KLİNİK SORUNLAR ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI 2014‐2015 1‐ARAŞTIRMA a) Türkiye’deki Pulmoner Hipertansiyon insidens ve prevalansının belirlenmesi amacıyla başlanan ve Dr.Gülfer Okumuş tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Pulmoner Hipertansiyon Kayıt Çalışması” araştırması verilerinin toplanması tamamlanmıştır. Çalışma verilerin işlenmesi aşamasındadır. Pulmoner hipertansiyon konusunda ülkemizin ilk veritabanı verileri 3 ay içerisinde uluslararası bir dergiye yayın için gönderilmesi planlanmaktadır. b) 1 mayıs 2011 tarihinde başlayan sarkoidoz olgularının 5 yıllık takip ve tedavi sonuçlarının derlenmesini amaçladığımız, Dr.Benan Müsellim tarafından yürütülen “Sarkoidoz takip çalışması” nın veri toplama işlemi bitirilmiştir. Verilerin derlenmesi ve istatistik aşaması devam etmektedir. 6 ay içerisinde uluslararası bir dergiye yayın için gönderilmesi planlanmaktadır. c) Histiositozis X olgularının kaydı ve takibi konusunda bir çalışmanın yapılması planlanmaktadır. Bu çalışma için 2014 TTD kongresi sırasında üyelere çağrıda bulunulacaktır. d) Ülkemizde bronşektazi insidensini ve etyolojik sebeplerini araştırmak amacıyla bir veri tabanı çalışması planlanmıştır. Dr.Benan Müsellim sorumluluğunda Mayıs 2014 sonunda başlatılması planlanmıştır. e) Ülkemizin pulmoner emboli insidensinin belirlenebilmesi için "SGK" bünyesindeki Medulla sistemi verilerine erişimin sağlanabilmesi için çalışma başlatılması planlanmıştır. f) "İnterstisyel akciğer hastalıkları" hastalarının bilgilendirilmesi için Dr. Göksel Altınışık ve Dr. Nesrin Moğulkoç tarafından türkçe bir broşür hazırlanması planlanmıştır. g) IPF hastaları kayıt çalışmasının Dr.Nesrin Moğulkoç tarafından yapılması planlanmıştır 2‐YAYIN a) Editörlükleri Dr.Levent Tabak ve Dr.Özlem Özdemir tarafından yapılan ve baskı öncesi işlemleri tamamlanan “Diffüz parankimal akciğer hastalıkları” kitabımız yayınlanmıştır. b) Çalışma grubumuz tarafından tamamlanmış ve verilerinin ilk iki bölümü “ of Turkish patients with sarcoidosis” adıyla Respiratory Medicine (2009;103:907‐12) ve “Extrapulmonary involvement in patients with sarcoidosis in Turkey” adıyla Respirology (2010;16:446‐50) dergilerinde yayınlanmış olan araştırmamızın üçüncü kısım verileri “Dr.GökselKıter tarafından yazılarak “Sarkoidozlu olgularda klinik görünüm ve tanısal yaklaşım: Türk olgu serisi (sarkoidoz kliniği ve tanı yaklaşımları) adıyla Tüberküloz ve Toraks (2011;59:248‐58) dergisinde yayınlanmıştır. c) “Diffüz parankim akciğer hastalıkları” çalışmamız Clinical respiratory Journal dergisinde 2014 yılının başında yayınlanmıştır (Clin Respir J. 2014 Jan;8(1):55‐62). d) Dr.Benan Müsellim editörlüğünde, Göğüs Cerrahisi, İnfeksiyon hastalıkları ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grupları’ nınko‐editörleri ile birlikte yayına hazırlanma aşamasında olan “Bronşektazi” kitabı bir yazarın düzeltmelerinin ardından yayın için teslim edilecektir. e) 2010 yılında yayınlanmış olan "Venöztromboembolizm" uzlaşı raporumuzun Sayın Orhan Arseven editörlüğünde güncellenmesine karar verilmiş olup bu konuda çalışacak komisyon belirlenmiş, ilk iki toplantısını gerçekleştirmiştir. Daha sonra ilki Nisan 2014 kongresi ikincisi de haziran 2014’te olmak üzere yazarlarla biraraya gelinerek bölümler gözden geçirilmiştir. En geç 2014 yılının sonuna doğru basıma verilmesi planlanmıştır. 