PULMONER REHABİLİTASYON ve KRONİK BAKIM ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI 2014‐2015 1‐PLANLANAN ARAŞTIRMALAR a) Türkiye'de aktif olarak görev yapan PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTE/MERKEZ sayı, yapılanması ? , uygulama modelleri ? b) Türkiye'de Evde sağlık hizmet sunumundan faydalanan Göğüs hastalarının sayısı, tanısı?. Evde sağlık hizmet sunan birimlerin yapıları, uygulama modelleri? c) Kronik solunum yetmezliği tanısıyla evde mekanik ventilatuar destek (IMV, Noninvaziv MV) alan hastaların; sayısı, tanıları, takip protokolleri d) İle ilgili veri tabanı oluşturulmasına yönelik araştırmaların planlanması. e) Not: Her üç çalışma için TTD’den destek istenmesi planlanmıştır. GARD projesi kapsamında Sağlık bakanlığından da destek alınması söz konusu olabilir. Son madde ile ilgili TTD yoğun bakım çalışma grubu ile ortak projelendirme yapılması için ÇG başkanı ile iletişime geçilmiştir. f) (Aralık 2014’de verilerin derlenmiş olması hedeflenmektedir). 2‐YAYIN a) Evde sağlık hizmet sunum kitabı: Ocak 2014 sonu tamamlanması öngürülmektedir. 3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ a) Önerimiz yoktur 4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI a) Önerimiz yoktur 5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ a) Pulmoner rehabilitasyon TGHYK eğitim Pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında Göğüs hastalıkları uzmanlarının fizyoterapistlerle birlikte çalışabilirliği FTR ‘de rotasyon yapılmasına bağlanmıştır. İlgili konudaki mevzuat eksikliğinin düzeltilmesi esas olmakla birlikte, geçen dönem TTD MYK kararı ile Göğüs asistanlarının FTR’ye rotasyon yapması tavsiye kararı alınmıştır. Bu kararın TUKMOS’a kurumsal olarak iletilmesi ve takibi önemlidir. 6‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR a) Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu şubesi ve Güneydoğu Anadolu şubeleri ile görüşülerek Pulmoner rehabilitasyon ve evde bakım konularında mini sempozyum, panel organize edilmesi planlanmaktadır. 7 ‐ DİĞER a) Pulmoner rehabilitasyon ‘Tool Kit’ ve Göğüs Hastalıklarında Evde sağlık hizmet sunumu ‘Tool kit’ hazırlanması için Eylül‐Ekim 2014’de genel merkezde ÇG yürütme kurulu üyelerinin bir araya gelmesi planlanmıştır. 
Download

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu 2014