T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Kartal Koşuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MART AYI NÖBET LĠSTESĠ
KOD.NO: YÖN.LS.05
TARĠH
Y.T: 01.01.2007
MĠKROBĠYOLOJĠ VE BĠYOKĠMYA LABORATUARLARI
MEMUR
16:00-08:00
17:00-08:00
08:00-08:00
REV.TARĠHĠ: 14.02.2014
ECZANE
ĠCAPÇI
08:00 - 08:00
08.00-08.00
ADEM ERENGÜL
NUR UYLAR
MERYEM EYVAZ
02.03.2015 Ecz.FATMA BĠLGEN BĠLGE
KEZZĠBAN EġKĠ
SĠBEL KAVURUCU
ASLIHAN ÖZMEN
GÜNGÖR AY
ADEM ERENGÜL
FATMA USTA
MEHMET YALÇINKAYA
AHMET ÖZCAN
ġEYDA YILDIZ
03.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
SĠBEL ÖZDEMĠR
AHMET ÖZCAN
03.03.2015
04.03.2015 UMUT UYGUN
AHMET APAYDIN
FĠLĠZ KOCA
04.03.2015 Ecz.FATMA BĠLGEN BĠLGE
MUSTAFA KIZILTAġ
ARĠF ERENGÜL
TÜLAY KARABÜRK
05.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
FATMA ESEN
MERYEM EYVAZ
05.03.2015 Ecz.FATMA BĠLGEN BĠLGE
FETTAH ġĠMġEK
SONGÜL KARABULUT
NUR UYLAR
06.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
AHMET APAYDIN
AHMET ÖZCAN
06.03.2015 Ecz.FATMA BĠLGEN BĠLGE
KEZZĠBAN EġKĠ
HAMĠT KAYA
ARĠF ġENEL
Ecz.FATMA BĠLGEN BĠLGE
07.03.2015 UMUT UYGUN
SELÇUK ARSLAN
METĠN KĠREÇÇĠ
SAĠME ATEġOĞLU
FATMA DEMĠR
07.03.2015 Ecz.FATMA BĠLGEN BĠLGE
GÜNGÖR AY
08.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
FATMA ESEN
CUMHUR BODUR
AHMET ÖZCAN
FĠLĠZ KOCA
08.03.2015 Ecz.FEKĠYE SENA ELÇĠ
MUSTAFA KIZILTAġ
SAYFA: 6/7
KAN BANKASI
DĠYALĠZ
MUSTAFA KIZILTAġ
AHMET APAYDIN
CUMHUR BODUR
MELĠK ġEKER
08:00-08:00
TARĠH
01.03.2015 Ecz.FATMA BĠLGEN BĠLGE
01.03.2015 UMUT UYGUN
02.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
REV.NO:02
SĠBEL KAVURUCU
FATMA USTA
ADEM ERENGÜL
SONGÜL KARABULUT
RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ
08.00-18.00
08:00 - 08:00
18:00 - 08.00
BÜLENT DĠNÇEL
AYġE ARDA
AHMET ÇÖP - YUSUF AKYÜZ
MAHMUT SAKA
ĠBRAHĠM ÖZKAN - UĞUR KARAÇEPER
MUSTAFA ALTINIġIK
ZĠYA ÖZCAN - PAġA KURU
LEVENT AYDIN
HAVVA DURSUN - ELĠF EKġĠ
AYġE ARDA
EMĠNE ERENGÜL
AHMET ÇÖP - BÜLENT DĠNÇEL
UĞUR KARAÇEPER
EMĠNE ERENGÜL
ZĠYA ÖZCAN
MAHMUT SAKA
ĠBRAHĠM ÖZKAN
YUSUF AKYÜZ
EMĠNE ERENGÜL
EMĠNE ERENGÜL
09.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
MEHMET YALÇINKAYA
MERYEM EYVAZ
09.03.2015 Ecz.FEKĠYE SENA ELÇĠ
KEZZĠBAN EġKĠ
SĠBEL KAVURUCU
ASLIHAN ÖZMEN
EMĠNE ERENGÜL
HAVVA DURSUN - ELĠF EKġĠ
LEVENT AYDIN
10.03.2015 UMUT UYGUN
AHMET APAYDIN
ġEYDA YILDIZ
10.03.2015 Ecz. FEKĠYE SENA ELÇĠ
MUSTAFA KIZILTAġ
ARĠF ġENEL
FATMA USTA
EMĠNE ERENGÜL
MUSTAFA ALTINIġIK - PAġA KURU
UĞUR KARAÇEPER
11.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
SELÇUK ARSLAN
AHMET ÖZCAN
11.03.2015 Ecz. FEKĠYE SENA ELÇĠ
FETTAH ġĠMġEK
TÜLAY KARABÜRK
NUR UYLAR
EMĠNE ERENGÜL
BÜLENT DĠNÇEL - YUSUF AKYÜZ
AYġE ARDA
12.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
SĠBEL ÖZDEMĠR
MELĠK ġEKER
MERYEM EYVAZ
12.03.2015 Ecz. FEKĠYE SENA ELÇĠ
GÜNGÖR AY
ADEM ERENGÜL
SONGÜL KARABULUT
ĠBRAHĠM ÖZKAN - ZĠYA ÖZCAN
MAHMUT SAKA
13.03.2015 UMUT UYGUN
FATMA ESEN
FĠLĠZ KOCA
13.03.2015 Ecz. FEKĠYE SENA ELÇĠ
MUSTAFA KIZILTAġ
HAMĠT KAYA
ARĠF ġENEL
AHMET ÇÖP - PAġA KURU
LEVENT AYDIN
14.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
SELÇUK ARSLAN
METĠN KĠREÇÇĠ
GÖNÜL KABACA
ġEYDA YILDIZ
14.03.2015 Ecz. FEKĠYE SENA ELÇĠ
GÜNGÖR AY
SĠBEL KAVURUCU
ASLIHAN ÖZMEN
HAVVA DURSUN
ELĠF EKġĠ
15.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
CUMHUR BODUR
AHMET APAYDIN
FĠLĠZ KOCA
MERYEM EYVAZ
15.03.2015 Ecz.FEKĠYE SENA ELÇĠ
FETTAH ġĠMġEK
FATMA USTA
TÜLAY KARABÜRK
BÜLENT DĠNÇEL
UĞUR KARAÇEPER
MUSTAFA ALTINIġIK - YUSUF AKYÜZ
MAHMUT SAKA
ZĠYA ÖZCAN - PAġA KURU
AYġE ARDA
16.03.2015 UMUT UYGUN
MEHMET YALÇINKAYA
MELĠK ġEKER
AHMET ÖZCAN
16.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
MUSTAFA KIZILTAġ
SĠBEL KAVURUCU
NUR UYLAR
17.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
SELÇUK ARSLAN
ġEYDA YILDIZ
17.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
FETTAH ġĠMġEK
ARĠF ġENEL
ADEM ERENGÜL
18.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
AHMET APAYDIN
MERYEM EYVAZ
18.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
KEZZĠBAN EġKĠ
TÜLAY KARABÜRK
ASLIHAN ÖZMEN
EMĠNE ERENGÜL
ĠBRAHĠM ÖZKAN - HAVVA DURSUN
LEVENT AYDIN(12-08)
19.03.2015 UMUT UYGUN
SĠBEL ÖZDEMĠR
MELĠK ġEKER
AHMET ÖZCAN
19.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
GÜNGÖR AY
SONGÜL KARABULUT
FATMA USTA
EMĠNE ERENGÜL
AHMET ÇÖP - UĞUR KARAÇEPER
MUSTAFA ALTINIġIK
20.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
CUMHUR BODUR
ġEYDA YILDIZ
20.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
KEZZĠBAN EġKĠ
ARĠF ġENEL
HAMĠT KAYA
BÜLENT DĠNÇEL - ELĠF EKġĠ
MAHMUT SAKA
ZĠYA ÖZCAN
YUSUF AKYÜZ
LEVENT AYDIN
MUSTAFA ALTINIġIK
CEYLAN BULUT - AYġE ARDA
ZĠYA ÖZCAN(18-08)
ĠBRAHĠM ÖZKAN - ELĠF EKġĠ
HAVVA DURSUN
21.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
SELÇUK ARSLAN
METĠN KĠREÇÇĠ
SAĠME ATEġOĞLU
FATMA DEMĠR
21.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
GÜNGÖR AY
TÜLAY KARABÜRK
NUR UYLAR
22.03.2015 UMUT UYGUN
SĠBEL ÖZDEMĠR
FATMA ESEN
FĠLĠZ KOCA
MERYEM EYVAZ
22.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
FETTAH ġĠMġEK
ADEM ERENGÜL
SONGÜL KARABULUT
EMĠNE ERENGÜL
EMĠNE ERENGÜL
23.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
AHMET APAYDIN
AHMET ÖZCAN
23.03.2015 Ecz.NĠHAN BAYRAKTAR
KEZZĠBAN EġKĠ
SĠBEL KAVURUCU
ASLIHAN ÖZMEN
24.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
SELÇUK ARSLAN
MELĠK ġEKER
ġEYDA YILDIZ
24.03.2015 Ecz. GÜLSÜN TORLAR
FETTAH ġĠMġEK
ADEM ERENGÜL
FATMA USTA
25.03.2015 UMUT UYGUN
FATMA ESEN
MERYEM EYVAZ
25.03.2015 Ecz. GÜLSÜN TORLAR
MUSTAFA KIZILTAġ
TÜLAY KARABÜRK
NUR UYLAR
EMĠNE ERENGÜL
AHMET ÇÖP - PAġA KURU
MAHMUT SAKA
26.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
CUMHUR BODUR
AHMET ÖZCAN
26.03.2015 Ecz. GÜLSÜN TORLAR
GÜNGÖR AY
SONGÜL KARABULUT
FATMA USTA
EMĠNE ERENGÜL
ZĠYA ÖZCAN - MUSTAFA ALTINIġIK
BÜLENT DĠNÇEL
27.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
AHMET APAYDIN
MELĠK ġEKER
ġEYDA YILDIZ
27.03.2015 Ecz. GÜLSÜN TORLAR
KEZZĠBAN EġKĠ
HAMĠT KAYA
ARĠF ġENEL
LEVENT AYDIN
AYġE ARDA - UĞUR KARAÇEPER
HAVVA DURSUN
CEYLAN BULUT
AHMET ÇÖP
YUSUF AKYÜZ
ĠBRAHĠM ÖZKAN - ELĠF EKġĠ
LEVENT AYDIN
BÜLENT DĠNÇEL - PAġA KURU
CEYLAN BULUT
28.03.2015 UMUT UYGUN
SELÇUK ARSLAN
METĠN KĠREÇÇĠ
GÖNÜL KABACA
AHMET ÖZCAN
28.03.2015 Ecz. GÜLSÜN TORLAR
GÜNGÖR AY
SĠBEL KAVURUCU
ASLIHAN ÖZMEN
29.03.2015 ĠSKENDER DOĞAN
AHMET APAYDIN
FATMA ESEN
MERYEM EYVAZ
FĠLĠZ KOCA
29.03.2015 Ecz.GÜLSÜN TORLAR
FETTAH ġĠMġEK
ADEM ERENGÜL
TÜLAY KARABÜRK
30.03.2015 SALĠH ZOROĞLU
SĠBEL ÖZDEMĠR
MELĠK ġEKER
ġEYDA YILDIZ
30.03.2015 Ecz.GÜLSÜN TORLAR
KEZZĠBAN EġKĠ
NUR UYLAR
ASLIHAN ÖZMEN
31.03.2015 UMUT UYGUN
MEHMET YALÇINKAYA
MERYEM EYVAZ
31.03.2015 Ecz. GÜLSÜN TORLAR
MUSTAFA KIZILTAġ
ADEM EREGÜL
FATMA USTA
EMĠNE ERENGÜL
EMĠNE ERENGÜL
EMĠNE ERENGÜL
Muharrem YAHġĠ
Asiye GÜLEġEN
Prof.Dr. Mehmet Muhsin TÜRKMEN
Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Hastane Yöneticisi
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Kartal Koşuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MART AYI NÖBET LĠSTESĠ
KOD.NO: YÖN.LS.05
Y.T: 01.01.2007
KAN GAZLARI
TARĠH
17:00 - 08:00
REV.NO:02
ANESTEZĠ TEKNĠSYENĠ
REV.TARĠHĠ: 14.02.2014
ANJĠO TEKNĠSYENĠ
TARĠH
SAYFA: 7/7
PERFÜZYONĠST
TEKNĠK SERVĠS
08.00-08.00
17:00 - 08:00
17:00-08:00
17:00-08:00 ( ĠCAPÇI)
01.03.2015
GÜLER SEVEN
MELTEM KAHRAMAN
01.03.2015
RABĠA KUġTARCI
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
ĠSMAĠL YERLĠ
BĠROL AK
02.03.2015
ESRA ÇINAR
ERDAL YILDIRIM
02.03.2015
YUSRA BAġKAK
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
HACI ASLAN
ĠLHAN GÜL
03.03.2015
AYLĠN AK
03.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
BĠROL AK
MEHMET ÇETĠNTAġ
04.03.2015
BETÜL ARSLAN
04.03.2015
AYġE ESER
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
ĠLHAN GÜL
FATĠH ÇERKEġ
05.03.2015
ESRA ÇINAR
ĠLKNUR KĠRAZ
05.03.2015
HALĠL TAHSĠN ÖZKARA
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
MEHMET ÇETĠNTAġ
HACI ASLAN
06.03.2015
RECEP ÖZEFE
YAKUP BAYRAK
06.03.2015
BENGÜ ÖZKARA
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
FATĠH ÇERKEġ
ERCAN ERSOY
07.03.2015
CEVRĠYE ULACA
MELTEM KAHRAMAN
07.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
MĠNEġĠMġEK HACI
ġEFĠKA KILIÇ
08.03.2015
MUHAMMED KOÇ
AYLĠN AK
08.03.2015
AHMET KUKU
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
ĠLHAN GÜL
ĠSMAĠL YERLĠ
09.03.2015
MELTEM KAHRAMAN
ĠLKNUR KĠRAZ
09.03.2015
YASEMĠN BAYBURT
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
ERCAN ERSOY
BĠROL AK
10.03.2015
ERDAL YILDIRIM
10.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
ĠSMAĠL YERLĠ
MEHMET ÇETĠNTAġ
11.03.2015
RECEP ÖZEFE
11.03.2015
RABĠA KUġTARCI
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
