Doç. Dr. Onur POLAT
• Travma hastalarında acil cerrahi müdahale çok
önemlidir.
• En uygun radyolojik tetkiklerin ve sonrasında
doğru girişimin en kısa zamanda yapılabilmesi
için cerrah ve radyoloğun uyumlu bir şekilde
çalışması gerekir.
• Radyolojik modalitelerin belirlenmesi ve en kısa
zamanda doğru tanıya ulaşmak için radyoloğun
hasta kliniği hakkında yeterli bilgilendirilmesi çok
önemlidir.
Toraks Travmalarında
Radyolojik Yaklaşım
• Primer ve sekonder olarak iki gruba ayrılır.
– 1. primer toraks travmaları
• a: Künt travma: En sık nedeni trafik kazalarıdır.
• b: Penetran travma: En sık sebepleri silah
yaralanmaları ve iyatrojenik travmadır.
– 2. Sekonder toraks travmaları
• Toraks dışı vücut bölgeleri travmalarının toraks
komplikasyonlarını içerir. Örneğin ağır karın
cerrahisi geçiren hastada atelektazi oluşumu sık
karşılaşılan bir durumdurç
Toraks Travmalı Hastada
Acil Radyolojik İnceleme
• Akciğer grafileri:Toraks travmalı hastada pnömotoraks,
hemotoraks, hematom, kontüzyon, atelektazi ve
aspirasyona aitbulgular, mediasten gölgesinde genişleme,
kemik yaralanması, tüplerin yer ve pozisyonu, diyafragmatik
yaralanmanın varlığı araştırılmalıdır.
• Kemik grafileri: vertebra grafileri, ilk üç kosta kırıkları.
• Floroskopi: Diyafragma hareketlerinin ve akciğerin dinamik
olarak değerlendirilmesigerektiği zaman kullanılır.
• Ultrasonografi: plevral ve perikardiyal sıvı ve kanama
gösterilebilir.
• Bilgisayarlı tomografi: Plevral sıvı, kanama,
alveoler kanama, kosta kırıkları, akciğer
kontüzyon ve laserasyonu, mediyastinal
patolojiler. Multipl travma hastalarında hayati
fonksiyonlar düzenlendikten sonra en güvenilir
tanı yöntemidir.
• Manyetik rezonans: Vertabra ve spinal
yaralanmalarda hastaların hayati fonksiyonları
stabil hale geldikten sonra kullanılabilir.
Kosta Fraktürleri
• Toraks travmalarında%50 üzerinde kosta fraktürü
meydana geldiği bilinmektedir. En çok sağda 6- 8.
kostaların, solda ise 6- 9 kostaların fraktürü
görülmektedir.
Sternum Fraktürleri
• Sternum fraktürü ile birlikte büyük mediastinal damarların
hasarlanma olasılığını unutmamak gerekir.
Klavikula Fraktürleri
• Sternoklavikular dislokasyon ve klavikulanın medial
ucunun posterior deplasmanı durumunda trakea üzerine
bası sözkonusu olabilir. Ayrıca damar sinir paketine
basıya bağlı klinik bulgular ortaya çıkabilir.
Vertebra Fraktürleri
• Spinal kord basısı ve yaralanmasına bağlı nörolojik
komplikasyonlar meydana gelebilir.
Pnömotoraks
• Penetran travma veya kosta fraktürü komplikasyonu
sonucu oluşur.
Hemotoraks
• Akut travma sonrası yatan hastada çekilen akciğer
grafisinde toraksın bir yarısında diğeriyle kıyaslandığında
izlenen daha gri ton plevral kanamayı belirtebilir.
Pulmoner Kontüzyon
• Yüksek enerjili travma sonrası alveol boşluğu ve
interstisyel mesafede hemorajik eksüdasyon birikmesi
olayıdır.
Mediyasten Travmları
• Pnömomediastinum ; interstisyel pulmoner amfizem,
özefagus, trakea yada bronş perforasyonu veya
penetran toraks yaralanması sonucu oluşur.
Pnömotoraks, pnömomediastinumun sık görülen bir
komplikasyonudur ancak bunun tersi hiçbirzaman
meydana gelmez.
Kalp ve Perikardiyum Travmaları
• Çoğunlukla penetran yaralanmalar ile meydana gelir.
Kalp gölgesindeki genişleme tamponad ile uyumludur.
Diyafragma Laserasyonu
• Toraks ve karına alınan penetran ya da non penetran
travmalar sonucu meydana gelir. Sağ diyafragma
karaciğer tarafından korunur bu nedenle sol
diyafragmada daha sık görülür.
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Download

travma hastalarında profilaksi 2