Sayın Üyeler ve Meslektaşlarımız,
25 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda
“Hepatobiliyer Sistem MR Görüntüleme Sempozyumu” yapılacaktır. Toplantıya katılım
ücretsiz olup sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceğinden en geç 15 Ekim 2014
tarihine kadar kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Saygılarımızla.
TMRD Yönetim Kurulu
www.tmrd.org.tr
Download

25 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi