İstanbulÜniversitesiMühendislikFakültesi
İnşaatMühendisliğiBölümü
MukavemetI
Kesit Tesiri Diyagramları Ödevi Aşağıdaki sistemlere ait kesit tesiri değerlerini denklem kurarak hesaplayınız, diyagramlarını
çiziniz.
P= 5 kN
P= 5 kN
G
G
1m
1m
1m
1m
3m
1m
1m
S1
S2
q = 10 kN/m
P= 5 kN
q = 10 kN/m
P= 5 kN
G
G
2m
1m
1m
1m
2m
1m
S3
q = 5 kN/m
1m
q = 10 kN/m
P= 5 kN
1m
1m
P= 5 kN
G
1m
1m
2m
1m
S5
1m
P= 5 kN
G
2m
1m
G
1m
2m
S7
1m
q = 10 kN/m
G
1m
S9

1m
P= 5 kN
G
1m
1m
S8
P= 5 kN
1m
1m
S6
P= 5 kN
1m
1m
S4
G
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
S10
Ödevler ekteki formata uygun olarak elyazısı ve el çizimi ile hazırlanacaktır. Teslim Tarihi: 18 Mart 2015 
Download

Kesit Tesiri Diyagramları Ödevi - Mühendislik Fakültesi