38.
TÜRKİYE
ENDOKRİNOLOJİ VE
METABOLİZMA
HASTALIKLARI
KONGRESİ
11 - 15 MAYIS 2016
&
2. ULUSAL LİPİD SEMPOZYUMU
14 MAYIS 2016
CORNELIA DIAMOND HOTEL
ANTALYA
1.DUYURU
w w w . t e m h k 2 0 1 6 . o r g
KONGREYE DAVET
Değerli Meslektaşlarım,
“38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi”, 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında
Antalya Cornelia Diamond Otel’de yapılacaktır.
Kongremizde, endokrinolojik hastalıkların tüm konularını kapsayacak şekilde panellere, karşıt görüş
oturumlarına ve interaktif olgu tartışmalarına yer verilecektir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
alanında Tıptaki yeni gelişmeler gözden geçirilecektir. Kongremizin 3. günü olan Cumartesi günü
kongre programı ile birlikte ilerleyecek olan “2. Ulusal Lipid Sempozyumu” programda yer alacaktır.
Geleneksel hale gelen genç araştırıcılar, sözel ve poster sunumlarında başarılı olan araştırıcılar
jüri tarafından seçilerek ödüllendirilecektir. Bilimsel Kurul ve Organizasyon komitesinin önceliği,
katılımcılara geniş konu ve alanlarında deneyimli konuşmacılar tarafından oluşturulmuş olan bilimsel
programı kaliteli bir şekilde sunmaktır.
Sizleri yurdumuzun doğal güzelliği kadar tarihi zenginlikleriyle ünlü olan Antalya ‘da ağırlamak ve
güncel bilgilerin aktarılacağı kongremizde görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Kongremiz katılımınız ve değerli katkılarınızla zenginleşecektir.
Saygılarımızla,
Prof.Dr.M.Sait Gönen
TEMD & Kongre Başkanı
3
DÜZENLEME KURULU
TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof. Dr. M. Sait Gönen
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Genel Sekreter
Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız
Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
Sayman
Prof. Dr. Fahri Bayram
Veznedar
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Üye
Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ
BİLİMSEL KURULU
Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. M. Sait Gönen
Bilimsel Kurul Sekreteri
Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Bilimsel Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ali Rıza Uysal
Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu
Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
Prof. Dr. Erol Bolu
Prof. Dr. İlhan Satman
Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan
Prof. Dr. Tevfik Sabuncu
4
KURS PROGRAMI
11 MAYIS 2016 / ÇARŞAMBA
UYGULAMALI TEMEL TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ KURSU
SALON C
12:50-13:00
Açılış
13:00-13:30
Dünyada ve Ülkemizde Endokrinoloji Kliniklerinde Ultrasonografi Uygulamaları,
Endokrinologlar Niçin Boyun ve Tiroid Ultrasonografisi Yapabilmeli ve Yapmalıdır?
Ultrasonografinin Temelleri, Terminoloji, Boyun Anatomisi, Boyunda Ultrasonografi Nasıl
Uygulanır?
13:30-14:10
Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi, Biyopsi ve Yıkama Uygulamalarının Teorisi.
14:10-14:30
Tiroiditlerde Gri Skala ve Doppler Ultrasonografi Bulguları
14:30-15:00
Kahve Molası
15:00-16:00
Gerçek Hastalarda Operatörler Eşliğinde Projeksiyonla Görsel Eğitim
16:00–17:30
Gerçek Hastalarla Sekizli Guruplar Halinde Ultrasonografi Çalışmaları
• Grup 1
• Grup 2
• Grup 3
• Grup 4
• Grup 5
17:30–18:00
Katılım Belgelerinin Dağıtımı, Genel Değerlendirme ve Kapanış
* Kurs katılımı 40 kişi ile sınırlı olacaktır.
5
BİLİMSEL PROGRAM
11 MAYIS 2016 / ÇARŞAMBA
SALON A
18:00-18:15
Açılış Konuşmaları
18:15-19:15
Ustalara Saygı Oturumu ve Genç Araştırmacı Ödülleri
12 MAYIS 2016 / PERŞEMBE
SALON A
08:30-09:15
ENDO Conference: Alphacell and Energy Homeostasis
09:15-10:00
Conference: Microbiota and Bone Health
10:00-11:00
Panel: Akromegali
Akromegali Kılavuzundaki Yenilikler: Hangisi Gerçek?
Akromegali Tanısı: Ne Zaman Genetik İnceleme İstenmeli?
GH-IGF-1 ve Kanser İlişkisi
11:00-11:30
11:30-12:30
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu
12:30-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Sunumlar-1
13:30-14:30
Panel: Moleküler Biyolojiden Kliniğe Tiroid-Hipofiz Aksı ve Tiroid Hormon Sentezine Yeni Bakış
Pars Distalis ve Pars Tuberalis TSH Farklılıkları ve Klinik Yansıması
Deiyodinazlar Arası Genetik ve Fonksiyonel Farklılıklar ve Kanser
Hipotiroid Anne Fetüsünde Beyin Gelişimi Bozuklukları ve Nörolojik Malformasyonlar
14:30-15:30
Uzmanına Danış
Postmenopozal Hirsutisme Yaklaşım
Bilateral Adrenal Kitleye Yaklaşım
15:30-16:00
6
Kahve Molası
16:00-17:00
Uydu Sempozyumu
17:00-17:45
Konferans: Adipoz Doku ve Gonad
17:45-18:45
Sözel Sunumlar-1
18:45-19:45
Çalışma Grubu Toplantıları
BİLİMSEL PROGRAM
12 MAYIS 2016 / PERŞEMBE
SALON B
10:00-11:00
Panel:Yaşlanan Erkek
Testesteron ve Kardiyovasküler Risk
Testesteron Replasmanı: Yaşam Kalitesi, Demans, Prostat Kanseri Riski?
Sarkobesite: Teşhis ve Tedavi
11:00-11:30
11:30-12:30
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu
12:30-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Sunumlar-1
13:30-14:30
Panel: Gebelikte Hipofiz Hastalıkları
Akromegalili Olgular
Bilateral Adrenalektomili Olgu
Prolaktinomalı Olgu
14:30-15:30
Uzmanına Danış
Pankreas Kanseri ve DM
Ramazan ve Diyabet
15:30-16:00
Kahve Molası
16:00-17:00
Uydu Sempozyumu
17:00-17:45
Konferans: Erkek Osteoporozu
17:45-18:45
Sözel Sunumlar-2
18:45-19:45
Çalışma Grubu Toplantıları
SALON C
18:45-19:45
Çalışma Grubu Toplantıları
7
BİLİMSEL PROGRAM
13 MAYIS 2016 / CUMA
SALON A
08:30-09:15
Rehberlerde Neyi, Neden Değiştirdik?
