ADI
HATĠCE
BĠROL
HABĠB
GAMZE
ABĠDĠN
NECLA
HÜSNE
FERHAT
HÜSEYĠN
GÖKHAN
FERHAT
GÜLDEN
ALĠ
BURCU
MEHMET
SOYADI
Yeni öğr.no
DEĞMEN
025113048
KAYA
075113037
KUTLU
015138036
GAZĠ
065114048
KOCAASLAN
065114084
KIRCA
055129220
GENÇ
975129070
YILMAZ
045132062
DEMĠR
065107035
ġEKER
085107165
DEMĠR
105107142
COġKUN
075108129
YAMANKAÇAR
065126071
YILMAZ
995126029
ATEġ
055127022
Yeni Programı
Durumu
Bankacılık ve Sigortacılık
KABUL
Bankacılık ve Sigortacılık
KABUL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ġ.Ö.
KABUL
DıĢ Ticaret
KABUL
DıĢ Ticaret
KABUL
ĠĢletme Yönetimi
KABUL
İşletme Yönetimi
KABUL
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ġ.Ö. KABUL
Pazarlama
KABUL
Pazarlama
KABUL
Pazarlama
KABUL
Pazarlama Ġ.Ö.
KABUL
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
KABUL
Turizm ve Otel İşletmeciliği
KABUL
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Ġ.Ö.
KABUL
HARÇ
0
0
385
0
0
0
0
385
0
0
0
385
0
0
385
Download

Öğrenci Affı Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız