Nükleer Santral Projelerinde
Yerlileştirme
Rıfkı ODABAŞI
Şube Müdürü
Proje Altyapı
Geliştirme
Müdürlüğü
Dr. Ahmet EGE
Şube Müdürü
Nükleer Enerji Endüstrisinin Yerlileştirilmesi Teknoloji, Yakıt
Çevrimi ve Atık
Toplantısı
Yönetimi
Kocaeli, 22 Nisan 2014
Müdürlüğü
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Nükleer Santrallar Dairesi Başkanlığı
İCAT EDEREK
GELİŞTİREREK
TEKNOLOJİ
NASIL ELDE
EDİLİR?
KOPYALAYARAK
İTHAL EDEREK
SATIN ALARAK
İleri Teknolojiler
Nükleer Teknoloji
Uydu/Uzay Teknolojisi
Uçak/Havacılık Teknolojisi
ABD, Fransa, İngiltere,
Almanya, Japonya
Rusya, Çin, Hindistan
Nükleer Santral İşleten Ülkeler
G-7 Ülkeleri
Nükleer Santral
İşleten Ülkeler
G-20 Ülkeleri
Nükleer Teknolojiyle İlgili Alanlar
Nükleer Teknolojiyle İlgili Alanlar
Santral Teknolojileri
Nükleer Güvenlik Sınıfı
Ekipmanlar
Sismik Kategori I
1. Sınıf
Sismik Kategori II
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Nükleer Olmayan
Güvenlik Sınıfı
(Endüstriyel)
Yerlileştirme
Sismik Kategori III
Q Kalite Sınıfı
T Kalite Sınıfı
R Kalite Sınıfı
S Kalite Sınıfı
Risk Bazlı Sınıflandırma
Risk Induced
Safety Class
RISC I, II, III, IV
Yerlileştirmede Ne Kadar Başarılıyız?
Önemli bir eksik: standardizasyon
Nedenler
Pazar payı azlığı?
İthalatın ucuz olması?
Politika eksiklikleri?...
III+ Nesil Nükleer Reaktörler – ATMEA 1
ATMEA 1 Basınçlı Su Reaktörü
ATMEA, Temmuz 2007 de AREVA NP ve Mitsubishi Heavy
Industries LTD ortak girişimi ile oluşturulmuştur. Sinop’ta
kurulması planlanan NGS tesisi için ATMEA 1 reaktörü
seçilmiştir.
III+ Nesil Nükleer Reaktörler – ATMEA 1
TOMARI 3
KONVOI
Isar 2 / Almanya
Ems Country /Almanya
Neckarwestheim 2 /
Almanya
Japonya
N4
Civaux / Fransa
Chooz / Fransa
APWR
(Tasarım)
EPR
Olkiluoto 3 / Finlandiya
Flamanville 3 / Fransa
Taishan 1-2 / Çin
Hinkley Point C /
İngiltere
Hedef: Nükleer Teknoloji ihraç eden bir
TÜRKİYE
22 April 2034
Ekipman ve parça üretimi
Teknoloji üssü
Eğitim merkezi
Hayal mi?
 1956 ROK-US (South Korea-United States Relation)
ikili anlaşması
 1957 IAEA’ya katılmış,
 1958 NEPIO ( Nuclear Energy Programme
Implementation Organization)
 1961 Birinci 5 yıllık ekonomik kalkınma planını
 1964 saha değerlendirme seçme çalışmaları
 1966 saha seçim çalışmalarının tamamlanması
 1968 20 yıllık plan ve ilk santral için teklifçilerin
daveti
 1971 ilk nükleer santral inşaatı anahtar teslimi proje
 1975 NPT imzası
 1978 Ticari ilk nükleer santralin devreye girişi
 1981 KAERI nükleer güvenlik merkezi
 1989 NGS standardizasyonu
Süreç Nasıl İlerledi?
• 1978’den sonraki süreçte Kore, giderek artan bir
ivme ile nükleer santral yapımında deneyim
kazanmış ve yerli tedarik oranlarını artırmıştır.
• 1978-1987 yılları arasında anahtar teslimi olmayan,
yerli tedarikçilerin katkıda bulunduğu üniteler
devreye sokulmuştur.
• 1987-1995 yılları arasında teknoloji transferi
çalışmaları yürütülmüş, Çin tasarımı CPR1000 tipi
reaktörlerinin geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
• 1995 yılından günümüze kadar ise OPR1000 tipi
reaktörü tasarlamış ve geliştirmişlerdir
• APR1400 tipi reaktörlerin geliştirip BAE Barakah
santrali için 20+20 milyar dolarlık anlaşma
yapmışlardır.
Kore’nin Nükleer
Kazanımları
Hedef
• Kısa vadede kurulacak NGS’ lerden ülkemizin enerji
ihtiyacını barışçıl, güvenli ve dışa bağımlılığımızı azaltacak
şekilde faydalanılması,
• Orta vadede kurulan Nükleer Güç Santralleri ve yeni
teknolojiler göz önünde bulundurularak, teknoloji transferi
çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yerli sanayi katkısının
%80-%90 seviyelerine çıkarılması ve gerekli bilgi
birikiminin edinilmesi,
• Uzun vadede Yerli NGS tasarımının gerçekleştirilmesi ve
nükleer enerji teknolojilerinde söz sahibi olup, NGS
ihracının yapılması gibi hedeflerle amaca ulaşılabilir.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
• Nükleer santral teknolojisi ileri bir teknolojidir.
Bu teknolojiyi elde etmek akılcı ve planlı bir
yerlileştirme programı gerektirir.
• Santrali işleten değil ancak teknolojisi üreten
ülkeler 1. dünyada yer almaktadır.
• Nükleer teknoloji sıçrama tahtası olarak
değerlendirilebilir.
• ATMEA1 yerlileştirme, eğitim merkezi olma
bakımından çeşitli fırsatlar getirmektedir.
Teşekkürler…
Download

2.Oturum – EÜAŞ – Ahmet EGE