09:15-10:00
Konferans: Tip 1 Diyabette İmmunoterapi
10:00-11:00
Panel: Stres
Stres ve Adrenal Bez
Stres ve Gonad
Stres ve Obezite (Gıda seçimi)
11:00-11:30
11:30-12:30
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu
12:30-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Sunumlar-2
13:30-14:30
Panel: Erişkin Metabolik Hastalıklar Paneli
Erişkin Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında Belirti ve Bulgular
Erişkin Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında Tanı Testleri
Erişkin Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımı
14:30-15:30
Panel: Tip 2 DM da Yeni Tedaviler
Yeni İnsülinler
Yeni OAD’ler
Yeni Peptidler
15:30-16:00
8
Kahve Molası
16:00-17:00
Uydu Sempozyumu
17:00-17:45
Uzmanına Danış
Hipofiz Hastalıklarında Radyoloji
İnsidental Hipofiz Tümörleri
17:45-18:45
Sözel Sunumlar-3
18:45-19:45
Çalışma Grubu Toplantıları
BİLİMSEL PROGRAM
13 MAYIS 2016 / CUMA
SALON B
SALON C
09:15-10:00
Konferans: IgG4 ve Tiroid Hastalıkları
10:00-11:00
Panel: Metabolik Kemik Hastalıklarında
Güncelleme
Paget Hastalığı
Hipoparatiroidism
Hiperparatiroidism
11:00-11:30
11:30-12:30
Panel: Santral Kilo Regülasyonunda
Mekanizmalar
Hipotalamik İnflamasyonun Beslenme
Regülasyonundaki Rolü
Maternal Nutrisyonun Hipotalamik Gelişimdeki Rolü
Gıda Bağımlılığı
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu
12:30-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Sunumlar-2
13:30-14:30
Panel: Organ Yetmezliği ve DM
Böbrek Yetmezliği
Karaciğer Yetmezliği
Kalp Yetmezliği
14:30-15:30
Panel: Endokrinolojide Reseptör Modülatörleri
Selektif Tiroid Reseptör Modülatörleri
SARM
SERM
15:30-16:00
Panel: Hipogonadism
Seks Kromozomu Anormallikleri, Tedavi ve Fertilite
Yönetimi
Hipogonadotropik Hipogonadism mi, Puberta Tarda mı?
Kahve Molası
16:00-17:00
Uydu Sempozyumu
17:00-17:45
Uzmanına Danış
Graves Hastalığında Tedavi Stratejileri
Benign Tiroid Nodüllerinde Küçültücü Girişimler
Uzmanına Danış
Transplantasyon Sonrası Kemik
Bariatrik Cerrahi Sonrası Kemik
17:45-18:45
Sözel Sunumlar-4
Sözel Sunumlar-5
18:45-19:45
Çalışma Grubu Toplantıları
Çalışma Grubu Toplantıları
9
BİLİMSEL PROGRAM
14 MAYIS 2016 / CUMARTESİ
SALON A
08:30-09:15
Konferans: Hipofiz Hastalıklarında Patoloji Raporu Klinisyene Hangi Bilgileri Verir?
09:15-10:30
Panel: Kronik Renal Yetmezlik - Metabolik Kemik Hastaligi Yönetimi
Osteoporoz İlaçlarının Kullanımı
FGF 23 Dost mu Düşman mı ?
25 oh Vitamin D Eksiklği Tedavi Edilmeli mi?
10:30-11:00
Konferans: Diyabet Dışı Kronik Hastalıklar için Kullanılan İlaçların Kilo Etkileri
11:00-11:30
11:30-12:30
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu
12:30-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Sunumlar-3
13:30-14:00
14:00-15:00
Panel: Hipofiz Hastalıkları ve Kemik
Cushing
Pituiter Yetmezlik
Prolaktinoma
15:00-15:30
Kahve Molası
15:30-16:00
Konferans: Ağır Cushing Hastalığında Problemler ve Tedavisi
16:00-17:00
PANEL
Tiroid Kanserinde Tanı, Tedavi ve Kür: Hasta Takip Algoritmaları
Hashimoto Hastalığı ve Tiroid Kanseri
17:00-18:30
Panel: GEP-NET
Epidemioloji, Tanı Yöntemleri, Prognostik Faktörler
Tedavi Prensipleri: Medikal
Cerrahi
Radionüklid Tedaviler
18:30
10
KAPANIŞ
BİLİMSEL PROGRAM
14 MAYIS 2016 / CUMARTESİ
2. ULUSAL LİPİD SEMPOZYUMU
SALON B
08:30-08:45
Açılış
08:45-09:15
Konferans: Dislipidemi Gerçeği
09:15-10:30
Panel: Dislipidemide Primer ve Sekonder Koruma
Primer Koruma, Kime, Nasıl, Ne zaman ?
Sekonder Koruma; Kime, Nasıl, Ne zaman?
