TTD
Çocuk Göğüs
Hastalıkları
Çalışma Grubu
PEDİATRİK TORAKSTA
KLİNİSYENLER İÇİN RADYOLOJİ
SEMPOZYUMU
Pediatrist radyologdan ne bekler + Radyolog pediatristten ne ister ?
Normal akciğer grafisi, toraks bilgisayarlı tomografisi, usg, mri.
Pediatrik toraks hastalıkları: Pediatrik göğüs klinisyeni ve pediatrik toraks radyolojisti gözüyle
Sık görülen, az görülen ve özel hastalıkları yönüyle Pediatrik Toraksta Klinik-O-Radyoloji
Pediatrik Toraksta Girişimsel, 3D-R ve Sanal Bronkoskopi
Pediatrik Toraks Radyolojisinde İleri Yöntemler ve Gelecek Teknolojiler
ve son söz……. «Türkülerle Türkülerde Hekimlik»
Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Sempozyum Sekreteri Doç. Dr. Özge YILMAZ
Tarih
: 30 Kasım 2014
Saat
: 08 00 - 18 00
Yer
: Best Western Otel Konak / İZMİR
Katılım ücretsizidir !!!
«Kayıt için bir mail atmanız yeterli»
[email protected]
Bu sempozyum, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun desteği ile gerçekleştirilmiştir.
TTD
Çocuk Göğüs
Hastalıkları
Çalışma Grubu
SEMPOZYUM PROGRAMI
08 30 – 08 45
Açılış
Oturum Başkanı
Prof Dr F.Karakoç
08 45 – 09 00
Pediatrik Toraksın Görüntülemesinde Pediatrist ve Radyolog İletişimi
09 15 – 09 45
Normal Pediatrik Akciğer Grafisi
09 45 - 09 50
RADYOVİZYON
Oturum Başkanı
Prof Dr Elif Dağlı
09 50 – 10 10
Normal Pediatrik Toraks BT
10 10 – 10 30
Normal Pediatrik Toraks MRI
10 30 – 10 50
Normal Pediatrik Toraks USG
10 50 – 11 05
ARA
Oturum Başkanı
Prof Dr Uğur ÖZÇELİK
11 05 – 12 05
Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Sık Görülen Akciğer Hastalıkları
Klinisyen
Pnömoni
A.Tana Aslan
Plörezi
Bronşiolit
D.Can
Yabancı Cisim
12 05 – 12 50
YEMEK
Oturum Başkanı
Doç. Dr Sedat ÖKTEM
12 50 – 13 50
Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
Klinisyen
Tüberküloz
R.Ersu
Astım
Ö.Yılmaz
Aspirasyon sendromları
Bronşiektazi
F.Gülen
Kistik Fibrozis
Konjenital Anomaliler
S.Uyan
KVS İlişkili Havayolu Hastalıkları
Oturum Başkanı
Doç.Dr. Mehmet Köse
14 00 – 14 50
Pediatrik Toraksda Klinik-o-Radyoloji: Az Görülen Akciğer Hastalıkları
Klinisyen
İnsterstisyel Hastalıklar
N.Kiper
Akciğer Parankimal Nodülleri
Neonatal RDS ve BPD
E.Çakır
ARDS
14 50 – 15 00
ARA
Oturum Başkanı
Doç.Dr. Sevgi Pekcan
15 00 – 15 30
Pediatrik Toraksta Fonksiyonel ve Giriş imsel Radyoloji Uygulamaları
15 30 – 15 50
Pediatrik Toraksta Multiplanar Görüntüleme, 3D, Sanal Bronkoskopi
15 50 – 16 00
Pediatrik Toraks Radyolojisinde İleri Yöntemler ve Gelecek Teknolojiler
16 00 – 16 30
Pediatrik Toraksta Radyo-Quiz
17 00 – 18 00
KAPANIŞ
Türkülerde Türkülerle Hekimlik
H.Yüksel
H.Alper
R.Savaş
S.Bayraktaroğlu
P.Bayındır
Radyolog
R.Savaş
R.Savaş
Radyolog
H.Alper
H.Alper
H.Alper
H.Alper
Radyolog
P.Bayındır
P.Bayındır
M.Parıldar
S.Bayraktar
R.Savaş
H.Alper
H.Yüksel
S.Eğrilmez
Download

Slayt 1