DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARASINAV
PROGRAMI
Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2014
1.Dönem
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Genel Botanik
Yrd.Doç.Dr. Turgay BĠRTÜRK
Peyzaj Mim. GiriĢ
Öğrenci Sayısı
Tarih
Saat
Sınıf
104
06.11.2014
13:10
ST1-TRS- D1
Yrd.Doç.Özgür Yerli
99
11.11.2014
09:00
ST1 D5 D1
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tar. I
Okt. AyĢen ĠÇKE
94
07.11.2014
12:00
st1-TRS
Ġklim Bilgisi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZCAN
14
05.11.2014
15:00
d1
Matematik
Öğr.Gör. Canberk BATU
104
10.11.2014
09:00
ST1-D1-ST2
Çizim ve Grafik Anlt.Tek.
Academic Reading and Writing
Yrd.Doç.Dr. M.Kıvanç AK
95
5
10.11.2014
11.11.2014
TRS-ST1
D1
94
15.11.2014
8
24
96
06.11.2014
07.11.2014
05.11.2014
13.00
16:00
14:00
ve15:00
15:00
13:00
13:00
Öğrenci Sayısı
19
47
57
9
51
Tarih
05.11.2014
05.11.2014
10.11.2014
07.11.2014
11.11.2014
Saat
09:00
13:00
12:00
15:00
09:30
Sınıf
D1
st2
ST2-D1
D1
TRS
Ġngilizce I
Resim Bilgisi
Jeomorfoloji
Türk Dili I
3.Dönem
Dersin Adı
Öğr. Gör. Hüseyin BARAN
Doç.Dr. ġeref KESKĠN
Ders Sorumlusu
MERKEZİ
DERSLİK
D10
D1
TRS-ST1
Ekonomi
Proje I
Kaynak Analizi
Yapı Materyali Bilgisi
Mimarlık Bilgisi
Yrd.Doç.Dr. Ġdris DURUSOY
Peyzaj Ekolojisi
Yrd.Doç.Dr.Osman UZUN
57
06.11.2014
09:15
ST1-ST2
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I
Yrd.Doç.Dr. Engin Eroğlu
54
06.11.2014
11:00
ST1-ST2
Çevre Bilgisi
Ormancılık Bilgisi
Türkiye Vejetasyonu
Temel Fotoğrafçılık
Betonarme
Günlük Uygulama I
Karayolları Peyzaj Planlama
Skeç Temelli Çizim Teknikleri
Çim Alan Tesis Tek.
Yrd. Doç. Dr. Ayfer KARADAĞ
Yrd.Doc.Dr.M.Kıvanç AK
17
21
25
22
17
22
25
21
18
10.10.2014
10.10.2014
07.11.2014
11.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
06.11.2014
11:00
15:30
14:00
12:00
13:00
10:00
10:00
13:00
16:00
ST1
D1
ST1
D8
D9
st2
D1
ST2
D1
Peyzaj Sanatı Tarihi
Yrd. Doç.Dr. Pınar KÖYLÜ
63
05.11.2014
11:00
ST1 ST2
5.Dönem
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Öğrenci Sayısı
Tarih
42
07.11.2014
37
10.11.2014
11.11.2014
42
Saat
09:15
13:00
15:00
Sınıf
ST1
st2
ST1
Yrd. Doç.Dr. Pınar KÖYLÜ
Yrd. Doç. Dr. Ayfer KARADAĞ
Öğr.Gör. Seyfettin UZ
Prof.Dr. Refik KARAGÜL
Yrd. Doç. Dr. Engin Eroğlu
Yrd. Doç. Dr. Özgür YERLĠ
Öğr. Gör. Seyfettin UZ
Öğr. Gör. Seyfettin UZ
Yrd.Doç.Dr. Ayfer KARADAĞ
Öğr.Gör. Hüseyin BARAN
Doç.Dr. Osman UZUN
Peyzaj Planlama
Peyzaj Konstrüksiyon II
Peyzaj Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Özgür YERLĠ
Proje III
Yrd. Doç. Dr. Elif KUTAY KARAÇOR
39
11.11.2014
16:00
Konf Sal.
DıĢ Mekan Otsu Bitkileri
Yrd. Doç.Dr.Engin Eroğlu
3DS Max Modelleme
Öğr. Gör. Hüseyin BARAN
62
19
05.11.2014
06.11.2014
10:00
14:00
D1-TRS
BİL. LAB.
Günlük Uygulama II
Öğr. Gör. Seyfettin UZ
14
05.11.2014
12:00
st1
Ġstatistik
Öğr. Gör. Canberk BATU
1
10.11.2014
14:00
D8
DüĢünce Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Hamdi ÖZDĠġ
5
06.11.2014
15:30
ST1
Kentsel Peyzaj Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Özgür YERLĠ
8
07.11.2014
16:00
Konf Sal.
ġehircilik
Yrd.Doç.Dr. Elif KARAÇOR
18
10.11.2014
11:00
D8
Milli Park Planlama
Yrd.Doç.Dr. Serir UZUN
Ġç Mekan Bitkileri
Yrd. Doç.Dr. Pınar KÖYLÜ
13
2
06.11.2014
11.11.2014
14:30
09:30
D1
D8
Öğrenci Sayısı
11
8
12
32
31
Tarih
11.11.2014
05.11.2014
11.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
Saat
13:00
16:00
10:30
15:30
13:00
Sınıf
D1
D1
D1
ST2
ST2
33
10.11.2014
16:00
Konf Sal.
21
9
5
17
07.11.2014
11.11.2014
05.11.2014
07.11.2014
14:00
14:00
13:00
10:30
ST2
D1
D1
D1
7.Dönem
Dersin Adı
Bitki Sistematiği
Bitki Fizyolojisi
Fidanlık Tekniği
Bilimsel AraĢtırma ve Yazım Yöntemleri
Peyzaj Mim. Uyg. Tekn.
PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU
Özel Bahçe Düz. Tek.
Temel Bilgi Teknolojisi
Süs Bitkileri Üret. Ve Yet. Tek.
Bitki Koruma
Prof.Dr. Süleyman AKBULUT
Fakülte Dekanı
Yrd.Doç.Dr. A. Ayfer KARADAĞ
Ders Sorumlusu
Doç. Dr. Necmi AKSOY
Yrd.Doç.Dr.ġemsettin KULAÇ
Yrd.Doç.Dr. Bilal ÇETĠN
P.M. Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Zeki DEMĠR
Prof.Dr.Haldun MÜDERRĠSOĞLU
Doç.Dr. Zeki DEMĠR
Doç.Dr. Osman UZUN
Yrd. Doç. Dr. Engin Eroğlu
Öğr.Gör. Canberk BATU
Yrd.Doç.Dr. Bilal ÇETĠN
Prof. Dr. Süleyman AKBULUT
Doç.Dr. Osman UZUN
Bölüm Başkanı
Download

Peyzaj Mimarlığı - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi