DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ ARASINAV
ÇALIŞMA SORULARI
S-1)
S-2)
′ = − , () = başlangıç değer problemi verilmiş olsun
S-3)
S-4)
S-5)
S-6)
S-7)
Başlangıç değer problemi gözönüne alınıyor.
S-8) ′ = − + + 1, 0 ≤ ≤ 1, (0) = 1, ℎ = 0.1 başlangıç değer problemini ileri Euler
Yöntemi ile çözünüz. Derste tanımlanan euler.m programı yardımıyla verilen denklemin
çözümlerini belirleyiniz.
S-9) ′ = + , 0 ≤ ≤ 1, (0) = 1, ℎ = 0.2 başlangıç değer problemini ileri Euler
Yöntemi ile çözünüz. Derste tanımlanan euler.m programı yardımıyla verilen denklemin
çözümlerini belirleyiniz.
S-10) ′ = − 2, 0 ≤ ≤ 1, (0) = 1, ℎ = 0.2 başlangıç değer problemini Geri Euler
Yöntemi ile çözünüz. Derste tanımlanan geuler.m programı yardımıyla verilen denklemin
çözümlerini belirleyiniz.
S-11) ′ = 2 − , 0 ≤ ≤ 1, (0) = 1
S-12) ′ = 2 − 3, 0 ≤ ≤ 1, (0) = 1
S-13) ′ = 2 − 3, 0 ≤ ≤ 1, (0) = 1 ile verilen başlangıç
S-14) Aşağıda verilen başlangıç değer problemlerini önce analitik olarak, sonra n=10(h=0.1)
için ileri Euler ve Heun(RK2 veya Düzeltilmiş Euler) yöntemleri ile yaklaşık olarak çözünüz.
Sonuçları karşılaştırınız.
a)
b)
c)
d)
e)
′
′
′
′
′
= , (0) = 1, ℎ = 0.1
= −5 4 2 , (0) = 1, ℎ = 0.1
= ( + )2 , (0) = 0, ℎ = 0.1
= 1 + 2 , (0) = 0, ℎ = 0.1
= − 2 , (0) = 0.5, ℎ = 0.1
Derste tanımlanan euler.m ve heun.m programı yardımıyla verilen denklemin çözümlerini
belirleyiniz.
S-15) Aşağıda verilen başlangıç değer problemlerini önce analitik olarak, sonra n=5(h=0.2)
için Runge-Kutta 4 yöntemi ile yaklaşık olarak çözünüz.
a) ′ = + , (0) = 0, ℎ = 0.2
b) ′ = , (0) = 1, ℎ = 0.2
1
c) ′ = (1 + ) , (1) = , ℎ = 0.2
1 

d) ′ = 2 ( − ), (2) = 2, ℎ = 0.2
e) ′ = − 2 , (0) = 0.5, ℎ = 0.2
Derste tanımlanan rk4.m programı yardımıyla verilen denklemin çözümlerini belirleyiniz.
S-16) Adams-Bashford(Adams- Deneme) ve Adams-Moulton(Adams-Düzeltme) algoritmasını
kullanarak aşağıdaki başlangıç değer problemlerinin yaklaşık çözümlerini bulunuz.
a) ′ = + , (0) = 0, 0 ≤ ≤ 2, ℎ = 0.2
 2

b) ′ = ( ) + ( ) , (1) = 1, 1 ≤ ≤ 1.2, ℎ = 0.05
c) ′ = + − , (0) = 0, 0 ≤ ≤ 1, ℎ = 0.25
d) ′ = 1 − , (0) = 0, 0 ≤ ≤ 1, ℎ = 0.1
1

e) ′ = 2 − − 2 , (1) = −1, 1 ≤ ≤ 2, ℎ = 0.05
Download

Arasınav soruları