MEME ÇALIŞMA GRUBU ETKİNLİĞİ
MODERATÖR : Necmettin ÖZDEMİR, Osman ZEKİOĞLU
e-mail : [email protected] Tel : 0532.3363699-0232-3903709
MEME KANSER TANISINDAKİ ZORLUKLAR ve MOLEKÜLER DÜZEYDE GÜNCEL GELİŞMELER KURSU
(ÇEŞME ALTINYUNUS)
17 MAYIS 2014 Cumartesi,
OTURUM BAŞKANLARI: Sıtkı TUZLALI, Necmettin ÖZDEMİR
08.30-08.50- Parsiyel mastektomi, lumpektomi ve geniş eksizyonel biopsi
materyallerinde intraoperatif cerrahi sınır değerlendirilmesi. EKREM YAVUZ
08:50-09.10- Sentinel lenf nodu biopsisi değerlendirilmesi . OSMAN ZEKİOĞLU
09.10-9.30- Papiller meme lezyonları patolojisi ve ayırıcı tanı kriterleri. ZERRİN CALAY
9.30-9.50- Bifazik meme tümörleri. ALİ RIZA KANDİLOĞLU
09.50-10.10 Tartışma
10:10-10:30 Kahve molası
OURUM BAŞKANLARI: Tülay CANDA, Zerrin CALAY
10.30-10.50- İnvaziv meme karsinomlarında sınıflama ve derecelendirme. SITKI TUZLALI
10.50-11.10-Duktal karsinoma insitu ve mikroinvazyon değerlendirilmesi. NİLGÜN KAPUCUOĞLU
11.10-11.30- Memenin lobüler neoplazileri ve invaziv lobüler karsinom. MERİH GÜRAY
11.30-11.50 - Meme kanserinde prognostik ve prediktif değeri olan biomarkerlar. GÜLNUR GÜLER
11.50-12.10- Tartışma
12.10- 14.00- Öğle yemeği
OTURUM BAŞKANLARI: Ekrem YAVUZ, Gülnur GÜLER
14.00-17.30-HER-2 değerlendirilmesi önemi, güncel gelişmeler. Olguların interaktif digital ortamda
değerlendirilmesi. SERPİL DİZBAY SAK
Download

5 MAYIS 2011 Cumartesi