MBT1005 Diferansiyel Denklemler
Ödev Soruları - 9
Soru 1-4, Aşağıdaki denklemlerin hangilerine belirsiz katsayılar metodu uygulanabilir tespit ediniz.
1. y 00 + 2y 0 − y = t−1 et
2. 2y 00 (x) − 6y 0 (x) + y(x) = (sin x)/e4x
3. 2w00 (x) − 3w(x) = 4x sin2 x + 4x cos2 x
4. ty 00 − y 0 + 2y = sin 3t
Soru 5-8, Aşağıdaki denklemlerin bir özel çözümünü belirsiz katsayılar yöntemi ile belirleyiniz.
5.
d2 y
dx2
dy
− 5 dx
+ 6y = xex
6. y 00 − 2y 0 + y = 8et
7. y 00 − 7y 0 = t2
8. y 00 + 2y 0 + 4y = 111e2t cos 3t
1 3
θ −
Cevaplar. 1. Hayır 2. Evet 3. Evet 4. Hayır 5. xex /2 + 3ex /4 6. 4t2 et 7. − 21
e2t (cos 3t + 6 sin 3t)
1 2
49 θ
−
2
343 θ
8.
Download

Calisma 9