Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
TİGED
Transplantasyon İmünolojisi ve
Genetiği Derneği
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR: ORGAN NAKLİ SEMPOZYUMU
9 MAYIS 2014, GAZİANTEP
PROGRAM
13:30-13:50
AÇILIŞ KONUŞMALARI
 TİGED başkanı, Hüseyin TUTKAK, Prof.Dr. (Ankara Üniversitesi Tıp Fak.)
 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Dekanı, Levent ELBEYLİ, Prof.Dr.
 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yrd. Arif KAPUAĞASI Uzm. Dr.
 Gaziantep Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz ÇOŞKUN, Prof.Dr.
13:50-14:00
PLAKET TÖRENİ
Aydın TÜRKMEN, Prof. Dr. (TİGED, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Donör Aileleri
MODERATÖRLER : Oğuz SÖYLEMEZOĞLU, Prof. Dr. (TİGED, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Tuncay AKİ, Prof. Dr. (TİGED, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
14:00-14:20
ORGAN BAĞIŞININ DİNİ ve PSİKO-SOSYAL TEMELİ
 Şaban Ali DÜZGÜN, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.)
14:20-14.40
TÜRKİYE’DE ORGAN VE DOKU NAKLİ FAALİYETLERİ: DÜN, BUGÜN, YARIN
 Arif KAPUAĞASI, Uzm. Dr. (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Md.Yrd.)
14:40-15:00
BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR? TANI NASIL KONUR?

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Prof.Dr (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
15:00-15:20
KAHVE ARASI
MODERATÖR
: Kenan KEVEN, Prof. Dr. (TİGED, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi),
15:20-15:40
NEDEN ORGAN BAĞIŞI?
 Fahrettin YILDIZ, Doç. Dr. (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak)
15:40-16:00
ORGAN NAKLİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ VERİLERİ
 Böbrek Nakli
Özlem TİRYAKİ, Doç. Dr. (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak.)

Karaciğer Nakli
Sacit ÇOBAN, Doç. Dr. (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak.)
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
16.00-17:30
PANEL
TİGED
Transplantasyon İmünolojisi ve
Genetiği Derneği
:
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
ORGAN BAĞIŞINDA DAHA FAZLA NE YAPABİLİRİZ?
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
MODERATÖRLER :
Levent ELBEYLİ, Prof. Dr. (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak.)
Eyüp KAHVECİ, Dr. (Türkiye Organ Nakli Vakfı)
PANELİSTLER
1. Bölgesel Zorluklarla Mücadele
Nezahat BİNGÖL, Dr. (Adana BKM Sorumlu Hekimi)
2. Sorun Nerede?
Tuncay AKİ, Prof. Dr. (TİGED, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
3. Diğer Ülke Uygulamaları Örnek Olabilir mi?
Ata BOZOKLAR, Yard. Doç. Dr (İstanbul Bilim Üniversitesi)
4. Bekleme Listelerindeki Hasta Yükü ve Yüksek riskli hastalar
Celalettin USALAN, Prof. Dr. (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak.)
5. Organ Temininde Yoğun Bakımcının Değişen Rolü
Süleyman GANİDAĞLI, Prof. Dr. (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak.)
:
Download

organ nakli sempozyumu - Transplantasyon İmmunolojisi ve