BİNGÖL ÜNİV. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
1.SINIF (BA17)
SAATLER GÜNLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
08:15-09:00
09:15-10:00
Dönem Dersleri
CUMA
Hocası
Türk Dili
Fizik I
3+2
M. SOYLU
A.Sayıl ERDOĞAN
Kimya (Teo.)
Fizik I
Türk Dili
ĠnĢaat Mühendisliğine GiriĢ
2+0
10:15-11:00
ĠnĢaat Müh. GiriĢ
Kimya (Teo.)
Fizik I
Türk Dili
Teknik Resim
3+1
F. ĠġSEVER
11:15-12:00
A.Sayıl ERDOĞAN
M. TOPRAK
M. SOYLU
M. GĠDER
Kimya
3+2
M. TOPRAK
Matematik I
4+0
Z. ġĠAR
Türk Dili
4+0
M GĠDER
13:15-14:00
Kimya (Uyg.)
Teknik Resim
Matematik I
14:15-15:00
Kimya (Uyg.)
Teknik Resim
Z. ġĠAR
15:15-16:00
Kimya (Uyg.)
Teknik Resim
Fizik I
Matematik I
16:15-17:00
M. TOPRAK
F. ĠġSEVER
M. SOYLU
Z. ġĠAR
SAATLER GÜNLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
08:15-09:00
Ġngilizce
Mukavemet
Ġngilizce
09:15-10:00
A. KESMEZ
A. BENLĠ
2.SINIF (BA16)
PERŞEMBE
Dönem Dersleri
CUMA
Hocası
Atatürk Ġlk. ve Ġnkılap Tarihi
Atatürk Ġlk. ve Ġnkılap Tarihi
4+0
Y. DOĞAN
F. ĠġSEVER
A. KESMEZ
Mukavemet
Atatürk Ġlk. ve Ġnkılap Tarihi
Malzeme Bilgisi
2+0
10:15-11:00
Karayolu
Mukavemet
Atatürk Ġlk. ve Ġnkılap Tarihi
Mukavemet
3+2
A. BENLĠ
11:15-12:00
F. ĠġSEVER
A. BENLĠ
Y. DOĞAN
Karayolu
2+2
F. ĠġSEVER
Diferansiyel Denklemler
4+0
H. BĠÇER
Ġngilizce
4+0
A. KESMEZ
13:15-14:00
Dif.Denklemler
Karayolu
14:15-15:00
Dif.Denklemler
F. ĠġSEVER
15:15-16:00
Dif.Denklemler
Malzeme Bilgisi
16:15-17:00
H. BĠÇER
F. ĠġSEVER
SAATLER GÜNLER
PAZARTESİ
3.SINIF (BA15)
SALI
ÇARŞAMBA
08:15-09:00
PERŞEMBE
CUMA
Karayolu Müh. ve Tasarım
09:15-10:00
Zemin Mekaniği
F. ĠġSEVER
Dönem Dersleri
AkıĢkanlar Mekaniği
3+0
R. MERAL
Karayolu Müh. ve Tasarım
2+2
F. ĠġSEVER
Mesleki Uygulama I
0+2
Yapı Statiği II
3+0
3+2
10:15-11:00
Zemin Mekaniği
Karayolu Müh. ve Tasarım
Zemin Mekaniği
11:15-12:00
A. BENLĠ
F. ĠġSEVER
A. BENLĠ
AkıĢkanlar Mekaniği
Proje Yönetimi ve GiriĢimcilik
Yapı Statiği II
Zemin Mekaniği I
R. MERAL
Yapı Statiği II
Sosyal Seçmeli
13:15-14:00
14:15-15:00
Temel Ġlk Yardım ve Acil Eğitimi
AkıĢkanlar Mekaniği
15:15-16:00
P.KARATEPE
R. MERAL
A.S. ERDOĞAN
16:15-17:00
Hocası
A.Sayıl ERDOĞAN
A. BENLĠ
P.KARATEPE
Mesleki Uygulama I
Mesleki Uygulama I
4.SINIF (B1)
SAATLER GÜNLER
PAZARTESİ
08:15-09:00
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Betonarme II ve Tasarım
09:15-10:00
Su Temini ve Çevre Sağlığı
10:15-11:00
Su Temini ve Çevre Sağlığı
A.Sayıl ERDOĞAN
Proje Yönetimi ve GiriĢimcilik
Beton Yollar
R. MERAL
F. ĠġSEVER
11:15-12:00
M. EMĠROĞLU
13:15-14:00
Su Kaynakları ve Tasarım
Mühendislik Ekonomisi
14:15-15:00
Su Kaynakları ve Tasarım
D. ÖZTÜRK
15:15-16:00
Su Kaynakları ve Tasarım
Betonarme II ve Tasarım
16:15-17:00
M. EMĠROĞLU
A.Sayıl ERDOĞAN
Dönem Dersleri
Hocası
Su Kaynakları ve Tasarım
2+2
M. EMĠROĞLU
Su Temini ve Çevre Sağlığı
3+0
M. EMĠROĞLU
Betonarme II ve Tasarım
2+2
A.Sayıl ERDOĞAN
D. ÖZTÜRK
Mühendislik Ekonomisi
2+0
Barajlar
Mesleki Uygulama II
Mesleki Uygulama II
0+2
F. ĠġSEVER
Mesleki Uygulama II
Seç. Alan Dersi 2 (Beton Yollar)
2+0
F. ĠġSEVER
Seç. Alan Dersi 3 (Barajlar)
2+0
F. ĠġSEVER
Download

3.sınıf (ba15)