Türk
Manyetik
Rezonans
Derneği
Hepatobiliyer Sistem MR
Görüntüleme Sempozyumu
25 Ekim 2014
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Konferans Salonu
Türk
Manyetik
Rezonans
Derneği
Hepatobiliyer Sistem MR Görüntüleme Sempozyumu
25 Ekim 2014
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu
Sayın Üyeler ve Meslektaşlarımız,
25 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda
“Hepatobiliyer Sistem MR Görüntüleme Sempozyumu” yapılacaktır. Toplantıya
katılım ücretsiz olup sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceğinden en geç
15 Ekim 2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Saygılarımızla.
TMRD Yönetim Kurulu
Türk
Manyetik
Rezonans
Derneği
www.tmrd.org.tr
Türk
Manyetik
Rezonans
Derneği
Hepatobiliyer Sistem MR Görüntüleme Sempozyumu
25 Ekim 2014
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu
08:45-09.00 Açılış
I.Oturum: Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Erden
09.00-09.30 Hepatobiliyer Sistem Hastalıkları ve Klinisyenin Radyologdan Beklentileri
Prof.Dr.Cemil Savaş
09.30-10.00 Hepatobiliyer Sistemde MR Protokolleri – Doç. Dr.Bengi Gürses
10.00-10.30 Biliyer Sistem Anatomi ve Varyasyonlarının MRKP ile Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ayhan Özkur
10.30-11.00 Kahve Arası
II. Oturum: Oturum Başkanı: Prof.Dr.M. Metin Bayram
11.00-11.30 Biliyer Malignensiler ve MRKP- Prof. Dr. Ayşe Erden
11.30-12.00 Biliyer Sistemde Benign Patolojiler ve MRKP – Prof. Dr. Mustafa Seçil
12.00-12.30 Hepatosit Spesifik Kontrast Ajanlar – Prof. Dr. Mecit Kantarcı
12.30-13.00 Radyolojide Akılcı İlaç Kullanımı – Dr. Yıldıray Gürel
13.00-14.30 Öğle Yemeği
III:Oturum: Oturum Başkanı: Prof.Dr.A.Muhteşem Ağıldere
14.30-15.00 Fokal Karaciğer Hastalarında MR - Doç. Dr. Bengi Gürses
15.00-15.30 Diffüz Karaciğer Hastalıklarında MR-Doç. Dr. Selma Ramadan Uysal
15.30-16.00 Portal Hipertansiyon ve MR –Doç. Dr. Selma Ramadan Uysal
16.00-16.30 Kahve Arası
IV:Oturum:Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mustafa Seçil
16.30-17.00 Pankreas Hastalıklarında MR I:Fokal lezyonlar – Prof. Dr. Murat Acar
17.00-17.30 Pankreas Hastalıklarında MR II :Diffüz lezyonlar – Prof. Dr. Murat Acar
17.30-18.00 Hepatobiliyer Sistemde İlginç Olgular – Prof. Dr. Mustafa Seçil
Katılım ücretsiz olup, 15 Ekim 2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız rica olunur
Hizmetler : Bilimsel Oturumlara Giriş - Yaka Kartı ve Sertifika - Kahve Molaları - Öğle Yemeği
Türk
Manyetik
Rezonans
Derneği
Hepatobiliyer Sistem MR Görüntüleme Sempozyumu
25 Ekim 2014
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu
Konuşmacılar
Prof. Dr. Cemil Savaş - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak., Gastroenteroloji AD
Doç. Dr. Bengi Gürses - Yeditepe Üniversitesi,Tıp Fak., Radyoloji AD,
Prof. Dr. Ayhan Özkur - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak., Radyoloji AD
Prof. Dr. Ayşe Erden - Ankara Üniversitesi Tıp Fak., Radyoloji AD,
Prof. Dr. Mustafa Seçil - 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fak., Radyoloji AD,
Prof. Dr. Mecit Kantarcı - Atatürk Üniversitesi Tıp Fak., Radyoloji AD,
Doç. Dr. Selma Ramadan Uysal - Keçiören Eğitim ve Araş. Hast., Radyoloji Bölümü,
Prof. Dr. Murat Acar - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fak. Radyoloji AD,
Türk
Manyetik
Rezonans
Derneği
Toplantı Sponsoru
Organizasyon Sekreteryası
Download

Hepatobiliyer Sistem MR Görüntüleme Sempozyumu