FİZİKSEL METALURJİ SORULARI (BÖLÜM 2 - ÖDEV)
1) 1 m3 saf demirin 600 K sıcaklığında mevcut boşluk sayısı 7,60x1019 olarak belirlenirken 800 K
sıcaklıkta ise bu sayı 1,39x1022 olarak elde edilmiştir. Bu doğrultuda, saf demirin boşluk oluşturma
aktivasyon enerjisini belirleyiniz. Ayrıca 1000 K sıcaklıktaki boşluk sayısını bulunuz.
(dFe=7,87 g/cm3, MA(Fe)=55,84 g/mol, R=2 cal/mol.K)
Download

FİZİKSEL METALURJİ SORULARI (BÖLÜM 2