AKCİĞER PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI 2014‐2015 1.ARAŞTIRMA a) Türk Toraks Derneği Akciğer Patolojisi Çalışma Grubunun henüz planlanmış bir araştırması yoktur. Tarihinde yapılacak grup toplantısında öneriler alınarak 2014‐
2015 araştırmaları planlanacaktır Sunulacak öneriler; ‐Alveoler mikrolithiazis olgularının toplanması ve bölgelere göre dağılım ‐sarkoidozis olgularının derlenmesi ve bölgelere göre dağılım ‐Difüz interstisyel akciğer hastalıkları bölgesel dağılım 2.YAYIN a) Grubumuzun bu yıl ortak yayını yoktur ama kongrelerde sunulmuş bildiri ve poster sunumları mevcuttur. Planlanacaktır 3.KONGRE VE KIŞ OKULU FAALİYETLERİ a) Ulusal patoloji kongresi faaliyetlerimiz: ‐ Küçük Hücreli Dışı Akciğer karsinomlarında onkojenik yolaklar ve hedefe yönelik tedaviler ‐ Nonneoplastik akciğer hastalıkları olgu sunumları ‐ "Akciğer İİA'da tuzaklar" ‐ "Hedefe yönelik tedavi ve nanoteknoloji" ‐ Akciğerin Konjenital Malformasyonları konularında konuşmalar yapılacaktır b) Ankara Güven Hastanesinin kuruluş kutlamaları çerçevesinde sitopatoloji derneği ile iletişime geçerek bir toplantı yapma isteği iletildi. Konuk konuşmacı olarak Bubendorf olacaktır. Konu akciğer sitoloji, patoloji ve moleküleri ve 20 Aralık'ta Ankara'da toplanmayı planlıyoruz. Ayrıntılı program daha sonra hep birlikte tarafımızdan oluşturulacaktır. c) Toraks kongresi aktivitelerimiz 4.GENÇ ARAŞTIRMACI a) Ulusal patoloji kongresinde kriterlerin belirlenmesi konusu gündeme getirilecektir. 5.YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ a) Ulusal patoloji kongresinde yapılacak toplantılarla belirlenecektir. b) Patoloji Uzmanlığı Nedir‐ Ne değildir? Oturumu yapılacaktır. 6.ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR a) Ankara , İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede ortak toplantılar rutin olarak yapılmaktadır. 7.DİĞER
Download

Akciğer Patolojisi Çalışma Grubu 2014