Dr.Güngör Ateş, Türk Toraks Derneği (TTD) üyeliği 1994' den beri devam etmektedir. TTD Güneydoğu Anadolu Şubesi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Halen TTD Güneydoğu Anadolu Şube Başkanlığı ve TTD Merkez Yürütme Kurulunda Mali Sekreter olarak görev yapmaktadır. 
Download

CV - Türk Toraks Derneği