TÜRK TORAKS DERNEĞİ İL TEMSİLCİLİKLERİ YÖNERGESİ
GÖREVLENDİRME
İl temsilcisi adayının tek olduğu illerde o kişi “İl Temsilcisi” olarak Şube Yönetim
Kurulu’nca görevlendirilebilir. Birden fazla üyenin olduğu illerde, üyelerin seçimiyle
belirlenir.
GÖREVLERİ
1.
Bulunduğu ildeki üyeliklerin artırılması için derneği tanıtan etkinlikler organize eder,
2.
Bulunduğu ilde eğitim toplantıları düzenler,
3.
TTD Genel Merkezi’nden gönderilen form, afiş ve bildirilerde talep edilenleri yerine
getirip; yine doğrudan genel merkeze gönderir, bağlı olduğu şubeye de bilgi verir.
4.
Şube tarafından düzenlenen etkinliklere destek verir, katılır, katılımı özendirir.
5.
İnternet üzerindek itartışma gruplarını izler, katılır ve dernek web sayfasını takipeder.
6.
TTD Genel Merkezi tarafından bildirilen yıllık program takvimini izler, eğitim ve
etkinliklere katılır.
YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1.
Genişletilmiş şube yönetim kurulu toplantılarının en az ikisine katılır.
2.
Üyelik güncelleme işlemini aksatmadan düzenli olarak yapar, aidatlarını zamanında öder.
3.
İletişimi sağlamak üzere mutlaka “e-mail adresi” edinir ve kullanır, bu bilgilerini şube ve
genel merkeze bildirerek üye veri tabanının güncel olmasına destek verir.
1 EK: ŞUBELER VE İL TEMSİLCİLİKLERİ
ÇUKUROVA: Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis
ANKARA: Ankara, Kırıkkale, Çankırı
AKDENIZ: Antalya, Isparta, Burdur
MARMARA: Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya
GÜNEYDOGU ANADOLU: Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Mardin,
Batman, Şanlı Urfa, Bingöl
KUZEYDOGU ANADOLU: Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Tunceli, Ağrı, Iğdır
BATI ANADOLU: Eskişehir, Uşak, Afyon, Kütahya
İSTANBUL: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli
İZMİR: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli
ORTA ANADOLU: Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat
IÇ ANADOLU: Konya, Karaman, Niğde, Aksaray
ORTA KARADENIZ: Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu
DOGU KARADENIZ: Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin
DOGU ANADOLU: Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari
BATI KARADENIZ: Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Düzce
2 
Download

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İL TEMSİLCİLİKLERİ YÖNERGESİ