KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
KONU
ANLATICI
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ
01 Eylül 2014 Pazartesi
Kardiyovasküler Tıbbın Temelleri, Kalbin Fonksiyonel
Anatomisi ve Fizyolojisi
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Serkan BULUR
05 Eylül 2014 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Feyza AKSU
08 Eylül 2014 Pazartesi
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
12 Eylül 2014 Cuma
Kalp Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene
Unstabil angina ve Non-ST elevasyonlu Miyokart
Enfarktüsünün patogenezi
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
15 Eylül 2014 Pazartesi
Akademik Konsey
19 Eylül 2014 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
22 Eylül 2014 Pazartesi
Kardiyak Aritmilere Genel Bakış
Doç. Dr. Serkan BULUR
26 Eylül 2014 Cuma
Makale Kulübü
ST yükselmeli myokart enfarktüsü patogenezi, tanı ve
tedavisi
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Serkan BULUR
29 Eylül 2014 Pazartesi
03 Ekim 2014 Cuma
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
06 Ekim 2014 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Stabil anginalı hastalara nasıl tanı koyalım? Noninzazif tanı
yöntemlerini nasıl kullanalım?
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
10 Ekim 2014 Cuma
Kardiyak Radyoloji
13 Ekim 2014 Pazartesi
Akademik Konsey
17 Ekim 2014 Cuma
Makale Kulübü
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Serkan BULUR
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
20 Ekim 2014 Pazartesi
Kalp kapak hastalığında neler değişti ? kardiyolog olayın
neresinde?
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
24 Ekim 2014 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
27 Ekim 2014 Pazartesi
Transözefageal Ekokardiyografiyi Kimlere ve Nasıl Yapalım? Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Serkan BULUR
31 Ekim 2014 Cuma
İnfektif Endokarditte Neler Değişti?
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
03 Kasım 2014 Pazartesi
Akademik Konsey
07 Kasım 2014 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Feyza AKSU
10 Kasım 2014 Pazartesi
Atriyal Fibrilasyona Güncel Yaklaşım
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
14 Kasım 2014 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
17 Kasım 2014 Pazartesi
Kardiyalog Gözüyle Hipertansiyon
Doç. Dr. Serkan BULUR
21 Kasım 2014 Cuma
Kadınlarda kardiyovasküler hastalık
Uzm.Dr. Feyza AKSU
24 Kasım 2014 Pazartesi
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
28 Kasım 2014 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Hiperlipidemi tedavisinde neler değişti, kimleri nasıl tedavi
edelim?
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
01 Aralık 2014 Pazartesi
Akademik Konsey
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
05 Aralık 2014 Cuma
Perikardiyal hastalıkların tanı ve tedavisi
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
08 Aralık 2014 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr. Feyza AKSU
12 Aralık 2014 Cuma
Hangi kalp hastaları gebe kalamaz ?
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Serkan BULUR
15 Aralık 2014 Pazartesi
Makale Kulübü
Hipertansiyon tedavisinde yenilikler-Renal denervasyonkarotid implantasyon ve aşı
Dr. Kenan Demircioğlu
Dr. Yusuf Yılmaz
Doç. Dr. Serkan BULUR
26 Aralık 2014 Cuma
Makale Kulübü
Hipertansiyon tedavisinde yenilikler-Renal denervasyonkarotid implantasyon ve aşı
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
29 Aralık 2014 Pazartesi
Kalp Yetmezliği Patofizyolojisi ve Tanısı
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
02 Ocak 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Feyza AKSU
05 Ocak 2015 Pazartesi
Akademik Konsey
09 Ocak 2015 Cuma
Kalp Yetmezliği Tedavisinde Yenilikler
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
12 Ocak 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
16 Ocak 2015 Cuma
Kardiyomiyopatilerin Sınıflandırılması
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
19 Ocak 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
23 Ocak 2015 Cuma
ST elevasyonlu MI erken ve geç dönem tedavisi
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
26 Ocak 2015 Pazartesi
Diyabet ve kalp
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
30 Ocak 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
02 Şubat 2015 Pazartesi
Elektrofizyoloji ve Katater Ablasyon Teknikleri
Doç. Dr. Serkan BULUR
06 Şubat 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
19 Aralık 2014 Cuma
22 Aralık 2014 Pazartesi
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Uzm.Dr. Feyza AKSU
09 Şubat 2015 Pazartesi
Akademik Konsey
13 Şubat 2015 Cuma
Gestasyonel hipertansiyonun tanısı tedavisi ve takibi nasıl
olmalı?
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
16 Şubat 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
20 Şubat 2015 Cuma
Gestesyonel diyabet ve kalp
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
23 Şubat 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Elektriksel Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon Endikasyonları
ve Yöntemleri
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
06 Mart 2015 Cuma
Makale Kulübü
Akut koroner sendromda kimlere erken perkütan girişim
yapalım?
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
09 Mart 2015 Pazartesi
Akademik Konsey
13 Mart 2015 Cuma
Makale Kulübü
Kalp Dışı Cerrahide Kardiyak Hastanın Değerlendirilmesi
Nasıl Yapılmalı?
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Serkan BULUR
Makale Kulübü
Kalıcı kalp pili, ICD ve KRT' si olan hastaları nasıl takip
edelim?
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
27 Şubat 2015 Cuma
02 Mart 2015 Pazartesi
16 Mart 2015 Pazartesi
20 Mart 2015 Cuma
23 Mart 2015 Pazartesi
27 Mart 2015 Cuma
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
30 Mart 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Periferal vasküler hastalığı kim tedavi etsin? radyolog mu?
kardiyolog mu?
Doç. Dr. Serkan BULUR
03 Nisan 2015 Cuma
Makale Kulübü
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Dr. Yusuf Yılmaz
06 Nisan 2015 Pazartesi
Akademik Konsey
10 Nisan 2015 Cuma
Kardiyak senkobu nasıl yönetelim?
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
13 Nisan 2015 Pazartesi
Kardiyoloji konsultasyonu
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
17 Nisan 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Feyza AKSU
20 Nisan 2015 Pazartesi
TAVİ literatür güncelleme
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
24 Nisan 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
27 Nisan 2015 Pazartesi
Konjenital yapısal kalp hastalığında tedavi yaklaşımları
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
01 Mayıs 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
04 Mayıs 2015 Pazartesi
Akademik Konsey
08 Mayıs 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
11 Mayıs 2015 Pazartesi
Diüretik tedavisine dirençli KY ne yapalım?
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Serkan BULUR
15 Mayıs 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Feyza AKSU
18 Mayıs 2015 Pazartesi
Pulmoner emboli literatür güncelleme
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
22 Mayıs 2015 Cuma
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
25 Mayıs 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Yeni antiplatelet tedavisi kime nasıl nekadar süreyle
verelim?
29 Mayıs 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Serkan BULUR
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
01 Haziran 2015 Pazartesi
Akademik Konsey
05 Haziran 2015 Cuma
Kardiyak Transplantasyon hastalarında allogreft
vaskülopati ve tedavisi
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
08 Haziran 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
12 Haziran 2015 Cuma
Kardiyak Transplantasyon hastaları nasıl takip edilmeli?
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
Doç. Dr. Serkan BULUR
15 Haziran 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
19 Haziran 2015 Cuma
Romatolojik Hastalıklar ve Kardiyovasküler Sistem
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
22 Haziran 2015 Pazartesi
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr. Feyza AKSU
26 Haziran 2015 Cuma
Travmatik Kalp Hastalığı
Uzm.Dr. Feyza AKSU
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
29 Haziran 2015 Pazartesi
Akademik Konsey
03 Temmuz 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
10 Temmuz 2015 Cuma
Kolesterol sentezi ve Ailesel hiperkolesterolemiler
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
17 Temmuz 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Yusuf Yılmaz
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
24 Temmuz 2015 Cuma
Spesifik Kalp Kası Hastalıkları
Uzm.Dr. Ahmed Selami TEKİN
Doç. Dr. Serkan BULUR
31 Temmuz 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Uzm.Dr.Nurşen KELEŞ
07 Ağustos 2015 Cuma
Periferik Damar Hastalıklarının Minimal Girişimsel Tedavisi Doç. Dr. Serkan BULUR
14 Ağustos 2015 Cuma
Makale Kulübü
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
Dr. Yusuf Yılmaz
Uzm.Dr. Feyza AKSU
21 Ağustos 2015 Cuma
Kalp Hastalığının Toplumsal ve Sosyal Konuları
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
28 Ağustos 2015 Cuma
Makale Kulübü
Dr. Kenan Demircioğlu
Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN
PAZARTESİ VE CUMA EĞİTİMLERİ SABAH 08.00-09.00 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLİR
Download

2014-2015 Akademik Yılı Eğitim Programı