SAYISAL YÖNTEMLER ÖDEV – 1
f(x)=
667.38

(1 −  −0.146843 ) − 40 fonksiyonunun kök değerini hesaplamak için, başlangıç
2. İterasyon
1. İterasyon
değerlerini xa=12, xü=16 alarak, % 0.5 hata oranı için yarılama yöntemi ile hesaplayınız. İlk iki
iterasyon için hesaplamaları yapınız. İterasyonlarda bulunan değerler için tablo oluşturunuz.
İterasyon
1
2
3
4
5
6
Öğr. Gör. Rıdvan YAKUT
Download

SAYISAL YÖNTEMLER ÖDEV – 1 İterasyon 1 2 3 4 5 6