3 ‐ KONGRE ve KIŞ OKULU FAALİYETLERİ a) TTD 2011 yıllıkkongresinde "Diffüz parankim akciğer hastalıkları kursu" gerçekleştirildi. b) TTD 2012 yıllık kongresinde "Diffüz parankim akciğer hastalıkları kursu" gerçekleştirildi. c) TTD 2013 yıllık kongresi sırasında “Pulmoner tromboembolizmde güncel gelişmeler, sorunlar ve çözümleri” kursu gerçekleştirildi. d) TTD 2014 yıllık kongresi sırasında ‘’Granülomatöz Akciğer Hastalıklarında sorunlar ve çözümler’’ kursu gerçekleştirildi. 4 ‐ GENÇ ARAŞTIRMACI a) ŞERMİN BÖREKÇİ isimli üyemiz çalışma grubumuzun genç araştırmacı adayıdır. 5 ‐ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM MÜFREDATINA ÖNERİ a) Önerimiz yoktur 6 ‐ ŞUBELERLE ORTAK TOPLANTILAR a) 26 Kasım 2011 tarihinde Güneydoğu Anadolu Şubesi ile ortak olarak, Diyarbakır’da Türk Toraks Derneği “Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları Merkezi Kursu” gerçekleştirildi. b) 21 Ocak 2012 tarihinde, İstanbul Şubesi ile ortak olarak “Türk Toraks Derneği “Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları Kursu” gerçekleştirildi. c) 24 kasım 2012 tarihinde İstanbul Şubesi ile ortak olarak “TTD İstanbul Şubesi, Pulmoner Hipertansiyon Kursu” gerçekleştirildi. d) 26 Ocak 2012 tarihinde Ankara Şubesi ile ortak olarak “TTD Ankara Şubesi, Pulmoner Hipertansiyon Kursu” gerçekleştirildi. e) Mart ayının 3. Haftasında Orta Karadeniz Şubesi ile ortak olarak “Diffüz parankim akciğer hastalıkları” kursu gerçekleştirildi. f) 2014 yılı sonbahar döneminde Çocuk Göğüs Hastalıkları çalışma grubu ile birlikte "Kistik fibroz" kursları düzenlenmesi için girişimde bulunulması kararlaştırılmıştır. g) 29 Kasım 2012 tarihinde Güneydoğu Anadolu Şubesi ile ortak olarak, Diyarbakır’da Türk Toraks Derneği ““Pulmoner tromboembolizmd egüncel gelişmeler, sorunlar ve çözümleri” kursu yapılması kararlaştırılmıştır. 7 ‐ DİĞER a) 15‐16 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da Türk Toraks Derneği “Pulmoner Vasküler Hastalıklar Sempozyumu “ Dr.Levent Tabak yönetiminde gerçekleştirildi. b) 23 haziran 2013 tarihinde derneğimizde bir ilk olarak internet üzerinden yayınlanan "İdiopatik pulmoner fibrozis" kursu gerçekleştirildi. 130 katılımcı tarafından online izlendi. c) Derneğimizde ve muhtemelen ülkemizde bir ilk olarak 18 eylül 2013 tarihinden itibaren Dr. BenaMusellim yönetiminde her ay internet üzerinden sekiz tane "Klinik Sorunlar Vaka Toplantısı" online olarak gerçekleştirildi. Ekim 2014 ‘ ten itibaren bu toplantıların devam etmesi kararlaştırıldı. d) 28 Mayıs 2014 tarihinde ‘’Öksüz Hastalık Bronşektazi’’ kursu online olarak gerçekleştirildi. e) 2014 yılı ekim ayında dünya WASOG kongresi çalışma grubumuz tarafından gerçekleştirilecektir. Bu konudaki çalışmalar planlanan şekilde devam etmektedir. 2014 TTD yıllık kongresi sırasında ve haziranda WASOG kongre komitesi toplantı gerçekleştirmiştir. 
Download

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu 2014-2015 Eylem Planı