ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
28.11.2014
ÖDEV-2
1. Aşağıda verilen devre için;
a) Çevre akımları yöntemini kullanarak tüm göz akımlarını ve i4 akımını
hesaplayınız.
b) v1 gerilim kaynağının, i7 akım kaynağının ve R4 direncinin gücünü hesaplayınız.
2. Yandaki şekilde verilen devrede eleman değerleri R1 = 1, R2 = 1, R3 = 2, v4 = 3V,
r5 = 2, v6 = 4V, i7 = 2A olarak verilmiştir.
a) Parametrik olarak çevre ve ek denklemlerinin elde edilmesini adım adım gösteriniz.
b) Genelleştirilmiş çevre denklemlerini elde ediniz ve matris şeklinde gösteriniz.
c) Tüm çevre akımlarını hesaplayınız.
d) Tüm kaynakların güçlerini hesaplayınız.
3. Aşağıda verilen devredeki:
a) Tüm elemanların gerilimlerini ve akımlarını çevre akımları yönteminden
yararlanarak hesaplayınız.
b) Tüm elemanların gerilimlerini ve akımlarını düğüm gerilimleri yönteminden
yararlanarak hesaplayınız.
c) Tüm elemanların gerilimlerini ve akımlarını ORCAD devre simülasyon
programını kullanarak belirleyiniz. Simülasyon şekillerini ödevde veriniz.
4. Aşağıda verilen devrede (α=2);
a) Parametrik olarak çevre ve ek denklemlerinin elde edilmesini adım adım
gösteriniz.
b) Genelleştirilmiş çevre denklemlerini elde ediniz ve matris şeklinde gösteriniz.
c) MATLAB programını kullanarak denklemleri çözünüz. (Not: Programda
yazdığınız kodları ödeve ekleyiniz.)
d) ORCAD devre simülasyon programını kullanarak devrenin simülasyonunu
gerçekleyiniz ve simülasyon sonuçlarını, c) şıkkında elde ettiğiniz sonuçlarla
karşılaştırınız (Devrenin ORCAD’de çizilmiş halini ödeve ekleyiniz ve
simülasyon sonuçlarını da ödevde gösteriniz).
e) Parametrik olarak düğüm ve ek denklemlerinin elde edilmesini adım adım
gösteriniz.
f) Genelleştirilmiş düğüm denklemlerini elde ediniz ve matris şeklinde gösteriniz.
g) MATLAB programını kullanarak denklemleri çözünüz. (Not: Programda
yazdığınız kodları ödeve ekleyiniz.)
5. Şekil 1’de verilen devre için;
a) Çevre ve ek denklemlerini elde ediniz.
b) Düğüm ve ek denklemlerini elde ediniz.
c) Tüm çevre akımlarını hesaplayınız. v3(t) gerilimini bulunuz.
d) Tüm düğüm gerilimlerini hesaplayınız.
6. Aşağıda DC şartlarda çalışan tranzistörlü bir devre ve tranzistörün eşdeğer devre
modeli verilmiştir.
a) Bu eşdeğer devre modelini devrede yerine koyarak devreyi yeniden çiziniz.
b) Parametrik olarak çevre ve ek denklemlerinin elde edilmesini adım adım
gösteriniz.
c) Eleman değerlerini; R1=R2=1 k, R3=10 k, R4=1 k, =100, v5=10 V, v7=0.7
V olarak alınız. Tüm çevre akımlarını hesaplayınız.
d) v5 gerilim kaynağının ve BJT tranzistör elemanının güçlerini hesaplayınız.
7. Aşağıda verilen devre için;
a) Parametrik olarak düğüm ve ek denklemlerinin elde edilmesini adım adım gösteriniz.
b) Eleman değerleri, R1= R2= R3= R4=R6=10 Ω, R5=50 Ω olması durumunda, çıkış
gerilimi vo(t)=f(v7, v8, v9, v10)’yi parametrik olarak bulunuz ve devrenin ne iş yaptığını
kısaca açıklayınız.
c) v7(t)=1 V, v8(t)=2 V, v9(t)=3 V, v10(t)=4 V gerilim değerlerinin devreye uygulanması
durumunda vo(t)’yi hesaplayınız.
İşlemsel kuvv. tanım
bağıntıları:
ip=0, in=0, vp = vn
8. Aşağıda verilen devrede düğüm gerilimleri yönteminden faydalanarak
vo (t ) / vi (t )
gerilim kazancını bulunuz.
b) vi (t )  100 sin(2 10 3 t ) mV giriş işareti için vo (t ) çıkış işaretini bulunuz. Giriş ve
çıkış işaretlerini alt alta ölçekli olarak çiziniz.
9. Aşağıdaki şekilde verilen devrede eleman değerleri R1 = 10 , R2 = 10 , R3 =1 ,
R4=1, R5=1, R6=10, v7= 10 V olarak verilmiştir.
a) Düğüm ve ek denklemlerinin elde edilmesini adım adım gösteriniz.
b) Tüm düğüm gerilimlerini hesaplayınız.
c) vo/v7 gerilim kazancını hesaplayınız.
İşlemsel kuvv. tanım
bağıntıları:
ip=0, in=0, vp = vn
Ödev teslim tarihi: 16.12.2014, Salı günü, Saat: 17:00
Yrd. Doç. Dr. Umut Engin AYTEN
Download

buradan