Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası
kapsamında Babadağ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin Marmara RES
üretim lisansına ilişkin duyuru
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Aşağıda bilgileri yer alan tüzel kişinin başvurusu; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24
üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali
açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacaktır.
Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişi : Babadağ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi
Tadilin Kapsamı
RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi
: Balıkesir ili, Marmara ilçesinde yer alan Marmara
Öngörülen tesis yerine ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
E
N
564352.23
563604.33
563287.66
563030.91
562703.08
562374.43
562066.41
4482456.68
4481494.70
4481545.29
4481233.48
4481422.18
4481302.90
4481107.23
Öngörülen santral sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
E
N
564101.45
564603.01
565037.37
565288.15
565288.15
565037.37
564603.01
564540.26
564540.26
564289.48
563855.11
563722.08
563716.06
563281.69
562780.13
562658.00
562317.19
561815.63
561428.83
561479.50
561564.20
561522.20
561460.20
561398.20
561381.27
4483392.61
4483392.61
4483141.83
4482707.47
4482205.91
4481771.54
4481520.76
4481520.76
4481243.93
4480809.56
4480558.78
4480558.78
4480548.34
4480297.56
4480297.56
4480368.07
4480171.31
4480171.31
4480394.63
4480434.70
4480884.40
4481406.91
4481541.41
4481675.91
4481792.38
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
561673.85
561689.29
562123.66
562245.70
562452.30
562823.65
563036.88
563416.30
563416.30
563667.08
4481961.30
4481988.05
4482238.83
4482238.83
4482358.11
4482358.11
4482481.23
4482481.23
4482707.47
4483141.83
Download

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin