KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1
REBEY ALTUN
13127983026
Anıza Doğrudan Ekim
2
AYSER BĠRCAN
36950198764
Anıza Doğrudan Ekim
3
DURĠYE MELĠK
65002253632
Anıza Doğrudan Ekim
4
BERHO DEMĠR
48082817772
Anıza Doğrudan Ekim
5
HASAN SUYUN
42467010284
Anıza Doğrudan Ekim
6
MAHMUT GÖK
68269153066
Anıza Doğrudan Ekim
7
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
43642965986
Anıza Doğrudan Ekim
8
MEHMET NEZĠR EKĠNCĠ
19382784552
Anıza Doğrudan Ekim
9
FEVZĠ UÇAR
56629532200
Anıza Doğrudan Ekim
10
ĠBRAHĠM ALKAN
45211913398
Anıza Doğrudan Ekim
11
METĠN KAYA
34403278810
Anıza Doğrudan Ekim
12
MEHMET ÖNEGÜL
20615724108
Anıza Doğrudan Ekim
13
HÜSEYĠN ÇETĠNKAYA
40750450342
Anıza Doğrudan Ekim
14
MEHMET KARA
18029207560
Anıza Doğrudan Ekim
15
ĠSMAĠL AKSOY
50905723764
Anıza Doğrudan Ekim
16
MEHMET ATLAS
49252777216
Anıza Doğrudan Ekim
17
ĠSA TOKARYAZ
25190571628
Anıza Doğrudan Ekim
18
HASAN BERTAN
14207937564
Anıza Doğrudan Ekim
19
AVAT TOĞAN
24191614266
Anıza Doğrudan Ekim
20
ESĠN ERGÜN
70387078954
Anıza Doğrudan Ekim
21
HÜSEYĠN DURMAZ
41747038802
Balyalama Makinesi
22
ġEVKET BĠNĠCĠ
26084558480
Balyalama Makinesi
23
MEHMET YARDIMCI
53617643252
Balyalama Makinesi
24
MUSTAFA YAġAR DEMĠRKOL
46414871690
Balyalama Makinesi
25
ĠNCĠ SARAÇ
30503402322
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi
26
ABDULLAH ġILDIR
46612863534
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi
27
KEMAL DEMĠR
25604574474
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi
28
HASAN AKAY
39005111022
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi
1 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
29
HALAF ULUDAĞ
52933655086
Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi
30
NEġET GEYĠK
58852463764
Çayır Biçme Makinası
31
ÖMER GEYĠK
58522474748
Çayır Biçme Makinası
32
FERHAN AYCAN
67324181372
Çayır Biçme Makinası
33
MEHMET KEYGĠ
14918928080
Çayır Biçme Makinası
34
MEDET KEYGĠ
14891928978
Çayır Biçme Makinası
35
NECMĠ GÜLDĠKEN
66661202986
Çayır Biçme Makinası
36
HĠKMET GÜLALAN
14594939318
Çayır Biçme Makinası
37
MEHMET ALĠ GÜLALAN
14642937792
Çayır Biçme Makinası
38
KURDO KURUCU
42778999544
Çayır Biçme Makinası
39
NEDĠM KIZILKAN
57973493018
Çayır Biçme Makinası
40
FARUK YILDIRIM
23597631938
Diskli tırmık
41
BAġAK AKTAR
24026617806
Diskli tırmık
42
YETER AKTAġ
10344066396
Diskli tırmık
43
SAKĠNE YILMAZ
69127107160
Diskli tırmık
44
FAHRĠNÜSA ÖNCEL
63358299410
Diskli tırmık
45
TÜRKAN BAYRAK
27848502084
Diskli tırmık
46
ġAHĠBE KARAKEÇĠLĠ
65806231898
Diskli tırmık
47
HAVVA GÜNGÖR
13304967856
Diskli tırmık
48
RAHĠME MÜDÜROĞLU
36071217726
Diskli tırmık
49
BĠNAġ GEYĠK
58930461118
Diskli tırmık
50
HAMRA CEYLAN
64144292080
Diskli tırmık
51
ZAHRA DÜġME
48040829038
Diskli tırmık
52
ZEYNEP ÇEÇAN
50074139526
Diskli tırmık
53
FATĠME PUSE
55813564928
Diskli tırmık
54
CEMĠLE TAYLAN
29057461688
Diskli tırmık
55
ġENGÜL AKDENĠZ
53749629094
Diskli tırmık
56
ABDULLAH ÇĠFTÇĠ
39713096468
Diskli tırmık
2 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
57
ĠSA BĠÇĠM
55846558680
Diskli tırmık
58
ÖMER ABĠR
53704018468
Diskli tırmık
59
AHMET KOÇ
69205123884
Diskli tırmık
60
AHMET YAVUKLU
10425082956
Diskli tırmık
61
ĠBRAHĠM MĠSAFĠRCĠ
29138459382
Diskli tırmık
62
HASAN ÇELĠKLĠ
44839935904
Diskli tırmık
63
EYYÜP KURAN
22655675402
Diskli tırmık
64
MEHMET FATĠH KOYUNCU
18029817400
Diskli tırmık
65
KASIM KURT
35228242154
Diskli tırmık
66
HASAN BOZKURT
55042576532
Diskli tırmık
67
SEBAHATTĠN KARAKEÇĠLĠ
65896228860
Diskli tırmık
68
HAYDAR YILMAZ
69364099242
Diskli tırmık
69
ĠSA YILDIRIM
23618631268
Diskli tırmık
70
MUSTAFA ALĠġĠROĞLU
20279748830
Diskli tırmık
71
HALĠL YILMAZ
69535093550
Diskli tırmık
72
ALĠ ġAHĠN ACEMOĞLU
25049589866
Diskli tırmık
73
HÜSEYĠN ÇELĠK
24806593030
Diskli tırmık
74
MEHMET DAĞDEVĠRAN
53449648722
Diskli tırmık
75
HALĠL GÜLEL
53980626784
Diskli tırmık
76
MEHMET ġERĠF HALEFOĞLU
49201790686
Diskli tırmık
77
MESUT ġAKA
10305077294
Diskli tırmık
78
AHMET ÇITIRIK
25715554082
Diskli tırmık
79
SALĠH SAPAN
10281077714
Diskli tırmık
80
ÖMER FARUK ÖNCEL
63328300498
Diskli tırmık
81
ABDULLAH AYGÜN
59383431994
Diskli tırmık
82
ĠSA DENĠZ
58624476114
Diskli tırmık
83
MEHMET BULUT
39251112408
Diskli tırmık
84
ABDĠ BĠNĠCĠ
26039559920
Diskli tırmık
3 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
85
HADĠ OLGAÇ
52480676008
Diskli tırmık
86
TURAN GÖREN
38567144660
Diskli tırmık
87
ġABAN BĠRĠġĠK
35123240538
Diskli tırmık
88
ALĠ TANRIVERDĠ
68896133868
Diskli tırmık
89
BEKĠR SITKI AÇANAL
54688595112
Diskli tırmık
90
MUSTAFA SUNTAY
49276768504
Diskli tırmık
91
AHMET MĠKTAT SARAÇ
30623398352
Diskli tırmık
92
MEHMET SADIK ÖNCEL
19196779188
Diskli tırmık
93
ĠSMAĠL OKAY
28865454226
Diskli tırmık
94
SALĠH BAġAK
41015061198
Diskli tırmık
95
ABDULLAH ġEKER
12962987756
Diskli tırmık
96
MEHMET EKĠNCĠ
19427783090
Diskli tırmık
97
ĠBRAHĠM YAVUKLU
72406016916
Diskli tırmık
98
ĠSMAĠL AKÇA
39188105016
Diskli tırmık
99
ġEHMUS KARAMAN
33653045852
Diskli tırmık
100
HALAF ġAHĠN
37595158182
Diskli tırmık
101
MAHMUT AYBAKAN
27686494152
Diskli tırmık
102
ĠBRAHĠM BOZDOĞAN
71620024080
Diskli tırmık
103
HACI KARACA
27542507866
Diskli tırmık
104
MEHMET EMĠN GÜNEY
35891214878
Diskli tırmık
105
ALĠ TAPAN
49588777218
Diskli tırmık
106
SĠNAN CEVHEROĞLU
49957764900
Diskli tırmık
107
CAFER BULUT
60139406784
Diskli tırmık
108
SADETTĠN SÖZMEN
36905181902
Diskli tırmık
109
MEHMET MURAT ORUÇ
21302701242
Diskli tırmık
110
SALĠH KAÇKAN
27841880424
Diskli tırmık
111
MEHMET SAĠT ARDAN
26540531668
Diskli tırmık
112
ĠBRAHĠM IġIK
11187043544
Diskli tırmık
4 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
113
ABBADĠ ANĠK
41474047832
Diskli tırmık
114
ĠBRAHĠM KARAKAġ
30728387176
Diskli tırmık
115
MEBRÜK TĠMUR
70885053668
Diskli tırmık
116
MAZLUM SUNUR
55720568750
Diskli tırmık
117
MUSA AKMEġE
35927218894
Diskli tırmık
118
MEHMET ÇELĠK
24869590946
Diskli tırmık
119
ĠSMAĠL DEMĠREL
61735362788
Diskli tırmık
120
ĠSMAĠL EKĠNCĠ
30389417342
Diskli tırmık
121
HAMZA YILDIZ
24761604932
Diskli tırmık
122
HALAF SONGUR
52843649922
Diskli tırmık
123
RAGĠP DAĞ
20957722060
Diskli tırmık
124
HÜSEYĠN TAġ
10287077596
Diskli tırmık
125
ĠSA TAġ
10290077422
Diskli tırmık
126
TACETTĠN KARADENĠZ
33602296236
Diskli tırmık
127
YAHYA BAġAK
46393864744
Diskli tırmık
128
EKREM ÇAĞATAY
57493500036
Diskli tırmık
129
MEHMET EMĠN GÜLTEKĠN
20075741950
Diskli tırmık
130
ĠSMAĠL OKAY
23945613272
Diskli tırmık
131
KADĠR TÜRKEL
56416548100
Diskli tırmık
132
SUPHĠ DEMĠRTAġ
23543640670
Diskli tırmık
133
ĠBRAHĠM KARTAL
37361184834
Diskli tırmık
134
ZEHRA BELĠK
52105071898
Diskli tırmık
135
ġERĠF UÇAR
45664286438
Diskli tırmık
136
SALĠH SOLHAN
63334300192
Diskli tırmık
137
ABDURREZZAK TEKĠN
21914437102
Diskli tırmık
138
ġÜKRÜ ÇĠFTÇĠ
13889957112
Diskli tırmık
139
MEHMET BUDAK
17246233604
Diskli tırmık
140
AHMET ÖZHAN
21023715764
Diskli tırmık
5 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
141
HADĠ AKDENĠZ
57436496846
Diskli tırmık
142
ABDULHAMĠT DEMOOĞLU
41270050234
Diskli tırmık
143
ġÜKRÜ YILDIRIM
56722529244
Diskli tırmık
144
AHMET AKPĠRĠNÇ
21248717260
Diskli tırmık
145
BEġĠR ALKIġ
28603855018
Diskli tırmık
146
AHMET KARATAY
68485128428
Diskli tırmık
147
ABDULLAH AYAĞA
16079880368
Diskli tırmık
148
NEBO ÇEÇAN
