Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2014; 5(7):1
Değerli meslektaşlarımız,
Uygulamalı bir bilim olan hemşirelik mesleği dinamik bir yapıya sahiptir. Hemşirelik
biliminin temelini güçlü bir şekilde oluşturmak için hemşirelikte otonomi ve iletişimin
gelişmesi şarttır. Hemşirelik mesleğimizin gelişimine katkı sağlayarak, araştırma ve paylaşım
platformu oluşturmak maksadıyla 2010 yılında yayım hayatına başlayan “Kardiyovasküler
Hemşirelik Dergisi” sizlerinde katkıları ile 4 cilt, 6 sayı ve derleme, orijinal araştırma ve
editöre mektuptan oluşan toplam 29 adet makale ile hızla etki alanını genişletmeye devam
etmektedir.
Dergimizde 2014 yılı itibarı ile 5. Cilt, 7. Sayısında, 2 derleme, 1 araştırma ve ilk kez 2 olgu
sunumuna yer verilmiştir.
Dergimize gönderilen makalelerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve yayımlanması
aşamasında yoğun programları arasında zaman ayırıp katkılarını esirgemedikleri için çok
değerli hakemlerimize teşekkür ederiz. Dergimizin bundan sonra da sizlerin bilimsel
yazılarınızla ilgi ve desteğinize ihtiyacı olacaktır.
Ulusal yayıncılığın gelişimini desteklemek amacıyla Türkçe dergilerin ve makalelerin kaynak
olarak gösterilmesi konusuna dikkatinizi çekerek, mesleki bilgi birikimlerimize katkı verecek
olan yeni çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız beklentisi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.
Prof.Dr.Nuray ENÇ
Editör
Download

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi