İlan Tarihi: 31.10.2014
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
ÖDEV-1
1. Aşağıda verilen devrede, v2(t)=2 V, v4(t)=4 V, v5(t)=5 V, v7(t)=7 V, i1(t)=1 A, i3(t)=3 A,
i6(t)=6 A, i8(t)=8 A, i9(t)=9 A olarak verilmiştir.
Bağımsız akım denklemlerinin sayısını (nba=?) bulunuz ve denklemleri yazınız.
Bağımsız gerilim denklemlerinin sayısını (nbg=?) bulunuz ve denklemleri yazınız.
Akım değerleri bilinmeyen devre elemanlarının akımlarını hesaplayınız.
Gerilim değerleri bilinmeyen devre elemanlarının gerilimlerini hesaplayınız.
Tüm elemanların güçlerini uyumlu yönde hesaplayınız ve devreye güç verip
vermediklerini belirleyiniz. Tellegen teoremini uygulayarak, yapmış olduğunuz
hesaplamaların doğruluğunu kanıtlayınız.
f) Göz akımlarını belirleyiniz ve değerlerini hesaplayınız.
g) 1. düğümü referans düğümü seçerek, diğer düğüm gerilimlerini hesaplayınız.
a)
b)
c)
d)
e)
2. Aşağıda verilen devrede, v2(t)=2 V, v4(t)=4 V, v5(t)=5 V, v7(t)=7 V, i1(t)=1 A, i3(t)=3 A,
i6(t)=6 A olarak verilmiştir.
a) Bağımsız akım denklemlerinin sayısını (nba=?) bulunuz ve denklemleri yazınız.
b) Bağımsız gerilim denklemlerinin sayısını (nbg=?) bulunuz ve denklemleri yazınız.
c) Akım değerleri bilinmeyen devre elemanlarının akımlarını hesaplayınız.
d) Gerilim değerleri bilinmeyen devre elemanlarının gerilimlerini hesaplayınız.
e) Tüm elemanların güçlerini uyumlu yönde hesaplayınız ve devreye güç verip
vermediklerini belirleyiniz. Tellegen teoremini uygulayarak, yapmış olduğunuz
hesaplamaların doğruluğunu kanıtlayınız.
f) Göz akımlarını belirleyiniz ve değerlerini hesaplayınız.
g) 1. düğümü referans düğümü seçerek, diğer düğüm gerilimlerini hesaplayınız.
3. Aşağıda verilen devrede, i1(t)=1A, v2(t)=2V, v3(t)=3V, i4(t)=4A, v5(t)=5V, i6(t)=6A,
v7(t)=7V, i8(t)=8A, v9(t)=9V, i10(t)=10A, olarak verilmiştir.
a) Bağımsız akım denklemlerinin sayısını (nba=?) bulunuz ve denklemleri yazınız.
b) Bağımsız gerilim denklemlerinin sayısını (nbg=?) bulunuz ve denklemleri yazınız.
c) Kirchhoff’un Gerilimler Yasasını kullanarak gerilim değerleri bilinmeyen devre
elemanlarının gerilimlerini hesaplayınız.
d) Kirchhoff’un Akımlar Yasasını kullanarak akım değerleri bilinmeyen devre
elemanlarının akımlarını hesaplayınız.
e) Tüm elemanların güçlerini uyumlu yönde hesaplayınız ve devreye güç verip
vermediklerini belirleyiniz. Tellegen teoremini uygulayarak, yapmış olduğunuz
hesaplamaların doğruluğunu kanıtlayınız.
f) 6. düğümü referans düğümü seçerek, diğer düğüm gerilimlerini hesaplayınız.
g) Göz akımlarını belirleyiniz ve değerlerini hesaplayınız.
4. Aşağıda tanım bağıntıları verilen devre elemanlarının akım gerilim karakteristiklerini
çiziniz ve eleman türünü belirleyiniz (Aktif, Pasif).
a) v(t )  10i(t )  0 , b) i(t )  2v(t )  1 , c) i(t )  v(t )  0 , d) i 2 (t )  1  v(t )  0
5. Aşağıda iki farklı elemanın tanım bağıntıları verilmiştir.
a) Bu elemanların gerilim-akım karakteristiklerini çiziniz. Bu karakteristiklere bakarak
elemanların türlerini belirleyiniz (Lineer, Non-lineer, Aktif, Pasif, vs.).
b) Bu iki eleman aşağıdaki şekilde verildiği gibi paralel bağlandığında elde edilen 1kapılı devrenin gerilim-akım karakteristiğini çiziniz ve bu 1-kapılının özelliklerini
belirleyiniz.
Eleman Tanım Bağıntıları:
i1  4v1  4
i 2  12v 2  4
6. Bir bağımsız gerilim kaynağı ve direnç elemanı kullanılarak iki-uçlu bir devre elemanı
elde edilmiştir.
a) Elde edilen bu iki-uçlu devre elemanının gerilim-akım karakteristiğini elde
ediniz.
b) Gerilim-akım karakteristiğini kullanarak, bu elemanın lineer olup olmadığını
belirleyiniz. Ayrıca bu elemanın aktif mi pasif mi olduğunu belirleyiniz.
7. Aşağıda verilen devrede,
a) Gözler için parametrik olarak çevre denklemlerinin elde edilmesini adım adım
gösteriniz.
b) Tüm çevre akımlarını hesaplayınız.
c) Tüm elemanların güçlerini hesaplayınız.
Ödev Teslim Tarihi: 11.11.2014
Yrd. Doç. Dr. Umut Engin AYTEN
Download

buradan