47437227488
Diskli tırmık
149
HABLUS ERKULTEKĠN
21755686134
Diskli tırmık
150
CUMA ÇĠN
26729539430
Diskli tırmık
151
ABDURRAHMAN GÖREN
69115126630
Diskli tırmık
152
EYYO ġĠRĠN
59035462666
Diskli tırmık
153
KADĠR ÖZCAN
56056547884
Diskli tırmık
154
MEHMET ÖZLÜ
21023710578
Diskli tırmık
155
ALĠ ÇELĠK
25385573772
Diskli tırmık
156
ALĠ OBUR
70762071730
Diskli tırmık
157
AHMET BARIġAN
69301106354
Diskli tırmık
158
MEHMET KORKMAZ
38429130336
Diskli tırmık
159
HÜSEYĠN DEMĠR
47017863174
Diskli tırmık
160
HALĠL ĠRĠDĠġ
45202301906
Diskli tırmık
161
FEVZĠ YILDIRIM
56563534568
Diskli tırmık
162
MAHSUN DEMĠR
42043407194
Diskli tırmık
163
HALĠL YILAN
71032062922
Diskli tırmık
164
MEHMET TAġKIN
49729771006
Diskli tırmık
165
HALĠL EROĞLU
68284135030
Diskli tırmık
166
ġABAN KARAGEÇĠ
35063257146
Diskli tırmık
167
ĠBRAHĠM KURT
45367698446
Diskli tırmık
168
HASAN DURMUġ
17156236696
Diskli tırmık
6 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
169
MURAT ÜZÜMCÜ
23774628256
Diskli tırmık
170
MUSTAFA ĠLKHAN
62158339388
Diskli tırmık
171
MUSTAFA DEMĠR
13457965280
Diskli tırmık
172
AHMET BULUT
72244012552
Diskli tırmık
173
MEHMET SALĠH ÖZBĠLGĠ
65272254766
Diskli tırmık
174
SAĠT BAġAK
18401797894
Diskli tırmık
175
ĠBRAHĠM HALĠL KIRMIZI
57007519554
Diskli tırmık
176
AHMET EROĞLU
68245136342
Diskli tırmık
177
MAHMUT ERDOĞDU
49006797170
Diskli tırmık
178
ĠZZETTĠN GÖREN
68740139176
Diskli tırmık
179
KADĠR ÇĠÇEK
55384573718
Diskli tırmık
180
EYYUP YILDIZ
67165191578
Diskli tırmık
181
HACĠ DEMĠR
12887990510
Diskli tırmık
182
VATFA USBEKANOĞLU
69484114344
Diskli tırmık
183
HAMĠT BULUT
72226013126
Diskli tırmık
184
ĠSMAĠL BĠRĠġĠK
33854282858
Diskli tırmık
185
HALĠT CULAZ
11493034274
Diskli tırmık
186
HALĠL KIZILTAġ
20354740926
Diskli tırmık
187
YAġAR KUDĠN
63439315756
Diskli tırmık
188
ĠSA BAĞTAġ
25487571010
Diskli tırmık
189
AHMET GÜLTEKĠN
20180738470
Diskli tırmık
190
HABEġ ÖZLÜ
20915714144
Diskli tırmık
191
MEHMET DEMĠR
44536946180
Diskli tırmık
192
ZÜLFÜKAR YOL
50473743362
Diskli tırmık
193
HASAN GÜNBEĞĠ
33563301598
Diskli tırmık
194
ĠSA ÖZLÜ
21071708916
Diskli tırmık
195
MEHMET SAĞ
43822950474
Diskli tırmık
196
ÖMER ÇAPANOĞLU
22136681908
Diskli tırmık
7 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
197
YASĠN ÇĠFTÇĠ
28769457446
Diskli tırmık
198
MUSTAFA ÇĠFTÇĠ
23597629812
Diskli tırmık
199
HASAN SEKĠN
16748872328
Diskli tırmık
200
NÜSRET SAĞIR
58225489698
Diskli tırmık
201
SALĠH AYDOĞDU
71950012870
Diskli tırmık
202
HAMDOġ IRMAK
48241822180
Diskli tırmık
203
HALĠT ADSIZ
53503627786
Diskli tırmık
204
AYHAN TAġ
10203080396
Diskli tırmık
205
ĠBRAHĠM KARACA
71893033734
Diskli tırmık
206
ĠBRAHĠM TOKARYAZ
25184571856
Diskli tırmık
207
HATĠCE ÇAKAR
72283021218
Diskli tırmık
208
REġĠT YILDIRIM
13610966406
Diskli tırmık
209
HALĠL CEYLAN
40559059210
Diskli tırmık
210
NECMETTĠN BUGENÇ
43564967914
Diskli tırmık
211
ZAHRA AYKAN
17036852732
Diskli tırmık
212
ÖMER FELHAN
65584233398
Diskli tırmık
213
FETHĠ DOĞAN
60202412872
Diskli tırmık
214
RECEP AKADAġ
25361566026
Diskli tırmık
215
ĠSA DEMĠRDĠġ
50779727868
Diskli tırmık
216
BAYRAM AKBAġ
48496811472
Diskli tırmık
217
HALĠL TÜRK
43141981708
Diskli tırmık
218
ĠBRAHĠM ELÇĠ
65287235064
Diskli tırmık
219
ĠSMAĠL BĠRĠġĠK
35444229878
Diskli tırmık
220
MEHMET SAZAN
66151225648
Diskli tırmık
221
YAġAR BAYDĠLLĠ
39266110840
Diskli tırmık
222
ĠSMAĠL YILDIRIM
27818503318
Diskli tırmık
223
ALĠ KARAKAġ
50719727750
Diskli tırmık
224
MUSTAFA GÜL
68728129250
Diskli tırmık
8 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
225
MEHMET TOPUNÇ
21779704692
Diskli tırmık
226
SEYDĠ KAYA
38636124340
El Traktörü ve Ekipmanları
227
EMĠNE KOYUNSATAN
60463409710
El Traktörü ve Ekipmanları
228
EMĠNE GÜVEN
58531464488
El Traktörü ve Ekipmanları
229
MUSTAFA KAYA
32792327140
El Traktörü ve Ekipmanları
230
DERYA DELEBE
59035450472
El Traktörü ve Ekipmanları
231
MEHMET YUMRUK
59674429556
El Traktörü ve Ekipmanları
232
ÖMER TURMAK
65533236340
El Traktörü ve Ekipmanları
233
AZĠZ DOĞAN
60187413314
El Traktörü ve Ekipmanları
234
RAMAZAN GÖREN
47956026470
El Traktörü ve Ekipmanları
235
MĠCAYĠL ARSLANTAġ
11475029526
El Traktörü ve Ekipmanları
236
DĠLFIROZ TUNÇ
57364501742
El Traktörü ve Ekipmanları
237
MEHMET YAVUZ
61042377796
El Traktörü ve Ekipmanları
238
HACĠ AKBAġ
64909251826
El Traktörü ve Ekipmanları
239
ĠBRAHĠM TAġTAN
18023810384
El Traktörü ve Ekipmanları
240
DAVUT TOKSÖZ
21677689848
El Traktörü ve Ekipmanları
241
SALĠH ATMACA
63130308194
El Traktörü ve Ekipmanları
242
HALĠL DAĞ
54127615258
El Traktörü ve Ekipmanları
243
MEVLÜT UÇAK
13280971236
El Traktörü ve Ekipmanları
244
HACIR DEMĠR
55168581694
El Traktörü ve Ekipmanları
245
RAMAZAN BOZKURT
23258637118
El Traktörü ve Ekipmanları
246
ÖMER ZOR
71029049776
El Traktörü ve Ekipmanları
247
HALĠL ARSLAN
24962580332
El Traktörü ve Ekipmanları
248
MEHMET EMĠN ÇĠFTÇĠ
39503101754
El Traktörü ve Ekipmanları
249
HANIM ARICI
21146707424
El Traktörü ve Ekipmanları
250
MEHMET CENGĠZ
21554701274
El Traktörü ve Ekipmanları
251
ADNAN DEDECAN
31106382868
El Traktörü ve Ekipmanları
252
MEHMET VEYSEL KĠRĠġÇĠOĞLU
67300174930
El Traktörü ve Ekipmanları
9 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
253
EYYUP ÇĠFTÇĠ
39578099246
El Traktörü ve Ekipmanları
254
MUSTAFA ÇĠMEN
20303735676
El Traktörü ve Ekipmanları
255
BATTAL DEMĠR
21947688342
El Traktörü ve Ekipmanları
256
ALĠ YAġAR
25982562650
El Traktörü ve Ekipmanları
257
VEDAT BADILLI
17711829264
El Traktörü ve Ekipmanları
258
FERUDUN ÖNCEL
19736761178
El Traktörü ve Ekipmanları
259
MÜSLÜM YILMAZ
60139407910
El Traktörü ve Ekipmanları
260
ALĠ SAĠM ÇETĠNLER
17873822738
El Traktörü ve Ekipmanları
261
HASAN ERKUġ
35207247156
El Traktörü ve Ekipmanları
262
MEHMET ARSLAN
20345735740
El Traktörü ve Ekipmanları
263
RAMAZAN ġOLA
44707927000
El Traktörü ve Ekipmanları
264
HÜSEYĠN YAKICI
64045285914
El Traktörü ve Ekipmanları
265
MEHMET EMĠN AKIL
67420178498
El Traktörü ve Ekipmanları
266
SEYĠT AHMET DAĞ
59065444984
El Traktörü ve Ekipmanları
267
BAKIR ÇELĠK
32261338356
El Traktörü ve Ekipmanları
268
HÜSEYĠN DOĞAN
60040418272
El Traktörü ve Ekipmanları
269
EMĠR ELDEN
24293607586
El Traktörü ve Ekipmanları
270
MUZAFFER ÇĠÇEK
57868484886
El Traktörü ve Ekipmanları
271
HÜSNÜ BAYDĠLLĠ
39215112598
El Traktörü ve Ekipmanları
272
HACĠ BEKĠR ALAN
69226109836
El Traktörü ve Ekipmanları
273
NAĠF ALAN
69292107668
El Traktörü ve Ekipmanları
274
HALĠL SARIKAYA
60985379546
El Traktörü ve Ekipmanları
275
ĠBRAHĠM HALĠL ÇĠFTÇĠ
14306940434
El Traktörü ve Ekipmanları
276
ġEYHO ERDEM
10788054294
El Traktörü ve Ekipmanları
277
ALĠ ALAN
69286107896
El Traktörü ve Ekipmanları
278
ĠSMAĠL ÖZDEMĠR
63562300858
El Traktörü ve Ekipmanları
279
CENGĠZ IġIK
23462637508
El Traktörü ve Ekipmanları
280
CELAL GÖKTAġ
61339370912
El Traktörü ve Ekipmanları
10 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
281
RAMAZAN FIRAT
19625759712
El Traktörü ve Ekipmanları
282
ĠBRAHĠM CANBEK
18401800686
El Traktörü ve Ekipmanları
283
MEHMET ÇELĠK
33206306812
El Traktörü ve Ekipmanları
284
MEHMET KEMĠK
12156011984
El Traktörü ve Ekipmanları
285
BAHRĠ KEMĠK
12222009716
El Traktörü ve Ekipmanları
286
MEHMET BAġARAN
55012584864
El Traktörü ve Ekipmanları
287
HAYDAR TABAK
61447369112
El Traktörü ve Ekipmanları
288
ABDULLAH GENÇ
42275019202
El Traktörü ve Ekipmanları
289
MÜHTEġEM MELĠK
31412373598
El Traktörü ve Ekipmanları
290
ABDULLAH ALTUN
66319203112
El Traktörü ve Ekipmanları
291
SAĠT GÖREN
46369869742
El Traktörü ve Ekipmanları
292
ADĠL SÜRMELĠ
60091417132
El Traktörü ve Ekipmanları
293
YASĠN BAYDĠLLĠ
25382573522
El Traktörü ve Ekipmanları
294
ÇAPAN KANAT
34904250490
El Traktörü ve Ekipmanları
295
HACI YUSUF ERDEM
31550369170
El Traktörü ve Ekipmanları
296
RAMAZAN DEMĠR
18737789730
El Traktörü ve Ekipmanları
297
MEHMET SATAN
68707127154
El Traktörü ve Ekipmanları
298
FERĠDUN DĠKME
53677631008
El Traktörü ve Ekipmanları
299
ĠSMAĠL ÇAKMAKLI
43300975562
El Traktörü ve Ekipmanları
300
MUSTAFA YAVUZ
29756420566
El Traktörü ve Ekipmanları
301
MUSTAFA BĠNDAL
41990015650
El Traktörü ve Ekipmanları
302
CELAL YILMAZ
12656997498
El Traktörü ve Ekipmanları
303
MEHMET CEYLAN
11349041036
El Traktörü ve Ekipmanları
304
MEHMET YAVUZ
61132374704
El Traktörü ve Ekipmanları
305
SALAHADDĠN BAYAT
66070214860
El Traktörü ve Ekipmanları
306
ALĠ ÇĠÇEK
67594166420
El Traktörü ve Ekipmanları
307
BEKĠR MELĠK
31454372122
El Traktörü ve Ekipmanları
308
AHMET KARADAĞ
66457205566
El Traktörü ve Ekipmanları
11 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
ŞANLIURFA 2014
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ALET EKİPMAN TÜRÜ
309
AHMET KILIÇ
40577059636
El Traktörü ve Ekipmanları
310
BÜLENT RASTGELDĠ
11829023972
El Traktörü ve Ekipmanları
311
ZEKĠ SUBAġI
67813159752
El Traktörü ve Ekipmanları
312
RAMAZAN YAVUZ
60739395518
El Traktörü ve Ekipmanları
313
ĠBRAHĠM AKTAġ
66574193326
El Traktörü ve Ekipmanları
314
ĠBRAHĠM HALĠL POLAT
65902215730
El Traktörü ve Ekipmanları
315
MEHMET UYSAL
20324734948
El Traktörü ve Ekipmanları
316
MEHMET FARUK EKER
41069061434
Pamuk Toplama Makinesi
317
HALĠL TÜRK
36482204414
Pamuk Toplama Makinesi
318
BEHÇET ÖKÜZBOĞAN
57070527968
Pamuk Toplama Makinesi
319
SALĠH YASAK
11292034956
Pamuk Toplama Makinesi
320
MÜSLÜM ĠPEK
36386207702
Pamuk Toplama Makinesi
321
HATĠCE SAATÇI
38807124520
Pamuk Toplama Makinesi
322
SARA ZEYNEPLĠ
43042985904
Pamuk Toplama Makinesi
323
ABDULKERĠM SÜTPAK
38528132866
Pamuk Toplama Makinesi
324
ĠBRAHĠM AKAY
30023419664
Pamuk Toplama Makinesi
325
MÜSLÜM ÖTKÜN
62566342734
Pamuk Toplama Makinesi
326
EMĠR CEVHERĠ
67498169718
327
ZÜLFĠYE POLAT
44464930374
328
GÜLSEREN ÖTKÜN
61330383928
329
ABDĠ TAġ
63343302408
330
MUSTAFA KANDAMAR
17948816846
331
ALĠ POLAT
56026546206
332
AHMET YÜKSEL
33488312204
333
ĠSMAĠL ġILDIR
46936852788
334
HÜSEYĠN YILDIRIM
23582632438
335
MEHMET BALĠ
57034518216
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
12 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
336
OSMAN ARSLAN
47473846216
337
CAHĠT BAYRAM
65413233568
338
MUSA DEMĠR
24752595560
339
ĠBRAHĠM HALĠL AYDIN
56992512830
340
KADĠR SERTKAYA
38378133006
341
MUHĠTTĠN DEMĠR
39353108484
342
MEHMET ġĠBAK
47602830550
343
HALĠL BĠRLĠK
29354435870
344
MUSTAFA BÜLBÜL
68050160174
345
HANIM DURAP
10311068842
346
BEKĠR ÇAKMAK
70837051292
347
KAVALLI TARIM SANAYĠVE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
5290471054
348
MAHMUT DĠRĠER
48982779880
349
ALĠ ATAġ
58537462594
350
AHMET MELĠK
64693263920
351
FARUK SARIKAYA
60982379600
352
REġAT DEMĠR
11817020044
353
YUSUF YILDIRIM
33005312434
354
MEHMET YILMAZ
33377301388
355
MÜSLÜM YĠĞĠT
43597170848
356
YUSUF ġILDIR
47026849718
357
ĠBRAHĠM HALĠL DÜZGÖR
49795768498
358
FERHAT ACEMOĞLU
11757025390
359
ARAP AġAN
71221038486
360
ABDULLAH DEMĠR
22253672414
361
ABUZER YILDIRIM
62245339048
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
13 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
362
ĠBRAHĠM ġILDIR
46876854750
363
ZEKĠ DOĞAN
31256372436
364
ALĠ OSANÇ
42391999242
365
HALĠL KOYUNCU
64369268532
366
ALĠ DAVĠZAN
71998019510
367
HALLAÇ DEMĠR
38612141668
368
HÜSEYĠN YILAN
28850452138
369
BEKĠR BĠNDAL
18812785268
370
EMĠN POLAT
28364482782
371
FAĠK ġAHĠN
53764636022
372
MUSTAFA HALHALLĠ
68872118056
373
HAYDAR ARSLAN
20447732302
374
MEHMET HUPO TAġ
56683524784
375
MENDUH DOĞAN
31298371060
376
AHMET DEMĠR
71989014548
377
OSMAN KAYA
33953282162
378
OSMAN ÇINAR
46360883334
379
EMĠN NECATĠ KAN
53791619326
380
ĠZETTĠN ASLAN
20066743604
381
SUAT ESĠN
35963213754
382
MUSTAFA GÜNGÖR
13469962314
383
NUSRET GÜNEġ
63997294920
384
HÜSEYĠN ÇETĠN
30905382246
385
MUSTAFA AKAR
61081384168
386
FETHULLAH SEÇME
11316035112
387
ABDULLAH POLAT
56608526862
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
14 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
388
BOZAN GÜNEġ
29510445088
389
MEHMET KANAT
34901250554
390
ĠSMAĠL YILDIZOĞLULARI
22562673980
391
SADIK KORKMAZ
37409165252
392
MEHMET SAĞIR
70159073798
393
MUSTAFA TANRIVERDĠ
60421400018
394
ABDULLAH SOLAK
53401632318
395
HÜSEYĠN KURTARAN
47824819890
396
EYUP KOÇ
17393835638
397
MEHMET ÇĠFTÇĠ
39719094574
398
SELĠM POLAT
59521428534
399
MAHMUT ÖTKÜN
62506344774
400
ADĠLE AK
37340170858
401
MÜSLÜM KAYA
22682656276
402
SALĠH ÖĞÜT
29777435600
403
HALĠL KOÇYĠĞĠT
40700063516
404
BEKĠR KARAOĞLAN
27773486510
405
SALĠH AKSOY
59509444280
406
MUSTAFA ASLAN
21419700138
407
BEDĠA KARAYILAN
11160043332
408
BAHRĠ TEKĠN
21554695658
409
SEYĠT AHMET YÜCEL
27785486300
410
FEHMĠ IġIK
35564227082
411
ġIH MEHMET ÇELLĠK
10647057404
412
MEHMET DEMĠR
64339269248
413
ABDULLAH KARAOĞLAN
27836484484
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
15 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
414
MUSTAFA KEMAL EKĠNCĠ
19613761420
415
BAHAEDDĠN ÖZTÜRK
21794685822
416
ÖMER TEKDAġ
40934050948
417
CASIM BAYKUġ
19043781654
418
REġAT DEMĠR
35300252088
419
SAKĠNE AYKAÇ
13367973986
420
MEHMET ÖZTÜRK
42982979516
421
AHMET ÖZKILIÇ
70915048756
422
ALĠ YILDIZ
51130709400
423
MEHMET YAVUZ
33908282162
424
ġAHĠN DEMĠR
38042160666
425
ALĠ POLAT
56791520746
426
CĠNDĠ DEMĠR
21215706914
427
ABDULLAH BERK
28223471896
428
AHMET AYDIN
13520963212
429
ALĠ ARSLAN
43915948586
430
MAHMUT ARSLAN
44173939910
431
MUSTAFA KANAT
34685257718
432
ĠZZET KIZIL
51607695144
433
MAHMUT POLAT
41993014438
434
REġAT DEMĠR
62413347998
435
MAHMUT NEDĠM BATMAZ
31112375250
436
ĠBRAHĠM HALĠL BAYDĠL
28898450554
437
SALĠH KABAKULAK
29354434026
438
SALĠH DĠRĠER
48568793606
439
MAHMUT YÜCEL
20432733048
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
16 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
440
ġEYHMÜSLÜM BOZKURT
40412068274
441
MEHMET BOZTEKE
36320201940
442
CELAL TÜRKMEN
50197740586
443
MEHMET EMĠN BOZKURT
20258737374
444
MAHMUT BALAY
64837255842
445
MÜSLÜM KILIÇ
58012478690
446
MEHMET POLAT
32309335446
447
ETHEM ġAHĠN
40850050664
448
ALĠ AĞAÇ
24038618372
449
MUZAFFER POLAT
21818684930
450
MEHMET AÇAR
42461000120
451
REMEZAN ÖZTÜRK
61609360506
452
MEHMET ALĠ ÇERĠ
31769353670
453
RAMAZAN ARSLAN
24047618080
454
HAġĠM DURMAZ
26954513724
455
MEHMET NURĠ TOPRAK
49411773714
456
ALĠ KARAYILAN
33635291260
457
ABDULLAH ELMAS
29192441170
458
ĠSLĠM SUNGUR
24350603766
459
MEHMET KILINÇ
34067276948
460
ĠBRAHĠM DOLAP
42712996370
461
FATMA NESRĠN ÇAVUġOĞLU
56899521904
462
HADĠCE ESĠN HAYIRLI
55924554436
463
AHMET ġAHĠN
64369266798
464
AHMET MUHTAR SAATÇI
38876122298
465
NEJLA BAYAT
20975720024
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
17 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