Dislipidemide Klavuz Karmaşası ve TEMD Önerileri
10:30-11:00
Konferans: Türkiye’de Familyal Hiperkolesterolemi Taramasında Son Durum
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
Kahve Molası
Uydu Sempozyumu
Öğle Yemeği ve Poster Sunumlar-3
13:30-14:00
Konferans: Familyal Hiperkolesterolemiler ve Homozigot FH; Tanı, Tarama, Klinik Yaklaşımı
14:00-15:00
Panel: Lipodistrofi Paneli
Lipodistrofiler ve Leptin Replasman Tedavisi
Türkiye de Lipodistrofiler: Klinisyen için Tanı, İzlem ve Tedavi Algoritması
15:00-15:30
Kahve Molası
15:30-16:00
Konferans: Diyabetik Dislipidemide Fenofibratların Mikrovasküler Komplikasyonlar Üzerine
Etkileri
16:00-17:00
Panel
Lipid ve Lipoprotein Metabolizmasının Değerlendirilmesinde Kullanılan Klasik ve Yeni Belirteçler
Lipid Metabolizma Bozukluklarında Yakın Gelecekte Kullanıma Girecek Yeni İlaçlar
17:00-18:30
Vakalar Eşliğinde Dislipidemide Sık Karşılaşılan Sorunlar
Nonfarmakolojik Tedaviyi Yeterince Uyguluyor muyuz?
Statin Tedavisinin Yan Etkileri
Yağlı Karaciğer ve Böbrek Yetmezliği Durumlarında Dislipidemi Tedavisi
Kombinasyon Tedavisi; Kime, Ne zaman, Nasıl?
Dislipidemi Tedavisinde SUT Uygulamaları ve Problemler
Tartışma
11
KAYIT - KONAKLAMA
KAYIT ÜCRETLERİ
26 Şubat 2016 tarihine kadar
26 Şubat 2016 tarihinden sonra
Uzman Hekim / Aile Hekimi
600 TL
700 TL
Asistan
400 TL
500 TL
Hemşire / Diyetisyen / Öğrenci
250 TL
350 TL
Firma Temsilcisi
500 TL
600 TL
Dış Katılımcı Ücreti (kişi başı / günlük): 50€ + %18 KDV
Tiroid Kursu katılım bedeli 300 TL + KDV’dir. Kursa katılım 40 kişi ile sınırlı olacaktır.
*Kongre otellerinde konaklayan katılımcılardan dış katılımcı ücreti alınmayacaktır. Kongre otellerinde konaklamayan
katılımcılardan alınacak dış katılımcı fiyatına 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir.
• Kayıt ücretine dahil olan hizmetler: Bilimsel oturumlara katılım, sosyal program katılımı ve kongre dökümanlarıdır.
• Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
Kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonlarınız için banka havalesi ile ödeme yapılmadan önce müsaitlik konusunda
DMR Turizm ([email protected])’den onay alınmasını rica ediyoruz.
Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numaraları
Garanti Bankası – Meşrutiyet Şubesi (528)
TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ
TL Hesabı
: 6299251
IBAN No
: TR08 0006 2000 5280 0006 2992 51
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
26 Şubat 2016 tarihine kadar
Cornelia Diamond Otel
26 Şubat 2016 tarihinden sonra
Çift kişilik odada
kişi başı
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişi başı
Tek kişilik oda
525 €
750 €
550 €
840 €
Susesi Otel
525 €
750 €
550 €
840 €
• Konaklama ücretleri DMR Turizm hesap numaralarına yatırılmalıdır.
• Konaklama ücretlerine %8 KDV dahil değildir.
• Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklama ücreti dahildir.
Dış Katılımcı Ücreti (kişi başı / günlük): 50€ + %18 KDV
*Yukarıda belirtilen kongre otellerinde konaklayan katılımcılardan dış katılımcı ücreti alınmayacaktır. Kongre otellerinde
konaklamayan katılımcılardan alınacak dış katılımcı fiyatına 08:00-18:00 arası otel faaliyetlerinin kullanımı dahildir.
