Dinamik bir sistemi inceleme –ÖDEV#1
x& = sin( 8 x − 10u( t )), u( t ) = sin( πt )
Sistemin [0 5] sn zaman aralığındaki davranışı x(0)=0 başlangıç koşulunda
incelenecektir.
Sistem çözümünde 6. dereceden Runge-Kutta
Kutta yöntemi kullanılacak. Yöntemin adım
büyüklüğü olarak h=0.01 alınacaktır.
Sistem davranışını incelemek amaçlı yazılan programda mümkün olduğunca
fonksiyon (alt program) kullanılması istenmektedir.
Sistemin davranışı farklı başlangıç koşulları için incelenecek ve yorumlanacaktır.
Yapılan çalışma tüm detayları ile bilimsel bir rapor haline getirilecektir.
Hazırlanacak rapor formatını siz kendinizin uygun gördüğü herhangi format olarak
seçiniz. Bu raporun yazılı çıktısı mutlaka teslim edilecektir.
Ayrıca rapor ve program dosyası/dosyaları [email protected] adresine
“YSAfbe-OD#1_Adınız_Soyadınız”
” konu başlıklı e-posta
e
ile gönderilecektir.
Teslim Tarihi: 30 Ekim 2014
Ekim 2014
Ders3 Dr. Cihan KARAKUZU
12
Download

t(u10x8sin( x − =x )t sin( )t(u ))