BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ABD
2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ
1.SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Saati
Derslik
Gözetmen
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
Sınav
Tarihi
26.01.2015
ĠDE 103 Edebiyat Kavramları
10:00-11:00
MD 212
AĠT 101 Atatürk Ġlke ve Ġnk. Tr. I
Yrd. Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU
20.01.2015
13:00-14:00
MD 212
ĠDE 107 Ġng. Yazı Becerisi I
Okt. Emrah HAKMAN
21.01.2015
10:00-12:00
MD 212
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
ArĢ. Gör. Nihal
KENAR
Okt. Emrah HAKMAN
ĠDE 101 Klasik Mitoloji
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
22.01.2015
09.00-10.00
MD 212
ĠDE 111 Ġleri Ġng. Dil Bilgisi
Okt. Evrim TUĞLUOĞLU
23.01.2015
09:00-10:00
MD 212
ĠDE 105 Ġng. Genel BakıĢ I
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
23.01.2015
13:00-14:00
MD 212
TDĠ 105 Türk Dili I
Öğr. Gör. Yılmaz EVAT
20.01.2015
11:00-12:00
MD 212
BĠL 181 Temel Bilgisayar Bilimleri
Öğr. Gör. Zeynep CAN
21.01.2015
14:00-15:00
MD 212
Öğr. Gör. Ebru
UĞUREL ÖZDEMĠR
Okt. Evrim
TUĞLUOĞLU
Öğr. Gör. Ebru
UĞUREL ÖZDEMĠR
ArĢ. Gör. Demet
ERDÖNMEZ
ArĢ. Gör. Demet
ERDÖNMEZ
2.SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Saati
Derslik
Gözetmen
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
Sınav
Tarihi
20.01.2015
ĠDE 205 Ġngiliz Tiyatrosu I
14:00-15:00
MD 212
ĠDE 207 Ġng. Kültür ArĢ. GiriĢ
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
21.01.2015
09:00-10:00
MD 212
ĠDE 201 Çeviri I
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
22.01.2015
11:00-13:00
MD 212
ĠDE 211 Amerikan Kültür Tarihi
Okt. Evrim TUĞLUOĞLU
23.01.2015
11:00-12:00
MD 212
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Okt. Evrim TUĞLUOĞLU
ĠDE 209 Ġngilizce KonuĢma II
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
23.01.2015
15:00-16:30
MD 212
ĠDE 203 İng. ġiiri ve Düz. I
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
26.01.2015
13:00-14:30
MD 212
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
3.SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Derslik
Gözetmen
ĠDE 305 Ġng. ġiir ve Düzyazı III
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
20.01.2015
15:00-16:00
MD 212
ĠDE 309 Diğer Edebi Anlatım Tür.
ĠDE 303 Ġngiliz Tiyatrosu III
Okt. E. Emrah HAKMAN
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
21.01.2015
22.01.2015
13:00-14:00
13:00-14:30
MD 212
MD 212
ĠDE 307 Ġngiliz Romanı II (Sözlü)
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
23.01.2015
13:00-14:00
Ofis Z-34
ĠDE 311 Çeviri III
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
26.01.2015
11:00-12:00
MD 212
ĠDE 301 Shakespeare I (Sözlü)
Yrd. Doç. Dr. Velemira IVANOVA
27.01.2014
09:00-11:00
MD 212
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Okt. E. Emrah HAKMAN
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Velemira
IVANOVA
4. SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Derslik
ĠDE 409 Edebiyat ve Bilim Kurgu
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
22.01.2015
15:00-16:30
MD 212
ĠDE 403 Kadın Edeb. Seçmeler
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
23.01.2015
15:00-16:00
MD 212
ĠDE 405 Ġngiliz Romanı IV
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
23.01.2015
14:00-16:00
Ofis Z-34
ĠDE 413 Shakespeare’in Komedi.
(Sözlü)
ĠDE 407 KarĢılaĢtırmalı Edebiyat I
(Sözlü)
ĠDE 401 Edebiyat Kuram ve ElĢ I
Yrd. Doç. Dr. Velemira IVANOVA
26.01.2015
09:00-10:00
MD 212
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
26.01.2015
15:00-16:00
Ofis 136
Yrd. Doç. Dr. Velemira IVANOVA
27.01.2015
13:00-14:00
MD 212
ĠDE 415 GiriĢimcilik
Prof. Dr.Himmet KARADAL
27.01.2015
15:00
ĠĢletme
Böl.
Gözetmen
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Velemira
IVANOVA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Yrd. Doç. Dr. Velemira
IVANOVA
Download

Dersin Kodu ve Adı