danışmanlık hizmeti almadan hareket edilmemelidir. Bu dokümanda yer alan bilgi ve yorumların
doğruluğuna ilişkin bir garanti verilmemekte ve yasaların vermiş olduğu izin ölçüsünde, PwC Türkiye, ortakları, çalışanları ve temsilcileri bu
dokümandaki bilgiler ya da bu bilgilere dayanılarak alınan kararlar veya bu kararların sonuçları nedeniyle sorumlu tutulamaz.
Download

İşletmelerde Suistimal Risklerinin Yönetilmesi Anket