MEHMET ÇETĠNTAġ
ERCAN ERSOY
12.03.2015
BETÜL ARSLAN
MELTEM KAHRAMAN
12.03.2015
METĠN METĠMÖZ
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
FATĠH ÇERKEġ
ġEFĠKA KILIÇ
13.03.2015
CEVRĠYE ULACA
GÜLER SEVEN
13.03.2015
TUĞBA SEMERÇĠ
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
ġEFĠKA KILIÇ
ĠSMAĠL YERLĠ
14.03.2015
RECEP ÖZEFE
YAKUP BAYRAK
14.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
BĠROL AK
HACI ASLAN
15.03.2015
ĠLKNUR KĠRAZ
ESRA ÇINAR
15.03.2015
AYġE ESER
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
FATĠH ÇERKEġ
ĠLHAN GÜL
16.03.2015
CEVRĠYE ULACA
GÜLER SEVEN
16.03.2015
ĠHSAN MAġALĠ
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
ERCAN ERSOY
ġEFĠKA KILIÇ
17.03.2015
AYLĠN AK
17.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
HACI ASLAN
FATĠH ÇERKEġ
18.03.2015
ERDAL YILDIRIM
18.03.2015
BENGÜ ÖZKARA
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
MEHMET ÇETĠNTAġ
ĠSMAĠL YERLĠ
19.03.2015
RECEP ÖZEFE
YAKUP BAYRAK
19.03.2015
CANSU DEMĠR
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
BĠROL AK
ERCAN ERSOY
20.03.2015
ĠLKNUR KĠRAZ
MELTEM KAHRAMAN
20.03.2015
YASEMĠN BAYBURT
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
ĠSMAĠL YERLĠ
ĠLHAN GÜL
21.03.2015
ESRA ÇINAR
BETÜL ARSLAN
21.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
SĠBEL AYDIN ĠLHAN
MEHMET ÇETĠNTAġ
22.03.2015
CEVRĠYE ULACA
YAKUP BAYRAK
22.03.2015
YASEMĠN DEMĠRCAN
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
HACI ASLAN
FATĠH ÇERKEġ
23.03.2015
ERDAL YILDIRIM
ESRA ÇINAR
23.03.2015
ZAFER KARAKAġ
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
ERCAN ERSOY
ĠSMAĠL YERLĠ
24.03.2015
MELTEM KAHRAMAN
24.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
FATĠH ÇERKEġ
MEHMET ÇETĠNTAġ
25.03.2015
ĠLKNUR KĠRAZ
AYLĠN AK
25.03.2015
ÖMER KARACAOĞLAN
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
ġEFĠKA KILIÇ
BĠROL AK
26.03.2015
CEVRĠYE ULACA
GÜLER SEVEN
26.03.2015
HALĠL TAHSĠN ÖZKARA
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
ĠSMAĠL YERLĠ
FATĠH ÇERKEġ
27.03.2015
BETÜL ARSLAN
ĠLKNUR KĠRAZ
27.03.2015
CANSU DEMĠR
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
ĠLHAN GÜL
HACI ASLAN
28.03.2015
RECEP ÖZEFE
YAKUP BAYRAK
28.03.2015
HAYRĠYE NUR TEKĠNEL
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
NURAY ÇANKAYA
ERCAN ERSOY
29.03.2015
BETÜL ARSLAN
ESRA ÇINAR
29.03.2015
HAKAN CAMCĠ
SITKI YÜZLÜ-AKIN MEMĠġ
MEHMET ÇETĠNTAġ
BĠROL AK
30.03.2015
AYLĠN AK
YAKUP BAYRAK
30.03.2015
YASEMĠN DEMĠRCAN
MEHMET ÖZEL-GÜLTEKĠN GEZĠCĠ
ERCAN ERSOY
ĠLHAN GÜL
31.03.2015
ERDAL YILDIRIM
31.03.2015
METĠN METĠMÖZ
RIZA ARK-AHMET DEVECĠ
ġEFĠKA KILIÇ
Muharrem YAHġĠ
Asiye GÜLEġEN
Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
HACI ASLAN
Prof.Dr.Mehmet Muhsin TÜRKMEN
Hastane Yöneticisi
Download

MART AYI NÖBET LĠSTESĠ - Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas