TÜBERKÜLOZ ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI 2014‐2015 1‐ARAŞTIRMA a)
Tüberkülozda tedavi terki önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışma grubumuz “Tüberkülozda tedavi terki” nedenlerini araştıran bir çalışma yapmayı planlamaktadır. Bu çalışmada; İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir başta olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm illerde, mümkün ise tüm dispanserlerde tedaviyi terkten dönen olgularda, tedavi terkine neden olan faktörler (hastanın sosyoekonomik düzeyi, eğitim, psikolojik durum vb anket formları ile) hastalarla birebir görüşerek araştırılacaktır. Çalışma henüz projelendirme aşamasındadır, Eylül 2014’de başlatılması planlanmaktadır. b)
Tüberkülozda Damgalama: Sağlık çalışanları ve toplumdaki sıradan bireyler ile yapılacak görüşmelerle; kişinin (sıradan vatandaş veya sağlık çalışanı) bilgi düzeyi ile kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi araştıran ve farklı illerde yürütülen bir çalışma planlanmaktadır. Henüz projelendirme aşamasındadır. c)
Birçok ulusal ve uluslararası kongrede çalışma grubu üyelerimiz tarafından yapılan çalışmalar sunulmaktadır. Tüm bu çalışmaların derlenip bir arşiv oluşturulması planlanmaktadır. Bu şekilde ortak çalışma yapma koşulları de değerlendirilecektir. 2‐YAYIN ve REHBER a) 2010 Yılı Ekim ayında “TÜBERKÜLOZ” kitabı Türk Toraks Derneğinin 11. kitabı olarak yayınlanmış ve üyelere ulaştırılmıştır. b) 2011 yılında Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan “Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi” yayınlanmış ve halen tüm tüberküloz tedavi eden kurumlarda kullanılmaktadır. c)
2015 yılı Şubat ayına kadar TB hastaları için kitapçık hazırlanması planlanmaktadır. d) Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED) ile ortaklaşa “Anti‐TNF Tedavi Başlanacak Hastaların Tüberküloz Riski Yönünden Değerlendirilmesi ve Takibi” uzlaşı raporu güncelleme çalışmaları halen devam etmektedir. e) Sağlık bakanlığı ile birlikte “Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaca Dirençli Tüberkülozu Önleme ve Mücadele Eylem Planı” çalışmaları devam etmektedir. 3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ a)
TTD 2010 yıllık kongresinde "Aile hekimliği için tüberküloz” kursu gerçekleştirildi. b)
TTD 2012 yıllık kongresinde "Tüberküloz" kursu gerçekleştirildi. c)
TTD 2013 yıllık kongresi sırasında “Tüberkülozda kontrol, koruyucu tedavi ve yenlikler” kursu gerçekleştirildi. d)
Her yıl “Kış Okulunda” tüberküloz teorik ve pratik dersleri gerçekleştirildi 4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI a)
Önerimiz yoktur. 5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ a)
Önerimiz yoktur 6 ‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR a)
2013 yıllında “Tüberküloz Enfeksiyon Kontrol Kursu” Merkezi kurs olarak yapıldı. 2014 yılında bu kursun şubelerde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. b)
2014 yılında talep eden şubelerde “Tüberkülozda tanı ve tedavi sorunlarına güncel yaklaşım” başlıklı kurs düzenlenmesi planlanmaktadır. 
Download

Tüberküloz Çalışma Grubu 2014-2015 Eylem Planı