Öğrenci No
Soyadı
Adı
Program
Öğrenim Durumu AyrılıĢ Tarihi
1127104007
KOÇMAN
BARBOROS
MALĠYE
MEZUN OLDU
01.10.2014
1127104034
EMĠROĞLU
KÜBRA
MALĠYE
MEZUN OLDU
01.10.2014
1127105003
ÜÇTEPE
ġERĠFE
DIġ TĠCARET
MEZUN OLDU
01.10.2014
1127105008
KURU
GĠZEM
DIġ TĠCARET
MEZUN OLDU
01.10.2014
1127105023
OKTAR
GĠZEM
DIġ TĠCARET
MEZUN OLDU
01.10.2014
2117104314
AYGÜN
ÖZLEM
MALĠYE (Ġ.Ö)
MEZUN OLDU
01.10.2014
2117104325
ġEN
GĠZEM
MALĠYE (Ġ.Ö)
MEZUN OLDU
01.10.2014
2127155333
ÇOLAK
RAMAZAN
DIġ TĠCARET (Ġ.Ö)
MEZUN OLDU
01.10.2014
2127155345
TAÇYILDIZ
GÜLġEN
DIġ TĠCARET (Ġ.Ö)
MEZUN OLDU
01.10.2014
2127155358
ÖGTEM
SEZER
DIġ TĠCARET (Ġ.Ö)
MEZUN OLDU
01.10.2014
2127156324
BĠROL
SEMĠHA
ĠġLETME YÖN. (Ġ.Ö)
MEZUN OLDU
01.10.2014
2127156346
ESEN
GAMZE
ĠġLETME YÖN. (Ġ.Ö)
MEZUN OLDU
01.10.2014
2127158336
ÇEKĠÇ
BURCU
SĠVĠL HAVACILIK KABĠN HĠZ.(...MEZUN OLDU
01.10.2014
Download

Mezun Öğrencilerimizin listesi