466
AHMET ÖZBEK
47521831270
467
ADĠLE GÜNBEĞĠ
33650298602
468
MEHMET BEġALTI
23600641114
469
ZERUGA AYDOĞAN
18728806392
470
ALEV GÖÇER
14486223280
471
VAHĠT YILDIZ
69505102480
472
YASĠN ELÇĠ
65623223830
473
MEHMET KAYA
43396973756
474
HALĠL ġAHĠN
59956413822
475
SABRĠ SAĞIN
38123157448
476
MUSTAFA MELĠK
36119216650
477
MEHMET BAYKUġ
19025782228
478
HASAN KARAKURT
49753757052
479
FEVZĠYE ORUÇ DURSUNDAĞ
34351487364
480
MEHMET NAKġĠ ÇEÇAN
49249167068
481
HASAN YAġAR
15470896572
482
YASĠN GÖREN
46378869450
483
MEHMET ESĠN
35939214556
484
MERYEM BEGEÇASLAN
61720359014
485
ABDULKADĠR KOÇ
17396835574
486
HALĠL DOĞAN
63667291662
487
MEHMET TANRIKULU
20249740222
488
MUSTAFA GÖÇER
21254706906
489
ABDULLAH ÇINAR
16385869040
490
MAHMUT BAYRAM
66880184674
491
ATALAY SERTKAYA
38207138776
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
18 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
492
ABDULGANĠ ÖCALAN
23219641468
493
DENĠZ DEMĠR
28736454492
494
CUMA KARADAL
46867853052
495
ĠSMAĠL YILDIRIM
23600631832
496
ADĠL KARAYILAN
33674289990
497
SAĠT HOġGÖREN
22706658286
498
MEHMET ġĠMġEK
56512531402
499
MEHMET KARTAL
44713925038
500
MEHMET ÇETĠNKAYA
62548330506
501
ĠSA YILDIRIM
23585632374
502
ALĠ ĠLHAN
44404940302
503
ABDULLAH DAL
45157922836
504
EMĠN YAVUZ
29609425434
505
AYġE BAġAK
26168544040
506
ZĠNĠ EKĠNCĠ
70426082874
507
ABDULKADĠR KARATAġ
47932816460
508
REġĠT UÇAR
70630061092
509
HÜSEYĠN AKAR
61042385470
510
BEDĠR ÖZSOY
43909964486
511
MEHMET KAPLAN
48610793592
512
NAZEY GÜÇ
37088191894
513
HÜSEYĠN UÇAN
70672058296
514
MURAT BALAY
64816256570
515
FEHMĠ POLAT
56800520422
516
GEYLANĠ ARSLAN
13547960904
517
MÜSLÜM IġIK
35501229186
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
19 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
ŞANLIURFA 2014
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ALET EKİPMAN TÜRÜ
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
Pülverizatör
makineler
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
518
MAZLUM ARICI
21179706340
519
MEDET UÇAR
26144540714
520
FARĠKA ÖTKÜN
62485345434
521
NUSRET DURMAZ
52117676500
522
SALĠH ARSLAN
13589959560
523
VEDAT ÖZKAYA
42170011578
524
M.BEDREDDĠN CEVHERĠ
67933155290
525
MEHMET ALĠ KORELĠ
40574064886
526
MEHMET ESEN
53947630434
Sap parçalama makinası
527
HASAN BASRĠ KARAKUCAK
42269008168
Sap parçalama makinası
528
NÜZHET MEDĠHA ERSAVAġ
42913988082
Sap parçalama makinası
529
NECMĠ MANĞAL
52231684450
Sap parçalama makinası
530
HASAN ALAġ
49522765684
Sap parçalama makinası
531
ĠSMAĠL TAġKIN
22634656880
Sap parçalama makinası
532
KADĠR TÜRKEL
45079925618
Sap parçalama makinası
533
ĠSA KORAK
65356242092
Sap parçalama makinası
534
HASAN YILDIZ
39017119214
Sap parçalama makinası
535
ĠBRAHĠM ÖZKAN
22529669674
Sap parçalama makinası
536
ÖMER AĞBAġ
52957655048
Sap toplamalı saman makinası
537
NEDĠM KÜÇÜKBAYRAK
58027491714
Sap toplamalı saman makinası
538
MUSTAFA TAKAK
27215504130
Sap toplamalı saman makinası
539
MEHMET FATĠH GENGEÇ
58132487794
Sap toplamalı saman makinası
540
ABDULKADĠR KARAKEÇĠLĠ
28073482790
Sap toplamalı saman makinası
541
MELAHAT PARMAKSIZ
55012585236
Sıra Arası Çapa Makinesi
542
EMĠNE ASLAN
40133082214
Sıra Arası Çapa Makinesi
543
ALĠYE AKIL
67387179514
Sıra Arası Çapa Makinesi
544
KADRĠYE ESMER
20573726046
Sıra Arası Çapa Makinesi
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
kendi yürür veya traktörle çekilen atomizör ,sisleyiciler ve ulv
20 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
545
HACĠR YAKAN
50104741002
Sıra Arası Çapa Makinesi
546
VAZHA KORAK
65263245148
Sıra Arası Çapa Makinesi
547
VATHA DEMĠRCAN
58357474654
Sıra Arası Çapa Makinesi
548
ZEYNEP ASLAN
25085584412
Sıra Arası Çapa Makinesi
549
VEYSEL AZAD ALĠġĠROĞLU
20234750328
Sıra Arası Çapa Makinesi
550
MUSTAFA AKIL
67159187150
Sıra Arası Çapa Makinesi
551
AHMET AKADAġ
42167005702
Sıra Arası Çapa Makinesi
552
MEHMET CENAP ARGĠN
18878796048
Sıra Arası Çapa Makinesi
553
HALĠL OKAY
23966612544
Sıra Arası Çapa Makinesi
554
RIFAT TOKDEMĠR
19517768600
Sıra Arası Çapa Makinesi
555
M.GARĠP TOKDEMĠR
19529768254
Sıra Arası Çapa Makinesi
556
ALĠ BAġAK
46585858346
Sıra Arası Çapa Makinesi
557
REġAT ÖNCEL
45388907206
Sıra Arası Çapa Makinesi
558
SÜPHĠ ĠFSAT
18407803742
Sıra Arası Çapa Makinesi
559
ĠSA KARACA
71887033962
Sıra Arası Çapa Makinesi
560
MEHMET AKA
61216376068
Sıra Arası Çapa Makinesi
561
HALĠL GÜNBEĞĠ
33599300350
Sıra Arası Çapa Makinesi
562
ĠSMAĠL POLAT
33869290886
Sıra Arası Çapa Makinesi
563
MEHMET EMĠN KARA
54268610136
Sıra Arası Çapa Makinesi
564
CEMALEDDĠN KURT
46102893430
Sıra Arası Çapa Makinesi
565
MAHMUT COġKUN ERTUĞRUL
29123440364
Sıra Arası Çapa Makinesi
566
MEHMET AKADAġ
42158006084
Sıra Arası Çapa Makinesi
567
MEHMET ALĠ BARAK
41270035552
Sıra Arası Çapa Makinesi
568
MUSTAFA BAġAK
18350799574
Sıra Arası Çapa Makinesi
569
ĠSMAĠL KALKAN
63385307768
Sıra Arası Çapa Makinesi
570
MEHMET KARAMAN
33539049646
Sıra Arası Çapa Makinesi
571
MUSA YÜKSEL
56794527544
Sıra Arası Çapa Makinesi
572
ĠBRAHĠM ERK
10224070512
Sıra Arası Çapa Makinesi
21 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
573
KENAN KAHRAMAN
10199468604
Sıra Arası Çapa Makinesi
574
HALĠT ASLAN
40769061508
Sıra Arası Çapa Makinesi
575
MEHMET DUMAN
63637295270
Sıra Arası Çapa Makinesi
576
HALAF ÇUR
70879053964
Sıra Arası Çapa Makinesi
577
SALĠH ÇAĞATAY
57598496586
Sıra Arası Çapa Makinesi
578
YUSUF ġĠMġEK
67276178048
Sıra Arası Çapa Makinesi
579
MEHMET TURKA
28643456480
Sıra Arası Çapa Makinesi
580
MEHMET ERKULTEKĠN
21683688552
Sıra Arası Çapa Makinesi
581
DERVĠġ ÖNEGÜL
20555726170
Sıra Arası Çapa Makinesi
582
ABDULLAH TEKĠNER
12474000592
Sıra Arası Çapa Makinesi
583
HALĠL ÖZBAY
49405773638
Sıra Arası Çapa Makinesi
584
MEHMET YAMAN
24317605840
Sıra Arası Çapa Makinesi
585
ĠSA BOYACA
11958012748
Sıra Arası Çapa Makinesi
586
ZEKERĠYA ARSLANER
39412494916
Sıra Arası Çapa Makinesi
587
ABDULLAH ALDENĠZ
19688760038
Sıra Arası Çapa Makinesi
588
HALĠL KURT
46264888084
Sıra Arası Çapa Makinesi
589
MUSTAFA DALBAġI
47167848410
Sıra Arası Çapa Makinesi
590
ABDULLAH ÇĠFTÇĠ
23660627776
Sıra Arası Çapa Makinesi
591
HALĠL BARIġAN
69403102926
Sıra Arası Çapa Makinesi
592
ALĠ RIZA BOZ
24626394534
Sıra Arası Çapa Makinesi
593
MAHMUT BAYTUZ
48514799478
Sıra Arası Çapa Makinesi
594
YAHYA KARATAY
68494128136
Sıra Arası Çapa Makinesi
595
AHMET YILMAZ
44794927488
Sıra Arası Çapa Makinesi
596
KASIM ÇETĠNDAĞ
71281054198
Sıra Arası Çapa Makinesi
597
ABDURRAHMAN ADMIġ
24434605952
Sıra Arası Çapa Makinesi
598
HAMET KAÇMAZ
39689093546
Sıra Arası Çapa Makinesi
599
ABDULSANĠ AYEBE
71665027510
Sıra Arası Çapa Makinesi
600
ĠSA KALKAN
63358308624
Sıra Arası Çapa Makinesi
22 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
601
ALĠ ORĞAN
13850958728
Sıra Arası Çapa Makinesi
602
ABDÜLKADĠR YILMAZ
58621457222
Sıra Arası Çapa Makinesi
603
ĠBRAHĠM SONGUR
52909647732
Sıra Arası Çapa Makinesi
604
HÜSEYĠN AKTAY
29633428692
Sıra Arası Çapa Makinesi
605
SALĠH SAÇAKLI
69760094056
Silaj makinesi
606
MAHMUT MURAT ÇELEBĠ
13718967596
Silaj makinesi
607
NĠHAT KALENDER
67189177534
Silaj makinesi
608
MEHMET KIRBOĞA
35951221402
Silaj makinesi
609
OBE GIDA TARIM HAYVANCILIK ĠNġAAT SANAYĠVE TĠCARET LTD.ġTĠ.
6320408610
Silaj makinesi
610
ĠBRAHĠM KĠYAK
41018063496
Silaj makinesi
611
ġAHVELĠ ERSOY
22825720222
Silaj makinesi
612
ġANLIURFA ĠLĠ DAMIZLIK SIĞIR YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ
7990273911
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
613
ABDULHAMĠT YAVUZASLAN
48307815118
Tarım Römorkları
614
MEHMET ALĠ YAVUZASLAN
50002758614
Tarım Römorkları
615
AYNUR TÜYSÜZ
34711636630
Tarım Römorkları
616
FĠKRET AYDOĞDU
23195645948
Tarım Römorkları
617
ABDULLAH YILDIRIM
23579632502
Tarım Römorkları
618
GÖNÜL ATLI
33104315022
Tarım Römorkları
619
HANDAN ALĠġER
25775566070
Tarım Römorkları
620
FIRAT AVCI
19208776808
Tarım Römorkları
621
BEKĠR GEYĠK
58936460900
Tarım Römorkları
622
FARUK DOĞAN
31295371124
Tarım Römorkları
623
MUSTAFA ALKAN
45244912214
Tarım Römorkları
624
ZEHIYYE ESĠRTGEN
59191452556
Tarım Römorkları
625
MERYEM HATĠPOĞLU
59548440694
Tarım Römorkları
626
ġEYHMUS ÇOBANOĞLU
16949860834
Tarım Römorkları
627
FUAT GEYĠK
58945460618
Tarım Römorkları
628
MUSTAFA BOZKOYUN
38381146666
Tarım Römorkları
23 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
629
HORĠYE KARAKEÇĠLĠ
65458243850
Tarım Römorkları
630
NURETTĠN GEYĠK
58546473956
Tarım Römorkları
631
HALĠT YILDIRIM
23594632082
Tarım Römorkları
632
HALĠL KAÇAR
34052284750
Tarım Römorkları
633
NĠHAT KÖRAN
27008524772
Tarım Römorkları
634
FETHĠ SÖKMEN
51874696646
Tarım Römorkları
635
SERVET ATEġ
13976954116
Tarım Römorkları
636
MEHMET ÖZKUL
50698118648
Tarım Römorkları
637
MEHMET HAKAN KÖRAN
47833830534
Tarım Römorkları
638
AHMET SERVET ÖNCEL
71590032726
Tarım Römorkları
639
ZĠYAT KARATAġ
12132020528
Tarım Römorkları
640
LOKMAN KURAN
22586677766
Tarım Römorkları
641
ALĠ BAYTAK
59263450060
Tarım Römorkları
642
ORHAN GÖREN
38570144596
Tarım Römorkları
643
BUBO GÜLDĠKEN
15278916076
Tarım Römorkları
644
AHMET LALE
22544674172
Tarım Römorkları
645
ESAT AKIL
11805032202
Tarım Römorkları
646
YUSUF KARAVAR
69688102550
Tarım Römorkları
647
TAHSĠN GÜLEL
53995626274
Tarım Römorkları
648
HÜSEYĠN TORUNTAY
19310781684
Tarım Römorkları
649
RĠFAT DEMĠRTAġ
23384645926
Tarım Römorkları
650
MEHMET ALĠ ARGĠN
18869796330
Tarım Römorkları
651
ĠSMAĠL ARGĠN
18914794878
Tarım Römorkları
652
FERĠT KEYĞĠ
14831930986
Tarım Römorkları
653
FATĠH MEHMET BUCAK
35045256808
Tarım Römorkları
654
SĠNAN GÜLBEDEN
61876363156
Tarım Römorkları
655
ADNAN GÜLALAN
16892862732
Tarım Römorkları
656
HÜSNÜ GÜLALAN
14420945100
Tarım Römorkları
24 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
657
MEHMET DEMĠRTAġ
23390645798
Tarım Römorkları
658
MEHMET KARAKEÇĠLĠ
65929227754
Tarım Römorkları
659
VEDAT ACEMOĞLU
25118587502
Tarım Römorkları
660
EROL AKPĠRĠNÇ
53635638278
Tarım Römorkları
661
AHMET ÖĞÜT
15866896414
Tarım Römorkları
662
MURAT MAHMUT KARACA
27551507574
Tarım Römorkları
663
SEDAT KIZILTAġ
40253083320
Tarım Römorkları
664
ÖMER ÇAKMAK
35477238212
Tarım Römorkları
665
MEHMET EMĠN TÜYSÜZ
35192252302
Tarım Römorkları
666
BEKĠR AÇIK
50341747416
Tarım Römorkları
667
MUSTAFA ÇAKMAK
44731934432
Tarım Römorkları
668
HÜSEYĠN AÇIK
50335747644
Tarım Römorkları
669
MEHMET AÇIK
50326747936
Tarım Römorkları
670
CUMA FINDIKOĞLU
61237369940
Tarım Römorkları
671
HALĠL ÜÇAĞAÇ
71578044758
Tarım Römorkları
672
HÜSEYĠN ERTUĞRUL
17405168518
Tarım Römorkları
673
ENVER PALĠCE
56569539772
Tarım Römorkları
674
MUSTAFA GEÇGEL
69214118956
Tarım Römorkları
675
MEHMET KASIM ABAMOR
46513867662
Tarım Römorkları
676
NECMĠ HĠLALOĞLU
45307915206
Tarım Römorkları
677
HALĠL GÜMÜġKAN
48436810992
Tarım Römorkları
678
FEVZĠ GÖREN
38564144724
Tarım Römorkları
679
ĠBRAHĠM HALĠL AĞABUGÜN
28706469136
Tarım Römorkları
680
SĠNAN YAYĞIN
51892695690
Tarım Römorkları
681
ÖMER KARACA
60118421890
Tarım Römorkları
682
ALĠ HATĠPOĞLU
59830431294
Tarım Römorkları
683
ALĠ MENEK
26897529356
Tarım Römorkları
684
AHMET BOZKOYUN
38384146502
Tarım Römorkları
25 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
685
AHMET TAġ
44248950512
Tarım Römorkları
686
ALAATTĠN AÇIK
50602738764
Tarım Römorkları
687
EYYÜP BONCUK
50893729014
Tarım Römorkları
688
MEHMET SÜPHĠ ĠZOL
32027351384
Tarım Römorkları
689
SALĠH ÖZYIKILMAZ
16769866818
Tarım Römorkları
690
MEHMET AÇIK
50608738546
Tarım Römorkları
691
ĠSA HĠLALOĞLU
45337914286
Tarım Römorkları
692
ġEYHMUS GEÇGEL
52909661806
Tarım Römorkları
693
ALĠ SERKAN KÖRAN
47830830698
Tarım Römorkları
694
HACI TURGUT
59725426404
Tarım Römorkları
695
ORHAN ZENGĠN
63664303832
Tarım Römorkları
696
HALĠT ÇAKAN
25208585678
Tarım Römorkları
697
ADNAN HALHALLI
42431013402
Tarım Römorkları
698
HALĠL GEYĠK
58855463600
Tarım Römorkları
699
ALĠ BEYAZTOPRAK
24770600208
Tarım Römorkları
700
HALĠL AÇIK
51064723312
Tarım Römorkları
701
KADĠR TAġ
70228073278
Tarım Römorkları
702
AHMET ADIGÜZEL
45607288482
Tarım Römorkları
703
ĠSA ALKIġ
28549856872
Tarım Römorkları
704
MEHMET KESĠN
63040329142
Tarım Römorkları
705
MAHMUT HORUZLU
36566201650
Tarım Römorkları
706
MEHMET FERĠT AĞABUGÜN
28610472314
Tarım Römorkları
707
HALĠL BĠRĠġĠK
35132240246
Tarım Römorkları
708
SALĠH AÇIK
51040724104
Tarım Römorkları
709
MEHMET AÇIK
51031724496
Tarım Römorkları
710
SÜLEYMAN SIRRI YEġĠLDAĞ
49066775644
Tarım Römorkları
711
AHMET DURMAZ
41711040008
Tarım Römorkları
712
AHMET HATĠPOĞLU
59590439240
Tarım Römorkları
26 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
713
HASAN ARGĠN
18893795538
Tarım Römorkları
714
SEDAT BEYAZKAZ
20390745336
Tarım Römorkları
715
ÖMER SEÇĠCĠ
62323348214
Tarım Römorkları
716
NEVZAT TÜNEY
58207485458
Tarım Römorkları
717
OSMAN GEYĠK
58951460480
Tarım Römorkları
718
MELĠKE GÜNEġ
43144973038
TaĢ toplama Makinesi
719
CANAN SUYUN
42443011076
TaĢ toplama Makinesi
720
HATĠCE ZUHAL ODABAġI
52519503268
TaĢ toplama Makinesi
721
SAADET GÖNÜLLÜ
44890921816
TaĢ toplama Makinesi
722
ZERĠFE ÇITIRIK
27245503042
TaĢ toplama Makinesi
723
NÜGE ÖZYURTSEVEN
28786664636
TaĢ toplama Makinesi
724
EMĠNE YARUK
11613024222
TaĢ toplama Makinesi
725
SALĠHA NOĞAY
13322967104
TaĢ toplama Makinesi
726
AYġE ALTUN
13046985736
TaĢ toplama Makinesi
727
ZÜBEYDE AKÇA
44917913930
TaĢ toplama Makinesi
728
ZERGE DEMĠRKIRAN
33758294742
TaĢ toplama Makinesi
729
ġEMSE CEYLAN
33374307628
TaĢ toplama Makinesi
730
MURAT KÖRAN
27005524836
TaĢ toplama Makinesi
731
FARUK ÖNCEL
46714863098
TaĢ toplama Makinesi
732
ÖMER YILMAZ
52189680122
TaĢ toplama Makinesi
733
EYYÜP TAVġU
10620076484
TaĢ toplama Makinesi
734
RAMAZAN ACAR
33938280084
TaĢ toplama Makinesi
735
ĠSMAĠL GÜNGÖR
13475962186
TaĢ toplama Makinesi
736
ABDULKADĠR OBA
51064723244
TaĢ toplama Makinesi
737
SALĠH OKAY
24269602416
TaĢ toplama Makinesi
738
MEHMET KADRĠ BUCAK
23714634392
TaĢ toplama Makinesi
739
MEHMET ARKAN
41030049652
TaĢ toplama Makinesi
740
MUHTAR GÜNGÖR
13700954672
TaĢ toplama Makinesi
27 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
741
MAHMUT POLAT
70951054810
TaĢ toplama Makinesi
742
ġÜKRAN AKGÜNLÜ
15218910850
TaĢ toplama Makinesi
743
KADĠR CENGĠZ
64396281818
TaĢ toplama Makinesi
744
ABDULKADĠR HATĠPOĞLU
52057683804
TaĢ toplama Makinesi
745
ĠSMAĠL HATĠPOĞLU
52045684240
TaĢ toplama Makinesi
746
MÜSLÜM ÖZ
54763585946
TaĢ toplama Makinesi
747
ABDULLAH GÜNGÖR
13706954454
TaĢ toplama Makinesi
748
ĠZEDDĠN OKAY
24626590554
TaĢ toplama Makinesi
749
ALĠ DEMĠR
55597567436
TaĢ toplama Makinesi
750
NAMAN ELĞAÇ
52597672160
TaĢ toplama Makinesi
751
MUSTAFA ÇĠÇEK
54370607642
TaĢ toplama Makinesi
752
GALĠP DEMĠR
61603366696
TaĢ toplama Makinesi
753
MAHMUT OBA
50851730380
TaĢ toplama Makinesi
754
REġAT KARADENĠZ
33491299998
TaĢ toplama Makinesi
755
ASLI ERGĠN
42907988210
Toprak frezesi
756
LATĠFE KAHRAMAN
50215134854
Toprak frezesi
757
HAMDĠ YILDIRIM
68851116332
Toprak frezesi
758
ĠBRAHĠM HALĠL AĞAN
62284342832
Toprak frezesi
759
MUSTAFA YILDIRIM
23603631778
Toprak frezesi
760
MEHMET AKBULUT
24992595184
Toprak frezesi
761
FETHĠ BEYAZ
51106715534
Toprak frezesi
762
YASĠN AKBAġ
33068318046
Toprak frezesi
763
ORHAN LÜTFĠ ERTUĞRUL
17420168098
Toprak frezesi
764
ALĠ TÜRK
43270977436
Toprak frezesi
765
ĠBRAHĠM YÜKSEK
43678352750
Toprak frezesi
766
ĠBRAHĠM GÜNGÖR
13463962532
Toprak frezesi
767
HALĠL CEBE
43099974746
Toprak frezesi
768
AHMET CÜNEYT EREN
67687162216
Toprak frezesi
28 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
769
ĠSA AKBABA
52738653324
Toprak frezesi
770
EġREF TOPDEMĠR
70876048796
Toprak frezesi
771
ABDULHALĠM KAHRAMAN
53758016724
Toprak frezesi
772
AHMET IġIK
16988846066
Toprak frezesi
773
SEYĠT AHMET KORKMAZ
25637557628
Toprak frezesi
774
SALĠH ÖZTÜRK
21281702902
Toprak frezesi
775
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
12344999742
Toprak frezesi
776
ĠBRAHĠM TOKMAK
40328066920
Toprak frezesi
777
HÜSEYĠN ÖNEGÜL
20207737738
Toprak frezesi
778
ÖMER ÇĠÇEK
50896717216
Toprak frezesi
779
KAMEREDDĠN PĠLĠS
71305053688
Toprak frezesi
780
MEHMET ALĠ KAYA
40915444810
Toprak frezesi
781
HASAN KAHRAMAN
37816548136
Toprak frezesi
782
HÜSEYĠN KAYA
68989112824
Toprak frezesi
783
MAHMUT HAYIRLI
13028983712
Toprak frezesi
784
ĠBRAHĠM HALĠL ERYILMAZ
40124073764
Toprak frezesi
785
ġABAN GÜNEY
68833116770
Toprak frezesi
786
MÜFTAH KAYA
68998112532
Toprak frezesi
787
ABDULKADĠR AKTAġ
66244204390
Toprak frezesi
788
NAĠLE KAYA
40228355100
Toprak frezesi
789
MUSTAFA KEMAL BĠNĠCĠ
43072982522
Yem hazırlama araçları
790
S.S.TÜLMEN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP.
8730348193
Yem hazırlama araçları
791
MUSTAFA KALENDER
67192177460
Yem hazırlama araçları
792
ATEġ ATĠLA
43339983484
Mibzer (Pnömatik)
793
PELĠN KÖRAN
67912161182
Mibzer (Pnömatik)
794
GÜLÇĠN YAZMACI
20396750440
Mibzer (Pnömatik)
795
FATMA MUNĠSE SORAN
53380638714
Mibzer (Pnömatik)
796
KEVSER ÖZ
58093492134
Mibzer (Pnömatik)
29 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
797
EMĠNE ALTIPARMAK
50767726538
Mibzer (Pnömatik)
798
SEVĠM KARATAY
68392131542
Mibzer (Pnömatik)
799
SEVER AKPĠRĠNÇ
53704635924
Mibzer (Pnömatik)
800
DEHLE ARĠ
26966316504
Mibzer (Pnömatik)
801
AZĠZE KANDEMĠR
37127188366
Mibzer (Pnömatik)
802
ġEMSE AKA
61213376122
Mibzer (Pnömatik)
803
ZĠNĠ KARTAL
39065128060
Mibzer (Pnömatik)
804
FĠDAN ÖZAYDIN
40754055550
Mibzer (Pnömatik)
805
NAZLI BAġAK
40958063016
Mibzer (Pnömatik)
806
HURĠYE DEMĠR
48040819138
Mibzer (Pnömatik)
807
MEDĠNE IġIKAKDOĞAN
23291634808
Mibzer (Pnömatik)
808
CAHĠDE KIRAN
14183952834
Mibzer (Pnömatik)
809
ADLE TUNCER
58891247868
Mibzer (Pnömatik)
810
ġERĠF YILDIRIM
23609631550
Mibzer (Pnömatik)
811
AHMET AKYÜZ
24359606140
Mibzer (Pnömatik)
812
ABUZER BUCAK
62383346410
Mibzer (Pnömatik)
813
GÖKHAN KÖRAN
67903161474
Mibzer (Pnömatik)
814
SALĠH GÜMÜġKAN
21647699150
Mibzer (Pnömatik)
815
AHMET GÜNEġ
16358885206
Mibzer (Pnömatik)
816
ABDULHAMĠT ABA
44812924420
Mibzer (Pnömatik)
817
MUSTAFA ġEKER
21962686392
Mibzer (Pnömatik)
818
NĠFEL YILDIRIM
68845116560
Mibzer (Pnömatik)
819
HASAN ĠNECĠ
32168353674
Mibzer (Pnömatik)
820
ABDULKADĠR OBA
51055723536
Mibzer (Pnömatik)
821
AHMET ÇALIġKAN
57853501970
Mibzer (Pnömatik)
822
SAMĠ ÖZ
54886581870
Mibzer (Pnömatik)
823
SALĠH DEMĠRTAġ
23027657866
Mibzer (Pnömatik)
824
ABDURRAHĠM TUĞAY
46750871828
Mibzer (Pnömatik)
30 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
825
AHMET ABAMOR
46441870048
Mibzer (Pnömatik)
826
REġĠT AKIL
11877029858
Mibzer (Pnömatik)
827
MEHMET GÜLHAN
36635208856
Mibzer (Pnömatik)
828
FERHAT ÇETĠZ
63754300222
Mibzer (Pnömatik)
829
NURANĠ TEKĠN
42545007670
Mibzer (Pnömatik)
830
MUSTAFA YILDIRIM
56590533602
Mibzer (Pnömatik)
831
CASIM ÖZLÜ
20891714978
Mibzer (Pnömatik)
832
YILMAZ GERGER
55291581882
Mibzer (Pnömatik)
833
CELAL GERGER
55288581956
Mibzer (Pnömatik)
834
ABDULKADĠR ERĠEL
43981964510
Mibzer (Pnömatik)
835
HALAF AKTAġ
56482533680
Mibzer (Pnömatik)
836
MEHMET DEMĠR
48016819940
Mibzer (Pnömatik)
837
AHMET YILDIRIM
56755528160
Mibzer (Pnömatik)
838
AHMET ÇELĠK
10029085858
Mibzer (Pnömatik)
839
BEKĠR DEMĠROL
59362441082
Mibzer (Pnömatik)
840
EYÜP KIRAN
72361013340
Mibzer (Pnömatik)
841
ĠBRAHĠM ETHEM POLAT
71065051016
Mibzer (Pnömatik)
842
ALĠ ÇĠFTÇĠ
48157814828
Mibzer (Pnömatik)
843
MAHMUT DEMĠR
24728596362
Mibzer (Pnömatik)
844
MEHMET SERTAÇ KAYA
57310520070
Mibzer (Pnömatik)
845
AHMET ATAY
67498170462
Mibzer (Pnömatik)
846
HAÇIM NOĞAY
13358965976
Mibzer (Pnömatik)
847
AHMET KAMIġLI
41651037502
Mibzer (Pnömatik)
848
YASĠN BATAN
32549331482
Mibzer (Pnömatik)
849
LÜTFÜ KANDEMĠR
41594039410
Mibzer (Pnömatik)
850
AHMET YETKĠN
66505202196
Mibzer (Pnömatik)
851
AHMET HANEK
57493503310
Mibzer (Pnömatik)
852
MEHMET ASLAN
36719195898
Mibzer (Pnömatik)
31 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
853
ĠSMET DURMAN
71893034038
Mibzer (Pnömatik)
854
SALĠH ENĠġTEKĠN
58501478132
Mibzer (Pnömatik)
855
HAMUT YILDIZ
58117483490
Mibzer (Pnömatik)
856
NECATĠ ERYILMAZ
40097074652
Mibzer (Pnömatik)
857
KÖRAN BABALTA
71926013818
Mibzer (Pnömatik)
858
ĠSMAĠL IġIK
11190043470
Mibzer (Pnömatik)
859
MAHMUT KAYMAZ
13502966316
Mibzer (Pnömatik)
860
ASLAN DENĠZ
56899520532
Mibzer (Pnömatik)
861
HACUR BUĞDAY
17828831266
Mibzer (Pnömatik)
862
ĠBRAHĠM YILDIRIM
56566534404
Mibzer (Pnömatik)
863
HACI EDE
39344114470
Mibzer (Pnömatik)
864
KÜÇÜK NASAN BÜLBÜL
65560243168
Mibzer (Pnömatik)
865
ĠSMET GÜNEġ
16373884796
Mibzer (Pnömatik)
866
MEHMET ACAR
12926999276
Mibzer (Pnömatik)
867
SALĠH AYDOĞDU
71899014560
Mibzer (Pnömatik)
868
ZĠYA GÖKALP ÖNCEL
63430297082
Mibzer (Pnömatik)
869
CASIM TOKARYAZ
25220570676
Mibzer (Pnömatik)
870
ABDULVAHAP ANLI
29369441514
Mibzer (Pnömatik)
871
SEFER KOCAOĞLU
49387767618
Mibzer (Pnömatik)
872
HADĠ YAZAR
55057584324
Mibzer (Pnömatik)
873
MUSTAFA CEYLAN
40607057694
Mibzer (Pnömatik)
874
BÜLENT ECEVĠT YÜKSEL
12902997852
Mibzer (Pnömatik)
875
ĠBRAHĠM ASLIHAN
68419135928
Mibzer (Pnömatik)
876
MEHMET TOKDEMĠR
21404711842
Mibzer (Pnömatik)
877
LEVENT AKPĠRĠNÇ
53641638040
Mibzer (Pnömatik)
878
ĠBRAHĠM APAKHAN
13913947478
Mibzer (Pnömatik)
879
MAHMUT ULUĞ
32699326482
Mibzer (Pnömatik)
880
HASAN ARSLAN
27122512204
Mibzer (Pnömatik)
32 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
881
HÜSEYĠN ALTUNDAĞ
12872987464
Mibzer (Pnömatik)
882
ERKAN YAZAR
54238611606
Mibzer (Pnömatik)
883
HALĠL YILDIZ
34649265650
Mibzer (Pnömatik)
884
CASIM MELĠK
31466371786
Mibzer (Pnömatik)
885
MUSTAFA IġIK
11157044564
Mibzer (Pnömatik)
886
ĠBRAHĠM BULUT
60256402836
Mibzer (Pnömatik)
887
MEHMET TAHĠR SARAÇ
30620398416
Mibzer (Pnömatik)
888
MEHMET TÜRKMEN
41168047742
Mibzer (Pnömatik)
889
MEHMET TAHĠR BOZ
24605395262
Mibzer (Pnömatik)
890
ABDULCENAP CANPOLAT
45088922806
Mibzer (Pnömatik)
891
HASAN TANRIVERDĠ
12738006018
Mibzer (Pnömatik)
892
MEHMET EMĠN YÜKSEKYAYLA
15836889132
Mibzer (Pnömatik)
893
AVVAT ÖZKAN
44740920044
Mibzer (Pnömatik)
894
HALĠT ASLIHAN
68173144150
Mibzer (Pnömatik)
895
HÜSEYĠN ANLI
29261445160
Mibzer (Pnömatik)
896
YASĠN ASLAN
31883357738
Mibzer (Pnömatik)
897
EDĠP AKPĠRĠNÇ
53650637768
Mibzer (Pnömatik)
898
MEHMET ALPAK
51520703384
Mibzer (Pnömatik)
899
SIRAÇ BAYRAM
39179124040
Mibzer (Pnömatik)
900
ABDURREZAK ALTUNDAĞ
35951221648
Mibzer (Pnömatik)
901
HALĠL SAMBUR
53434635430
Mibzer (Pnömatik)
902
MÜZBAH HALĠTOĞULLARI
35624229520
Mibzer (Pnömatik)
903
HALĠL BĠRĠġĠK
35267235766
Mibzer (Pnömatik)
904
AHMET FUAT ĠNAYETOĞLU
23261641140
Mibzer (Pnömatik)
905
ĠSMAĠL DEMĠRTAġ
71620042732
Mibzer (Pnömatik)
906
HASAN YEġĠLDAĞ
48883781760
Mibzer (Pnömatik)
907
AHMET KURT
31919356704
Mibzer (Pnömatik)
908
RAMAZAN ACAR
50821730938
Mibzer (Pnömatik)
33 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
909
ALĠ TAġ
10293077368
Mibzer (Pnömatik)
910
SĠNO BOZKUġ
27386507244
Mibzer (Pnömatik)
911
AHMET NESĠP BEYRET
57418503272
Mibzer (Pnömatik)
912
MAHMUT ÇĠFTÇĠ
61687364168
Mibzer (Pnömatik)
913
SABRĠ CULAZ
11394037558
Mibzer (Pnömatik)
914
EMĠN AĞIRTAġ
41252050504
Mibzer (Pnömatik)
915
MEHMET DENĠZ MELĠK
31421373206
Mibzer (Pnömatik)
916
ABDURRAHMAN KURT
46171891108
Mibzer (Pnömatik)
917
ĠSA BĠRĠġĠK
35252236266
Mibzer (Pnömatik)
918
MUSTAFA ARDAN
26492533284
Mibzer (Pnömatik)
919
HAMET FELHAN
65701229440
Mibzer (Pnömatik)
920
BERHO ÇERĠ
32342338312
Mibzer (Pnömatik)
921
ABĠT ASLAN
43705959754
Mibzer (Pnömatik)
922
MEHMET ALĠ MAYDA
50914733204
Mibzer (Pnömatik)
923
HALĠT FELHAN
65491236444
Mibzer (Pnömatik)
924
BAKIR UÇAR
56671530834
Mibzer (Pnömatik)
925
ABDULSEMET ÇOBAN
36233212620
Mibzer (Pnömatik)
926
ĠSA KIZILTOPRAK
39293116228
Mibzer (Pnömatik)
927
HÜSEYĠN MERAL
