Dr. A. Fuat Kalyoncu, 1992'den bu yana Türk Toraks Derneği (TTD) üyesidir. TTD'nin Ankara Şubesinde, Astım ve Allerji Çalışma Kolunda, TTD Bülten sorumluluğu, Sempozyum ve Kongre başkanlığı, çeşitli görev grubu üyelikleri, bazı rehberlerin ve kitapların yazımında görev almıştır. 2014‐2016 dönemi için TTD MYK 2.Başkan Yardımcısı olarak, çalışmalarına devam etmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerji & İmmünolojik Hastalıklar BD öğretim üyesidir. 
Download

CV - Türk Toraks Derneği