T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1- Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitimöğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın
dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2- Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi
(CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük
Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
3- Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya
ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri)
ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.
4- Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
İLGİLİ BİRİM
PROFESÖR
DOÇENT
Y.DOÇENT
AÇIKLAMA
Adet Derece Adet Derece Adet Derece
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Maliye Bölümü
Mali İktisat Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
1
1
1
1
1
1
1
1
Tüp bebek sertifikası, PDÖ sertifikası olmak ve TOT Cerrahisi
alanlarında deneyimli olmak
İntraoperatif Transözefageal Ekoakardiyografi ve Organ Nakli
Anestezisi alanlarında deneyimli olmak.
En az 6 ay yurtdışı tecrübesi olmak.
1
1
Tıp doktoru ve tıpta uzman olmak.
1
1
Protez Kapaklar ve Üç boyutlu ekokardiyografi deneyimi
olmak.
Çocuk istismarı ve Afet Yardımı Alanlarında Mesleki Tecrübesi
Olmak.
En az 1 yıl yurtdışı tecrübesi olmak, PET CT alanında üst düzey
tecrübeli olmak
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı
1
1
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
1
1
1
3
Gazetecilik Anabilim Dalı
1
2
Gazetecilik Anabilim Dalı
1
3
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
1
2
1
1
Tarih Bölümü
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı
1
1
Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı
1
1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
1
1
Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
1
2
DEVLET KONSERVATUVARI
Temel Bilimler Bölümü
Temel Bilimler Anabilim Dalı
1
1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik Bölümü
B-82648
STAR GAZETESİNDE 29/12/2014 TARİHİNDE YAYINLANMIŞTIR.
İLK BAŞVURU TARİHİ
:
29/12/2014
SON BAŞVURU TARİHİ
:
12/01/2015
Download

Öğretim Elemanı Alım İlanı