TİROİD SİTOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Moderatörler:
Prof.Dr.Hüseyin Üstün, Prof.Dr.Nadir Paksoy
Prof.Dr.Fahri Yılmaz, Yrd.Doç.Dr.H.Müzeyyen Astarcı
5 Nisan 2014, Cumartesi
Sitopatoloji Derneği-Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.D.
BİLİMSEL PROGRAM
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Nadir Paksoy – Prof.Dr.Fahri Yılmaz
11:00-11:50 Dr.Nadir Paksoy- Tiroid Sitolojisinde Atipi Kavramı
10’ Tartışma
12:00-12:50 Dr.Özlem Aydın- Tiroid Sitolojisinde Önemli ve Önemsiz Detaylar
10’ Tartışma
13:00-14:00
Öğle Yemeği
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Hüseyin Üstün-Yrd.Doç.Dr.H.Müzeyyen Astarcı
14:00-14:50 Dr.Aysun Uğuz- Tiroid Sitolojisinde Folliküler Paternli Lezyonlar
10’ Tartışma
15:00-15:50 Dr.Sevgen Önder- Tiroid Sitolojisinde Moleküler Yöntemler
10’ Tartışma
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Dilek Yılmazbayhan-Prof.Dr.Binnur Önal
16:00-16:50 Dr.Dilek Yılmazbayhan- Tiroid Sitolojisinde Sıvı Bazlı Yöntemler (SurePath)
10’ Tartışma
17:00-17:50 Dr.Suna Kılıç- Tiroid Sitolojisinde Sıvı Bazlı Yöntemler (ThinPrep)
10’ Tartışma
19:00Akşam Yemeği
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Nisan 2014, Pazar
Abant’ta Dernek Pikniği
Download

tiroid sitolojisi çalıştayı