2012-2013 Eğitim-öğretim yılında başlamış olduğumuz asistan eğitim faaliyetlerinin 1.turu 2014-2015 yılında
anlatacağımız derslerle sona erecektir. Geçen sene yaptığımız dağılıma göre henüz anlatılmamış olarak konular ve
ayırmış olduğumuz haftalar aşağıda görüldüğü gibidir. En kısa zamanda ders konularının ayrıntılı dökümü ve bunların
takvim üzerine yerleştirilmesinin yapılması gerekmektedir. Eklerde geçmiş programlar bulunmaktadır. Konuların en
geç 15 Eylül 2014 Pazartesi gününe kadar kürsü sekreterimiz özlem hanıma iletilmesini rica ederim. Saygılarımla.
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
2014-2015 EĞİTİM YILI ASİSTAN DERS KONU DAĞILIMI
Üro
6hft
Kem / yum
6 hft
Derma
5 hft
Baş boyun
5 hft
Nöro
5 hft
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
2013-2014 EĞİTİM YILI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DERS PROGRAMI
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Karaciğer biyopsisine yaklaşım ve pattern analizi
Karaciğer iğne biyopsisini değerlendirmede dikkat edilecek noktalar, karaciğerin elementer
lezyonları ve pattern analizi ile karaciğer patolojilerine temel yaklaşım prensiplerinin öğretilmesi
amaçlanmıştır.
TARİH
21.10.2013
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
Prof.Dr.Esra ERDEN
Karaciğerin enfeksiyöz patolojileri
Karaciğerin akut/kronik viral hepatitlerinin (Hepatit B, C, Delta) ağırlıklı olarak anlatılacağı bu
derste ayrıca kronik hepatit derecelendirme ve evreleme kriterleri ve non-viral enfeksiyöz
patolojiler anlatılacaktır.
Prof.Dr.Esra ERDEN
Karaciğerin toksik/metabolik hastalıkları ve otoimmün hepatit
Karaciğerin kalıtımsal metabolik hastalıklarından özellikle Wilson Hastalığı, Alfa-1 antitripsin
eksikliği, hemakromatosiz üzerinde durulacak bunun yanı sıra toksik etkiye bağlı gelişen
karaciğer patolojileri ve otoimmün hepatit klinik, laboratuar özellikleri eşliğinde anlatılacaktır.
Kolestaz ve safra duktus hastalıları
İntra/ekstra hepatik kolestaz klinik ve laboratuar özellikleri eşliğinde anlatılacaktır. Bunun yanı
sıra temel safra duktus patolojilerinin (Primer Biliyer Siroz, Primer Sklerozan Kolanjit, Prof.Dr.Esra ERDEN
Karaciğerin fibrokistik hastalıkları) temel klinik, laboratuar ve görüntüleme verileri ve ayırıcı
tanıyı da içerecek şekilde anlatılması amaçlanmıştır.
Steatohepatit ve vasküler patolojiler
Yağlanma ile karakterli karaciğer hastalıklarının (Non-alkolik/alkolik steatohepatit) temel gelişim
mekanizmaları, patolojik özellikleri, tanı kriterleri yanı sıra steatohepatit derecelendirme ve
evreleme kriterlerinin anlatılması planlanmıştır. Dersin son bölümünde karaciğerin vasküler
patolojileri anlatılacaktır
Prof.Dr.Esra ERDEN
Siroz ve karaciğer tümörleri
28.10.2013
16:00-16:50
17:00 - 17:50
04.11.2013
16:00-16:50
17:00 -17:50
11.11.2013
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
Siroz patogenezi ve patolojik özelliklerinin kavranması planlanmıştır. Ayrıca karaciğerin primer
ve sekonder tümörleri ve bu tümörlerin morfolojik, immünfenotipik özellikleri WHO sınıflaması
temel alınarak anlatılacak, ayırıcı tanı üzerinde durulacaktır.
Safra kesesisinin neoplastik ve non-neoplastik lezyonları. Pankreasın non-neoplasitik Doç.Dr.Berna SAVAŞ
lezyonları
Safrakesesinin non-neoplastik lezyonları ve neoplazileri WHO sınıflaması eşliğinde
anlatılacaktır. Dersin diğer bölümünde ise akut ve kronik pankreatitler patogenez, klinik,
laboratuar özellikleri eşliğinde anlatılacaktır.
Pankreas neoplazileri ve kistleri
Pankreasın neoplazileri yanı sıra neoplastik ve non-neoplastik kistik lezyonlarının WHO
sınıflaması eşliğinde anlatılması planlanmıştır. Tümör öncüsü lezyonlar, tümörlerin gelişiminde
etkilin olan moleküler mekanizmalar, immünfenotipik özellikler ve ayırıcı tanı üzerinde
durulması planlanmıştır.
Karaciğer Sitopatolojisi
Prof.Dr.Cemil EKİNCİ
Hematopatoloji: Kemik iliği normal yapısı, mikroçevre
değerlendirilmesi
MDS ve non neoplastik diğer kemik iliği yetmezlikleri
ve
hücrelerin
morfolojik
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Hematopatoloji: Akut lösemiler (ALL/AML)
MPN
09.12.2013
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
Prof.Dr.Işınsu KUZU
16.12.2013
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
23.12.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
30.12.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
Olgun B hücreli lenfomalar
Hematopatoloji: Agresif B hücreli lenfomalar
T hücreli lenfomalar
Hematopatoloji: İmmun yetmezlik ve PTLD ilişkili lenfoproliferatif patolojiler
Hematopatoloji: Reaktif lenfoid patolojiler
25.11.2013
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
02.12.2013
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Hematopatoloji: Kemik iliği lenfoid ve non lenfoid patolojilerinde pattern analizi
Hodgkin lenfoma sınıflama ve ayırıcı tanı
18.11.2013
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
06.01.2014
16:00-16:50
Hematopatolojide kullanılan moleküler testler ve kullanım algoritmaları raporlama
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Endokrinpatolojisi:
Tiroidin folliküler lezyonları, moleküler özellikleri 1-2
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Endokrinpatolojisi:
Papiller karsinoma ve varyantları, Papiller karsinomada moleküler özellikler 1-2
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Endokrinpatolojisi:
Medüller karsinoma, az diferansiye tiroid karsinoması, anaplastik karsinoma 1-2
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Endokrinpatolojisi:
Adrenal gland patolojisi 1-2
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Endokrinpatolojisi:
Paratiroid patolojisi 1-2
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Tiroidsipatolojisi
Doç.Dr.Koray CEYHAN
03.03.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
Jinekolojik Sitoloji
Prof.Dr.Nural ERDOĞAN
10.03.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
17.03.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
Jinekopatoloji
Vulva benign patolojileri, vulva IEL ve kanserleri
Serviks IEN’leri ve invaziv tümörleri
Jinekopatoloji
Menstrüel siklus
Endometrium hiperplazileri ve endometrium kanserleri
Jinekopatoloji
Uterus mezanşimal tümörleri
Jinekopatoloji
Over yüzey epitel kökenli tümörleri
Jinekopatoloji
Overin germ hücreli tümörleri
Over seks kord stromal tümörleri
Jinekopatoloji
Non-moler plasentaya mikroskobik yaklaşım
Gestesyonel trofoblastik hastalıklar
Nefropatoloji:
- Renal biopsiye yaklaşım
- Glomerüler hastalıklar -1
Nefropatoloji:
- Glomerüler hastalıklar -2
- Tübüler hastalıklar
Nefropatoloji:
Vasküler hastalıklar ve diğer patolojiler
Yrd.Doç.Dr.Duygu
KANKAYA
16:00-16:50
17:00-17:50
13.01.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
03.02.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
10.02.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
17.02.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
24.02.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
Yrd.Doç.Dr.Duygu
KANKAYA
24.03.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
Yrd.Doç.Dr.Duygu
KANKAYA
31.03.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
Yrd.Doç.Dr.Duygu
KANKAYA
07.04.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
Yrd.Doç.Dr.Duygu
KANKAYA
14.04.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
Yrd.Doç.Dr.Duygu
KANKAYA
Prof.Dr.Arzu ENSARİ
Prof.Dr.Arzu ENSARİ
Prof.Dr.Arzu ENSARİ
21.04.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
28.04.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
05.05.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
12.05.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
26.05.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
02.06.2014
16:00-16:50
17:00-17:50
NOT: Dersler Pazartesi günleri saat 16:00-16:50 ve 17:00-17:50 saatlerinde Anabilim Dalımız Dershanesinde yapılacaktır. Ayrıca gereken
durumlarda Perşembe günleri 17:00-17:50 saatlerinde ek ders şeklinde verilecektir
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
2012-2013 EĞİTİM YILI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DERS PROGRAMI
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
TARİH
1.
PATOLOJİ GİRİŞ Patoloji Laboratuar Teknikleri
Prof.Dr.Aylin OKÇU
HEPER
2.
3.
MOLEKÜLER PATOLOJİYE : DNA’nın kimyasal ve fiziksel yapısı, kromatin Prof.Dr.Fulya TEKŞEN
organizasyonu.
DNA nın fonksiyonu :replikasyon, transkripsiyon, translasyon, Gen ifadesinin düzenlenmesi
Prof.Dr.Fulya TEKŞEN
08.10.2012
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
15.10.2012
16:00-16:50
17:00 - 17:50
4.
MOLEKÜLER PATOLOJİ: Protein yapısı, Enzimler ve Sinyal İletimi
5.
MOLEKÜLER PATOLOJİ: DNA tamiri ve Mutasyonlar
6.
MOLEKÜLER PATOLOJİ: Moleküler tekniklerin uygulandığı laboratuarlarda çalışan ve test
15.11.2012
güvenliği
Prof.Dr.Işınsu KUZU
16:00 - 16:50
LABORATUVAR MATEMATİĞİ: Ölçüm birimleri ve hesaplamalar.
17:00 - 17:50
MOLEKÜLER YÖNTEMLER I: Moleküler uygulamalarda kullanılan çözelti ve tamponlar,
diğer moleküler ve enzimler. Çeşitli farklı materyallerden ( Taze doku, kan, parafin doku vs) Prof.Dr.Işınsu KUZU
DNA, RNA ve protein elde edilmesi, nükleik asitlerin ve proteinlerin miktar ölçümü, saklanma
yöntemleri
MOLEKÜLER PATOLOJİ: Kanser genetiği
Prof.Dr.Asuman SUNGUROĞLU19.11.2012
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN KULLANIM AMAÇLARI
26.11.2012
Prof.Dr.Nurten AKARSU
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
GENETİKTE YOL HARİTASI
Prof.Dr.Nurten AKARSU
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PEDİATRİK PERİNATAL PATOLOJİ
Perinatal otopsi ve plasenta patolojilerinde makroskobik yaklaşım
PEDİATRİK PERİNATAL PATOLOJİ
Plasenta patolojilerinde mikroskobik yaklaşım
PEDİATRİK PERİNATAL PATOLOJİ
Çocukluk çağına özgü sık görülen non-neoplastik patolojiler I ve II
Prof.Dr.Asuman SUNGUROĞLU12.11.2012
16:00-16:50
17:00 -17:50
Prof.Dr.Asuman SUNGUROĞLU
Prof Dr Aylin OKÇU HEPER
Prof Dr Aylin OKÇU
HEPER
Prof Dr Aylin OKÇU HEPER
03.12.2012
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
10.12.2012
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
14.
PEDİATRİK PERİNATAL PATOLOJİ
Çocukluk çağına özgü sık görülen neoplastik patolojiler, I ve II
Prof Dr Aylin OKÇU
HEPER
17.12.2012
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
15.
AKCİĞER, TİMUS
Timus patolojisi: Normal timus, Timus spesmenine yaklaşım, Tümöral ve non-tümöral timus
patolojileri, intraoperatif yaklaşım –I ve II
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
24.12.2012
16:00-16:50
17:00-17:50
16.
AKCİĞER Normal Akciğer, Obstruktif hastalıklar: amfizem, bronşit, bronşiektazi, astım;
granülomatöz, infeksiyöz patolojiler; akciğer patolojisinde panik tanı
AKCİĞER
İnterstisyel akciğer hastalıkları: histolojik patternler ve klinik ve radyolojik korelasyon
AKCİĞER
Akciğer tümöral lezyonları: TNM temelinde makroskopik yaklaşım
AKCİĞER
Akciğer tümöral lezyonları: genel sınıflanma
SÖMESTR TATİLİ 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2013
AKCİĞER
Benign tümörler; premalign lezyonlar
AKCİĞER
Küçük hücreli dışı karsinomlar
SINAV ( 1-14 arası konuları içermektedir )
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
AKCİĞER
Nöroendokrin tümörler
AKCİĞER
Akciğer tümörlerinin moleküler özellikleri, intraoperatif konsültasyon
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
5-8.02.2013 tarihleri
arası uygun bir zamanda
Prof.Dr.Serpil DİZBAY
SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY
SAK
07.01.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
14.01.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
04.02.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
11.02.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
24.
PLEVRA
Normal plevra, plevranın tümöral ve nontümöral patolojileri; intraoperatif konsültasyon
25.
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Doç.Dr.Koray CEYHAN
SİTOLOJİ GİRİŞ
26.
AKCİĞER SİTOLOJİSİ
27.
28.
GİS: Özofagus, Özofagokardiyak bileşke, Mide, İnce barsak , Kolorektal
rezeksiyonlarında makroskopik değerlendirme, TNM evrelemesi, Raporlama I-II
Doç.Dr.Koray CEYHAN
biyopsi ve
Doç Dr Berna SAVAŞ
GİS: Üst GİS’in enfeksiyöz ve inflamatuar hastalıkları I-II
Prof.Dr Arzu ENSARİ
29.
GIS: Alt GİS’in enfeksiyöz ve inflamatuar hastalıkları I-II
Prof.Dr Arzu ENSARİ
18.02.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
25.02.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
04.03.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
11.03.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
18.03.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
25.03.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
01.04.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
30.
GİS: Üst GİS (Ozofagus, Mide, Duodenum) neoplazileri, sınıflama, ayırıcı tanı.
İmmünhistokimyasal ve moleküler uygulamalar I-II
Doç Dr Berna SAVAŞ
31.
GİS: Alt GIS (incebarsak, apendiks, kolorektum) neoplazileri, sınıflama, ayırıcı tanı.
İmmünhistokimyasal ve moleküler uygulamalar I-II
Doç Dr Berna SAVAŞ
08.04.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
32.
MEME Meme materyaline TNM temelinde makroskopik yaklaşım
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
33.
MEME Normal meme; inflamatuar, konjenital ve gelişimsel hastalıklar; meme başı
34.
MEME Proliferatif meme hastalıkları
Prof.Dr.Serpil DİZBAY
SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
15.04.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
35.
MEME Meme kanseri : İn situ duktal ve lobüler karsinoma; mikroinvaziv karsinoma kavramı
36.
MEME Meme kanseri : NOS ve özel tipler
37.
MEME Meme kanseri: Tümör derecelendirmesi, moleküler sınıflama; intraoperatif
değerlendirme, sentinel lenf nodülü değerlendirmesi
MEME Prognostik ve moleküler markerlar (hormon reseptörleri, HER2, Ki67; diğer)
38.
Prof.Dr.Serpil DİZBAY
SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY
SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY
SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY SAK
Prof.Dr.Serpil DİZBAY
SAK
Doç.Dr.Koray CEYHAN
39.
MEME Diğer meme tümörleri: fibroepitelyal tümörler; mezanşimal tümörler; erkek memesi
40.
MEME SİTOLOJİSİ
41.
GÖZ Göz ve göz çevresi dokulara ait biyopsi ve operasyon materyallerinin makroskobik Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
yaklaşımı, bu bölgelerin normal histolojisi I-II
42.
GÖZ
43.
Göz ve göz çevresi dokuların neoplastik patolojileri
44.
İMMUNHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ
Prof.Dr.Aylin OKÇU
HEPER
Prof.Dr.Işınsu KUZU
45.
HİBRİDİZASYON YÖNTEMLERİ FISH ve CISH
Prof.Dr.Işınsu KUZU
Göz ve göz çevresi dokuların non-neoplastik patolojileri
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
SINAV
NOT: Dersler Pazartesi günleri saat 16:00-16:50 ve 17:00-17:50 saatlerinde Anabilim Dalımız Dersanesinde
yapılacaktır. Ayrıca gereken durumlarda Perşembe günleri 17:00-17:50 saatlerinde ek ders şeklinde verilecektir.
22.04.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
06.05.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
13.05.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
20.05.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
27.05.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
03.06.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
10.06.2013
16:00-16:50
17:00-17:50
17.06.2013
PATOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM YILI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DERS PROGRAMI
KONU
Üropatoloji
Radikal Sistektomi Materyaline Yaklaşım
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd.Doç.Saba KİREMİTÇİ
Üropatoloji
Mesane Bxlerine Yaklaşım
Yrd.Doç.Duygu KANKAYA
Üropatoloji
Böbrek Kitlerine Yaklaşım
Yrd.Doç.Saba KİREMİTÇİ
Üropatoloji
Prostat Bxlerine Yaklaşım
Yrd.Doç.Duygu KANKAYA
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
26.11.2014
Yrd.Doç.Saba KİREMİTÇİ
Üropatoloji
Radikal Prostatektomi Materyaline Yaklaşım
Yrd.Doç.Duygu KANKAYA
Kemik Yumuşak Doku
-Proliferatif ve reaktif benign kemik lezyonları-2
-Kıkırdak tümörleri
Kemik Yumuşak Doku
-Osteojenik tümörler
-Ewing sarkomu
05.11.2014
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
12.11.2014
Üropatoloji
Testis Kitlelerine Yaklaşım
Kemik Yumuşak Doku
-Kemik lezyonlarına yaklaşım
-Proliferatif ve reaktif benign kemik lezyonları-1
TARİH
15.10.2014
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
03.12.2014
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10.12.2014
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
17.12.2014
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
24.12.2014
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
07.01.2015
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
Kemik Yumuşak Doku
-Yumuşak doku tümörleri ne genel yaklaşım, immünohistokimya ve moleküler Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
incelemelerin yeri
-İğsi hücreli yumuşak doku tümörleri
19 OCAK -1 ŞUBAT SÖMESTR TATİLİ
14.01.2015
Kemik Yumuşak Doku
-Epiteloid yumuşak doku tümörleri
-Pleomorfik sarkomlar
04.02.2015
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
Kemik Yumuşak Doku
-Adipositik ve vasküler tümörler
-Diferansiyasyonu belirsiz yumuşak doku tümörleri
Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ
SINAV ( 1-12 arası konuları içermektedir )
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
11.02.2015
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
16.02.2015
Dermatopatoloji
18.02.2015
-Deri Biyopsilerine Makroskopik yaklaşım, normal Histoloji, Klinik ve Patolojik Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
Elemanter Lezyonların Terminolojisi
-İnflamatuar Deri Hastalıklarında Pattern Analizi, Prototipik Hastalıklar
Dermatopatoloji
-Vezikülobüllöz Lezyonlar
-Vaskülit ve Pannikülitler
25.02.2015
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
Dermatopatoloji
-Mikozis Fungoides ve Deriye Özgü T HücreliLenfoproliferatif Hastalıklara Yaklaşım
-Primer Deri Mezanşimal Tümörlerine Yaklaşım
04.03.2015
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
Dermatopatoloji
-Derinin Benign Melanositik Lezyonlarına yaklaşım
-Derinin Malign Melanositik Lezyonlarına yaklaşım
11.03.2015
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
Dermatopatoloji
-Melonom Dışı Primer Malign Deri Tümörleri
-Deri Eki Tümörlerine Yaklaşım
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
18.03.2015
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
Nöropatoloji
-SSS Patolojisine Giriş (Operasyon Yöntemleri ve bunlara Makroskopik Yaklaşım, Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
İntraoperatif Konsültasyon, Reaktif Glial Reaksiyonlar)
-SSS Tümörleri Sınıflaması
Nöropatoloji
Prof.Dr.Esra ERDEN
Glial Tümörler ve Derecelendirme
25.03.2015
Nöropatoloji
SSS Çocukluk Çağı Tümörleri
08.04.2015
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
Nöropatoloji
Meningeal Tümörler
Prof.Dr.Esra ERDEN
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
Nöropatoloji
Kas ve Periferik Sinir Patolojisi
Prof.Dr.Aylin OKÇU HEPER
17.04.2015
17:00-18:00
Nöropatoloji
Hipofiz ve Sellar Bölge Tümörleri
Prof.Dr.Esra ERDEN
22.04.2015
Baş-Boyun Patolojisi
Oral Kavite: Non-neoplastik lezyonları, benign ve malign neoplazileri
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
01.04.2015
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
15.04.2015
08:30 - 09:20
29.04.2015
Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
Baş-Boyun Patolojisi
Larenks, Hipofarenks ve Trakea: Non-neoplastik lezyonları, benign ve malign Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
neoplaziler
06.05.2015
Baş-Boyun Patolojisi
Nazal Kavite, Paranazal Sinüsler ve Nazofarenks: Non-neoplastik lezyonları, benign ve Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
malign neoplazileri
13.05.2015
Baş-Boyun Patolojisi
Tükrük Bezi: Non-neoplastik lezyonları, benign ve malign neoplazileri
20.05.2015
Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
Baş-Boyun Patolojisi
Boyun bölgesinde kistik lezyonlar ve neoplaziler
Prof.Dr.Sibel PERÇİNEL
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
SINAV
03.06.2015
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
27.05.2015
NOT: Dersler Çarşamba günleri saat 08:30-10:20 saatlerinde Anabilim Dalımız Dershanede yapılacaktır. Ayrıca
gereken durumlarda Perşembe günleri 17:00-17:50 saatlerinde ek ders şeklinde verilecektir.
Download

Asistan Ders Programı - Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı