T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında tam
zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.
Fakülte
Bölüm
Adet
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı
1
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Cerrahi
Hastalıklar Hemşireliği
Anabilim Dalı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Doğum
ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı
Hemşirelik Bölümü Halk
Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim
Dalı
Hemşirelik Bölümü İç
Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
Hemşirelik Bölümü İç
Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
Hemşirelik Bölümü Psikiyatri
Hemşireliği Anabilim Dalı
1
1
1
2
1
1
Başvuru Belgeleri:
Profesör
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Solunum Fizyolojisi Dalında çalışmaları olmak
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Profesör
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Böbrek nakli konusunda çalışmaları olmak
1
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Beslenme Bilimleri
Anabilim Dalı
2
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Diyetetik Anabilim
Dalı
1
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Anabilim
Dalı
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Doçent
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
1
1
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Diyetetik Anabilim
Dalı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisası yapmış
olmak
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Profesör
Açıklama
Medikal illüstrasyon konusunda çalışmaları
olmak
Profesör
1
Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümü Beslenme Bilimleri
Anabilim Dalı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ünvan
3
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Yrd. Doçent
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Nefropatoloji sertifikası bulunmak
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Profesör,
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Profesör,
Geriatri alanında çalışmaları olmak
Doçent
Biyokimya alanında doktora yapmış olmak
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Doçent
Profesör,
Doçent
Yrd.Doçent
Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisası yapmış
olmak
1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi,
fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suret-
leri olması gerekmektedir.
3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kap-
sayan 6 takım dosya,
4. Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayın-
larını kapsayan 4 takım dosya,
5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.
8.Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
T.C. Sanko Üniversitesi Rektörlüğü
İncilipınar Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No:45 27090 Şehitkamil/Gaziantep
Bilgi için: Tlf:0342 211 54 00
Faks: 0342 211 54 10
TEŞEKKÜR
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
SİYAMİ ERSEK HASTANESİ
Göğüs Cerrahisi bölümünde geçirmiş
olduğum başarılı ameliyat ve sonrasında
ilgi ve alakasını esirgemeyen
çok değerli hocam
Doç.Dr.
TAMER OKAY
ve ekibinde
BÜLENT AYDEMİR
Dr. OYA İMAMOĞLU
Dr. AYTEN GÜNER AKBIYIK
Dr.
ve
Dr. ALİ FUAD DURUSOY’a
teşekkür ederim
DİNÇER SUYOLCU
e-mail:[email protected]
Download

TEŞEKKÜR