BETONARME YAPILARIN
PROJELENDİRİLMESİ DERSİ
İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DÖŞEMELER
( DAL DÖŞEMELER )
UYGULAMA 2
İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN ( DAL ) DÖŞEMELERE AİT ÖRNEK
Planı verilen döşemenin;
malzemesi C16 - S220
hareketli yükü 350 kg / m2
kaplama ağırlığı 120 kg / m2
Döşeme kalınlığı 13 cm.
sıva kalınlığı 2 cm. dir.
Kiriş boyutları 25 X 60 cm. olarak
verildiğine göre;
•Döşeme kalınlığını tahkik ediniz.
•1-1 ve 2-2 kesitlerindeki moment
diyagramlarını çiziniz.
•Gerekli hesapları yapınız ve
döşemenin demir resmini çiziniz.
ÇÖZÜM :
1)İsimlendirme :
Şekil üzerinde yapılmıştır.
2) Cins tayini
m 
m 
lu
lk
lu
lk
 2 (iki doğrultuda
)
 2 (tek doğrultuda
)
D1 için m = 4/2 = 2
D2 için m = 6/4 = 1,5
D3 için m = 6/4 =1,5
bütün döşemeler
iki doğrultuda çalışan (dal )
döşemedir.
3) Kalınlık Tayini
TS 500 Döşeme Kalınlığı için
s 

h
1 

20 
4 
15 
m
l kn
Kiriş boyutları 25 X 60 cm.
D1 için :
D2 için :
Sehim Hesabı Gerektirmeyen Kalınlık Tayini
h
lk
30
h
lk
35
cm , kenar
cm , iç
aç ıçıklıkl ında

aç ıçıklıkl da 
Sonuç: TS 500 ün verdiği her iki şart da dikkate alındığında Döşeme kalınlığı en az 14 cm.
olmalıdır. Verilen 13cm. kalınlık yeterli değildir. ( Örnek çözüm olduğundan verilen
kalınlıkla devam edilecektir.
4) Yük Hesabı
SABİT YÜK
Betonarme Plak Ağırlığı
Sıva Ağırlığı
Kaplama Ağırlığı
(h f ×  b )
kN/m
2
HAREKETLİ YÜK
Kaplama Ağırlığı
Pd = 1.4g + 1.6q
(h f ×  b )
kN/m
2
Pd = 1.4g + 1.6q
5) Moment Hesabı
KISA DOĞRULTU
X 12   p d l n
2
M 1x   p d l n
X 1k  0,50xM
kNm/m
2
kNm/m
1x
kNm/m
Mesnet
Momentleri
2 - 2 Kesiti
Momentleri
1 - 1 Kesiti Momentleri:
Mesnette Betonarme Hesap (ilave donatı)
Konulması gereken donatı alanının 1,51 cm2 den az olması halinde minimum
ilave demir olan 8/33 demir konulmalı gereken alanın daha fazla olması
halinde önce aralıklar azaltılmalı, daha sonra ise çap artırılarak gereken
donatı kadar alan sağlanmalıdır.
İlave demirlerin aralığı 33 cm. den fazla, çapları ise 8 mm den az olmamalıdır.
Download

İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN ( DAL )