Konaklama İptal Şartları
• Konaklama iptal talepleri DMR Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
• 26 Şubat 2016 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
• 26 Şubat 2016’dan sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
Konaklama Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numaraları
DMR Turizm
Türkiye İş Bankası – Başkent Şubesi (4398)
TL Hesabı
: 21875
IBAN No : TR120006400000143980021875
EURO Hesabı : 18750
IBAN No : TR560006400000243980018750
12
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ
Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail
ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün
olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden
gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 18 Mart 2016
YAZIM KURALLARI
1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
Örn:Ayfer Selin Yıldırım
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve
sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
10. Özet de yer alan tablo veya resim sayısı en fazla 2 adet olmalıdır.
11. Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
BİLDİRİ KATEGORİLERİ
•
•
•
•
•
•
•
Adrenal ve Gonadal Hastalıkları
Diyabet
Hipofiz
Nadir Görülen Metabolizma Hastalıkları
Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon
Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları
Tiroid
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
•
•
•
•
•
•
Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme
Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için [email protected] adresine yazabilirsiniz.
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
•
•
•
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince
yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması
gerekmektedir.
Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu
tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai
karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ödülleri aşağıda belirtildiği şekilde verilecektir.
• Sözlü bildiri; 1.lik ödülü 1.500 TL, 2.lik ödülü 1.000 TL, 3.lük ödülü 750 TL olarak verilecektir.
• Poster bildiri; 1.lik ödülü 1.000 TL, 2.lik ödülü 750 TL, 3.lük ödülü 500 TL olarak verilecektir.
• Ayrıca dereceye giren tüm bildiri sahiplerine; 20-13 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek “Endobridge 2016” için ücretsiz kayıt
hakkı verilecektir.
• Ödüller, bildiride adı geçen ilk yazara iletilecektir.
13
GENEL BİLGİLER
KONGRE TARİHİ VE YERİ
38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 11-15 Mayıs 2016 tarihlerinde
Cornelia Diamond Hotel, Antalya’ da gerçekleştirilecektir.
KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe‘dir. Yabancı konuşmacıların olduğu oturumlar İngilizce olacaktır.
YAKA KARTI
Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.
KONGRE KAYIT
Kayıt masası; 11-15 Mayıs 2016 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartı,
kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dokümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.
SEKRETERYA HİZMETLERİ
Kongre merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekretarya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız
cevaplandırılacaktır.
KATILIM BELGESİ
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 15 Mayıs 2016 tarihinde, katılım
belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından alabilirsiniz.
KREDİLENDİRME
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından
kredilendirilecektir.
DAVET MEKTUBU
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre
Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda hekim istihdam eden
kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu
tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.
BİLDİRİLER
Tüm bildiriler on-line bildiri sistemiyle web sayfası üzerinden toplanacaktır.
14
İLETİŞİM
BİLİMSEL SEKRETERYA
Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12
Kızılay / ANKARA - TURKEY
T : +90.312 425 2 072
F : +90.312 425 2 098
[email protected]
www.temd.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
DMR Kongre Organizasyon
Barbaros Bul. Akdoğan Sok. No:23/2
Beşiktaş / İSTANBUL
T : 0.532 111 9 DMR
F : 0.212 258 50 29
[email protected]
www.dmrturizm.com.tr
15
38.
TÜRKİYE
ENDOKRİNOLOJİ VE
METABOLİZMA
HASTALIKLARI
KONGRESİ
11 - 15 MAYIS 2016
&
2. ULUSAL LİPİD SEMPOZYUMU
14 MAYIS 2016
CORNELIA DIAMOND HOTEL
ANTALYA
1.DUYURU
w w w . t e m h k 2 0 1 6 . o r g
Download

1.DUYURU - Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği