Sistem Petrol kuyularında kullanılmaktadır.
a) Sistemde kullanılan mekanizma tipini ve ölçüleri belirleyiniz.
b) Alt ölü nokta ve üst ölü noktayı göstererek stroğu belirleyiniz. Merkez açının değerini
bulunuz.
c) Meburi hareketlilik durumunu inceleyiniz. Kinematik zinciri çiziniz.
d) Sistemi kilitleyiniz
e) Vektör Kapalılık Denklemlerini oluşturunuz, denklem ve bilinen ve bilinmeyen değişken
sayılarını irdeleyiniz.
Ödev teslim tarihi 2. vizedir.
Doç.Dr. Cihan DEMİR
Download

Mekanizma Teknigi Odev