47077850626
Mibzer (Pnömatik)
928
ĠSMAĠL YÜKSEL
57778494708
Mibzer (Pnömatik)
929
ĠBRAHĠM ERKULTEKĠN
21644689864
Mibzer (Pnömatik)
930
DĠLEK ÇELEBĠ ALĠġĠROĞLU
13715967650
Mibzer (Pnömatik)
931
DAYIK AKDAĞ
63331309570
Mibzer (Pnömatik)
932
TURAN BEZ
56902520436
Mibzer (Pnömatik)
933
ABDURRAZAK KILIÇ
62644332268
Mibzer (Pnömatik)
934
MEHMET NURĠ KÖSEOĞLU
51802692092
Mibzer (Pnömatik)
935
ALĠ ÖKTEN
55318582120
Mibzer (Pnömatik)
936
MÜSLÜM DEMĠR
13415966656
Mibzer (Pnömatik)
34 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
937
BAġO ASLAN
28841458460
Mibzer (Pnömatik)
938
YUSUF ARGIN
33415694892
Mibzer (Pnömatik)
939
HÜSEYĠN ĠNAN
69049118930
Mibzer (Pnömatik)
940
MAHMUT DĠNLER
17405831122
Mibzer (Pnömatik)
941
MEHMET KÜÇÜK
17030851410
Mibzer (Pnömatik)
942
LÜTFĠ EKĠNCĠ
19352785572
Mibzer (Pnömatik)
943
ĠSMAĠL TÜRKEL
56317551452
Mibzer (Pnömatik)
944
HALĠL ELMA
28681852640
Mibzer (Pnömatik)
945
MUSTAFA YILDIZ
67546178846
Mibzer (Pnömatik)
946
HASSUN ERDEM
46804856382
Mibzer (Pnömatik)
947
CUMA HORUZ
60178414900
Mibzer (Pnömatik)
948
ZAHĠD ÇĠFTÇĠ
39098113026
Mibzer (Pnömatik)
949
ĠSMAĠL TAġ
60247412264
Mibzer (Pnömatik)
950
ĠSMAĠL ASLAN
28844458306
Mibzer (Pnömatik)
951
ĠSMAĠL ACEMOĞLU
11892020878
Mibzer (Pnömatik)
952
ĠBRAHĠM AKKOYUN
51631087618
Mibzer (Pnömatik)
953
AHMET DEMĠR
30326400390
Mibzer (Pnömatik)
954
HALĠL ALKAN
45397907150
Mibzer (Pnömatik)
955
MATAR ALAġ
49807756130
Mibzer (Pnömatik)
956
ĠBRAHĠM HALĠL GÜNEġ
10341074516
Mibzer (Pnömatik)
957
CUMA KALKAN
50605733582
Mibzer (Pnömatik)
958
SÜLEYMAN FĠLĠZ
56719539768
Mibzer (Pnömatik)
959
HALĠL ALPAK
51706697124
Mibzer (Pnömatik)
960
MEHMET KANDEMĠR
35123240606
Mibzer (Pnömatik)
961
AHMET KIRBOĞA
64270274158
Mibzer (Pnömatik)
962
ĠBRAHĠM KIRMIZIKILIÇ
29744428550
Mibzer (Pnömatik)
963
AHMET ACAT
35156247924
Mibzer (Pnömatik)
964
MEHMET KILIÇ
58135482680
Mibzer (Pnömatik)
35 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
965
HAMET ER
45268910814
Mibzer (Pnömatik)
966
ĠSMAĠL YILMAZ
49729758854
Mibzer (Pnömatik)
967
AHMET YEġĠLDAĞ
49048776218
Mibzer (Pnömatik)
968
HÜSEYĠN YÜKSEL
56386541132
Mibzer (Pnömatik)
969
AHMET POLAT
71032052190
Mibzer (Pnömatik)
970
ALĠ KARACAN
57721495448
Mibzer (Pnömatik)
971
MAHMUT BĠLGETAY
43294973292
Mibzer (Pnömatik)
972
ÜVEYĠT TEKDEMĠR
64501266426
Mibzer (Pnömatik)
973
MUSA ÇAĞATAY
57667494222
Mibzer (Pnömatik)
974
HALĠL SAMBUR
53371637566
Mibzer (Pnömatik)
975
MEHMET NECDET GÜLLÜ
44611931032
Mibzer (Pnömatik)
976
ĠMAM ÇALIġKAN
61570368242
Mibzer (Pnömatik)
977
HABEġ ARGIN
47134845466
Mibzer (Pnömatik)
978
BĠLAL ĠNANÇ
63034329202
Mibzer (Pnömatik)
979
EYYÜP ATMACA
68290154094
Mibzer (Pnömatik)
980
CEMAL KAYA
71308043006
Mibzer (Pnömatik)
981
MEHMET AKSOY
50611733590
Mibzer (Pnömatik)
982
ġEMSE ĠLYAN
33103705282
Mibzer (Pnömatik)
983
ABDULVAHAP KARADENĠZ
33878287006
Mibzer (Pnömatik)
984
HASAN AKBABA
52717654052
Mibzer (Pnömatik)
985
ĠBRAHĠM ASLAN
40997053412
Mibzer (Pnömatik)
986
ĠSMAĠL ÇEÇAN
36533210586
Mibzer (Pnömatik)
987
ĠSMET ġĠMġEKLĠ
11694038484
Mibzer (Pnömatik)
988
ĠBRAHĠM CANSEVER
72430015800
Mibzer (Pnömatik)
989
YUSUF ÇAMUR
58003492292
Mibzer (Pnömatik)
990
ABDULLAH ÇĠÇEKLER
66670198058
Mibzer (Pnömatik)
991
AHMET KARABOĞA
22565664220
Mibzer (Pnömatik)
992
ĠBRAHĠM HALĠL ġILTAK
35819223036
Mibzer (Pnömatik)
36 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
993
MEHMET KARABOĞA
22508666106
Mibzer (Pnömatik)
994
ALĠ KARABOĞA
22559664458
Mibzer (Pnömatik)
995
ABDURRAHMAN ÖKÇÜN
17441835092
Mibzer (Pnömatik)
996
DEMO DEMOOĞLU
41312048878
Mibzer (Pnömatik)
997
CASIM YAKA
34136273526
Mibzer (Pnömatik)
998
LEYLA BARĠN
66280220804
Mibzer (Pnömatik)
999
MEHMET BULUġ
13220979902
Mibzer (Pnömatik)
1000
ÜBEYĠT SEL
24944588936
Mibzer (Pnömatik)
1001
NĠHAT ÜZÜMCÜ
16817850714
Mibzer (Pnömatik)
1002
MEHMET BĠRCAN
37052195316
Mibzer (Pnömatik)
1003
ALĠ KUBACIK
35042252452
Mibzer (Pnömatik)
1004
ġÜKRÜ BULUT
44674930850
Mibzer (Pnömatik)
1005
ABDULLAH BEYLEM
19892748266
Mibzer (Pnömatik)
1006
SALĠH DUYMAZ
24197610606
Mibzer (Pnömatik)
1007
MEHMET ÖKTEN
56044557994
Mibzer (Pnömatik)
1008
TURAN BUCAK
17801832044
Mibzer (Pnömatik)
1009
SALĠM BĠLEN
24191624234
Mibzer (Pnömatik)
1010
REġAT ARIK
42797001426
Mibzer (Pnömatik)
1011
MUSA KARAASLAN
29675427394
Mibzer (Pnömatik)
1012
ĠSA ALTUNDAĞ
12563997710
Mibzer (Pnömatik)
1013
AHMET ÇOBAN
57298510490
Mibzer (Pnömatik)
1014
HASAN TAġTAN
15374898634
Mibzer (Pnömatik)
1015
HÜSEYĠN AYDOĞDU
27245511658
Mibzer (Pnömatik)
1016
ĠBRAHĠM KILIÇ
28898456730
Mibzer (Pnömatik)
1017
EYYUP SALDANLI
36358596780
Mibzer (Pnömatik)
1018
ĠBRAHĠM TAġ
48358196600
Mibzer (Pnömatik)
1019
MUSTAFA KURAN
22664675110
Mibzer (Pnömatik)
1020
MEHMET SALĠH BEYAZ
35612243118
Mibzer (Pnömatik)
37 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1021
ĠZZET GÜNBEĞĠ
33644298830
Mibzer (Pnömatik)
1022
RAMAZAN GÜNEġ
16574875586
Mibzer (Pnömatik)
1023
ĠBRAHĠM GÜNEġ
52288677320
Mibzer (Pnömatik)
1024
BEHCET KAYA
38884512548
Mibzer (Pnömatik)
1025
KASIM SAĞ
71113040726
Mibzer (Pnömatik)
1026
ABDURREZAK ASLAN
25613566880
Mibzer (Pnömatik)
1027
FETHĠ DEMĠREL
20450746884
Mibzer (Pnömatik)
1028
HALAF BAġKALE
63301310490
Mibzer (Pnömatik)
1029
MEHMET HARUN ÖNCEL
71380039720
Mibzer (Pnömatik)
1030
REMAZAN DEMĠR
13538962580
Mibzer (Pnömatik)
1031
ĠBRAHĠM ASLANTAY
57916480808
Mibzer (Pnömatik)
1032
RAMAZAN BEYAZġAHĠN
54133621656
Mibzer (Pnömatik)
1033
ÜBEYĠT KARAHAN
30080413896
Mibzer (Pnömatik)
1034
MEMET AKDENĠZ
57529493790
Mibzer (Pnömatik)
1035
MÜSLÜM DURMAZ
35744222548
Mibzer (Pnömatik)
1036
ALĠ AKAS
69739095862
Mibzer (Pnömatik)
1037
HALĠL ASLANDAĞ
70996054066
Mibzer (Pnömatik)
1038
HASAN FIRAT
55468562348
Mibzer (Pnömatik)
1039
ĠSMAĠL AKBABA
21758685912
Mibzer (Pnömatik)
1040
ALĠ YÜKSEL
31775361294
Mibzer (Pnömatik)
1041
DERVĠġ ERĠK
12273016800
Mibzer (Pnömatik)
1042
AHMET KIZILIRMAK
37292187256
Mibzer (Pnömatik)
1043
ĠSMAĠL TAġDAN
17489828186
Mibzer (Pnömatik)
1044
ADĠL POLAT
20576733362
Mibzer (Pnömatik)
1045
TAHĠT AL
66490203550
Mibzer (Pnömatik)
1046
MEHMET ÖZAYDIN
40625059854
Mibzer (Pnömatik)
1047
CABĠR BOZ
14207946306
Mibzer (Pnömatik)
1048
ABĠDĠN YILMAZ
44836926080
Mibzer (Pnömatik)
38 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1049
SÜLEYMAN BEYAZġAHĠN
54118622166
Mibzer (Pnömatik)
1050
MEHMET OKTAN
55795566200
Mibzer (Pnömatik)
1051
MEHMET ASLAN
54292610942
Mibzer (Pnömatik)
1052
HACI ALBAN
48037815174
Mibzer (Pnömatik)
1053
HALEF KAYA
53977621426
Mibzer (Pnömatik)
1054
HALAF YAVUZ
39203104406
Mibzer (Pnömatik)
1055
MUSTAFA ÇINARCĠ
56242555464
Mibzer (Pnömatik)
1056
MEHMET ZEKĠ BARAN
66871199502
Mibzer (Pnömatik)
1057
SALĠH KILIÇ
46387867874
Mibzer (Pnömatik)
1058
GAFFARĠ DEMĠR
13472964770
Mibzer (Pnömatik)
1059
ABĠT AL
12665998264
Mibzer (Pnömatik)
1060
AZĠZ DEMĠR
16790655740
Mibzer (Pnömatik)
1061
BAKIR BULUT
33005320286
Mibzer (Pnömatik)
1062
ĠSA BULUT
44683930568
Mibzer (Pnömatik)
1063
MUSTAFA BULUT
44692930276
Mibzer (Pnömatik)
1064
FEVZĠ ASATEKĠN
39023115644
Mibzer (Pnömatik)
1065
ĠBRAHĠM DEMĠR
18278810702
Mibzer (Pnömatik)
1066
AHMET BAYALTUN
44167939070
Mibzer (Pnömatik)
1067
MUSTAFA SOLHAN
63352299560
Mibzer (Pnömatik)
1068
ĠBRAHĠM YAVUZ
23555643294
Mibzer (Pnömatik)
1069
ĠBRAHĠM TAKUġ
10542059848
Mibzer (Pnömatik)
1070
MUSTAFA SAĞ
71116040662
Mibzer (Pnömatik)
1071
ĠSA ÇAKMAK
21080716780
Mibzer (Pnömatik)
1072
HALĠL ÇUBUK
11949018216
Mibzer (Pnömatik)
1073
FETHĠ KARACAN
69190123944
Mibzer (Pnömatik)
1074
SĠNAN EKĠNCĠLER
17699840688
Mibzer (Pnömatik)
1075
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
65341241826
Mibzer (Pnömatik)
1076
FERHAT USBEKANOĞLU
68656141928
Mibzer (Pnömatik)
39 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1077
SALĠH TUTAK
20528736250
Mibzer (Pnömatik)
1078
TAHRĠ KUBACIK
34499270514
Mibzer (Pnömatik)
1079
ĠBRAHĠM FELHAN
65926221946
Mibzer (Pnömatik)
1080
ĠSA BAYINDIR
34952251326
Mibzer (Pnömatik)
1081
ĠBRAHĠM HALĠL FĠDAN
69061125954
Mibzer (Pnömatik)
1082
AVAT ASLAN
51709696902
Mibzer (Pnömatik)
1083
MEHMET ALAġ
49702759632
Mibzer (Pnömatik)
1084
MEHMET YILMAZ
30497399790
Mibzer (Pnömatik)
1085
REġAT GÜNDOĞAN
57181510514
Mibzer (Pnömatik)
1086
BAHRĠ PALMANAK
19574777850
Mibzer (Pnömatik)
1087
ABDURREZAK YILDIRIM
27089516840
Mibzer (Pnömatik)
1088
HALĠL YILMAZ
23348638186
Mibzer (Pnömatik)
1089
HAÇĠM SEL
24950588708
Mibzer (Pnömatik)
1090
ABDULLAH KARATAY
68491128290
Mibzer (Pnömatik)
1091
ĠSMAĠL AL
12653998610
Mibzer (Pnömatik)
1092
HALĠT ALTUNDAĞ
12854988038
Mibzer (Pnömatik)
1093
YASĠN HORUZ
41366041634
Mibzer (Pnömatik)
1094
YUSUF HORUZ
41339042590
Mibzer (Pnömatik)
1095
MEHMET ASATEKĠN
38972117334
Mibzer (Pnömatik)
1096
FARUK KILIÇ
44992920458
Mibzer (Pnömatik)
1097
AHMET ÇOBAN
36281211026
Mibzer (Pnömatik)
1098
VAHĠT AL
12680997754
Mibzer (Pnömatik)
1099
HÜSEYĠN YÜCE
18236200620
Mibzer (Pnömatik)
1100
FETHĠ YILDIRIM
26942521786
Mibzer (Pnömatik)
1101
MEHMET BOZKURT
39152114860
Mibzer (Pnömatik)
1102
HALĠL METĠN
46678863592
Mibzer (Pnömatik)
1103
SĠNAN KARUN
15740905966
Mibzer (Pnömatik)
1104
NAĠF EKĠNCĠ
31976364278
Mibzer (Hububat)
40 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1105
SEVLĠYE KAYA
25127576252
Mibzer (Hububat)
1106
MEDĠNE SUYUN
42440011130
Mibzer (Hububat)
1107
MEDĠNE MELĠK
36110216932
Mibzer (Hububat)
1108
NAĠME ÖNCEL
63250303024
Mibzer (Hububat)
1109
ZEHRA BAYRAKÇI
42784999316
Mibzer (Hububat)
1110
LEYLA GERGERLĠ
47710828142
Mibzer (Hububat)
1111
EBRÜ AĞAN
62287342778
Mibzer (Hububat)
1112
FATMA HACĠBANOĞLU
14282942170
Mibzer (Hububat)
1113
SUNA ÇELEN
12495001776
Mibzer (Hububat)
1114
FERYAL YETKĠN
68527134714
Mibzer (Hububat)
1115
BEDĠA KARAMAN
47245592716
Mibzer (Hububat)
1116
LÜTFĠYE DĠKME
53362641572
Mibzer (Hububat)
1117
YILDIZ SÜTPAK
71215043250
Mibzer (Hububat)
1118
FATMA USBEKANOĞLU
68749138804
Mibzer (Hububat)
1119
NÜCUT BAYRAKÇI
42793999024
Mibzer (Hububat)
1120
SARĠ ÇAPUTKAN
48037207382
Mibzer (Hububat)
1121
AVAġ ÖZARMUT
32693340538
Mibzer (Hububat)
1122
HATĠCE ALTUN
26267550362
Mibzer (Hububat)
1123
ZEHRA ABAYTÜRKAN
61663370664
Mibzer (Hububat)
1124
NEZĠHE KARAKUġ
22715656778
Mibzer (Hububat)
1125
VEHBĠYE TALAYHAN
34120671352
Mibzer (Hububat)
1126
ALĠ DOLAP
42709996444
Mibzer (Hububat)
1127
HALĠL AVCI
54868591118
Mibzer (Hububat)
1128
MEHMET EMĠN BAHÇELĠ
32957326254
Mibzer (Hububat)
1129
VAHAP VOLKAN ABAN
61504374752
Mibzer (Hububat)
1130
ANIL ABAN
61498374912
Mibzer (Hububat)
1131
ALĠ ACEMOĞLU
25091588480
Mibzer (Hububat)
1132
ADĠL ACEMOĞLU
25079588846
Mibzer (Hububat)
41 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1133
SĠNAN SUNCAK
71005058938
Mibzer (Hububat)
1134
ÖMER DOLAP
42613999654
Mibzer (Hububat)
1135
SALĠH DEMĠRYERĠ
34379271242
Mibzer (Hububat)
1136
MEHMET YUVARLAK
29699421484
Mibzer (Hububat)
1137
FUAT ARSLAN
22283682452
Mibzer (Hububat)
1138
ÖMER ġEYHANLIGĠL
49015791602
Mibzer (Hububat)
1139
MEHMET ġEYHANLIGĠL
49036790974
Mibzer (Hububat)
1140
MAHMUT ÇAKIR
59917419252
Mibzer (Hububat)
1141
ĠHSAN ġELLĠ
49024784862
Mibzer (Hububat)
1142
MEHMET EMĠN ĠLHAN
67963154270
Mibzer (Hububat)
1143
ALĠ KÖROĞLU
14087960454
Mibzer (Hububat)
1144
MEHMET YEKSATAN
65638237976
Mibzer (Hububat)
1145
MEHMET ALĠ AVCI
19382771064
Mibzer (Hububat)
1146
HAMDĠ AYAS
71101055022
Mibzer (Hububat)
1147
METĠN BUCAK
23630637156
Mibzer (Hububat)
1148
NURULLA MANĞAL
52210685188
Mibzer (Hububat)
1149
NECMĠ MANGAL
52285682648
Mibzer (Hububat)
1150
ĠSMAĠL KORKMAZOĞLU
44497941620
Mibzer (Hububat)
1151
ALĠ ATLIHAN
13169978318
Mibzer (Hububat)
1152
MEHMET KOġAR
35309249072
Mibzer (Hububat)
1153
MEHMET SEYMAN
37256175152
Mibzer (Hububat)
1154
ĠHSAN ÖZEYRANLI
25634571092
Mibzer (Hububat)
1155
YUNUS KARAKEÇĠLĠ
67576173248
Mibzer (Hububat)
1156
HAMĠT ACEMOĞLU
25070589118
Mibzer (Hububat)
1157
HÜSEYĠN PALĠCE
56581539316
Mibzer (Hububat)
1158
SADIK KARAGEÇĠ
60724396636
Mibzer (Hububat)
1159
MEHMET TURMAK
65587234538
Mibzer (Hububat)
1160
NURĠ KARAKAġ
30350414066
Mibzer (Hububat)
42 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1161
MEHMET EMĠN ÇETĠNER
39494109166
Mibzer (Hububat)
1162
ĠBRAHĠM KEYGĠ
14948927060
Mibzer (Hububat)
1163
NUMAN KAMAR
35768228540
Mibzer (Hububat)
1164
ĠSMAĠL ALTUNDAĞ
35996220118
Mibzer (Hububat)
1165
MEHMET GÜLALAN
15038924518
Mibzer (Hububat)
1166
SERVET YILMAZ
32033344844
Mibzer (Hububat)
1167
MAHMUT HĠLMĠ PAYDAġ
37520166640
Mibzer (Hububat)
1168
REġAT VURAL
52696674140
Mibzer (Hububat)
1169
MEHMET ÇĠFTEL
43132988266
Mibzer (Hububat)
1170
EYYO YILDIZLI
59740434118
Mibzer (Hububat)
1171
MUAMER ÇĠFTÇĠ
47386850652
Mibzer (Hububat)
1172
MEHMET EMĠN YILMAZ
40031086338
Mibzer (Hububat)
1173
LOKMAN ÇUVANLIOĞLU
29237455490
Mibzer (Hububat)
1174
ġEHMEHMET GEÇGEL
69196119552
Mibzer (Hububat)
1175
CEBRAĠL BAYRAM
39137125416
Mibzer (Hububat)
1176
ĠHSAN ÇAKAN
25229584940
Mibzer (Hububat)
1177
ADĠL NĠTĠK
26459535122
Mibzer (Hububat)
1178
MUZAFFER AKYILDIZ
64099289210
Mibzer (Hububat)
1179
HALĠL GÜLALAN
14489942898
Mibzer (Hububat)
1180
ĠRFAN BUCAK
46075881212
Mibzer (Hububat)
1181
NURĠ ÇELĠK
10254083070
Mibzer (Hububat)
1182
NĠYAZĠ ALĠġER
25790565560
Mibzer (Hububat)
1183
CASIM KARADENĠZ
34319272360
Mibzer (Hububat)
1184
HACĠ YAKICI
64072285048
Mibzer (Hububat)
1185
ZĠGAYĠR ULUĞTÜRKEN
49951765118
Mibzer (Hububat)
1186
FAĠK ÇĠFTEL
43141987984
Mibzer (Hububat)
1187
EYYÜP BĠLBĠK
40532074858
Mibzer (Hububat)
1188
MAHMUT HOROZ
17471847874
Mibzer (Hububat)
43 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1189
ABDULKERĠM YILDIRIM
56737528744
Mibzer (Hububat)
1190
ÖMER ġEġEN
68959122136
Mibzer (Hububat)
1191
AHMET DAĞ
19232779516
Mibzer (Hububat)
1192
ġEYHMUS ÇELĠK
22247688582
Mibzer (Hububat)
1193
MUSTAFA KEMAL ġELLĠ
48967786780
Mibzer (Hububat)
1194
ADEM ERTOĞIN
59332447748
Mibzer (Hububat)
1195
AHMET SĠNAN YILDIZ
71929027782
Mibzer (Hububat)
1196
HÜSEYĠN TOKMAK
40343066400
Mibzer (Hububat)
1197
BEDĠR ĠZOL
25979552688
Mibzer (Hububat)
1198
FAHRĠ KAMIġLI
41657037384
Mibzer (Hububat)
1199
MUSTAFA OLGAÇ
52474676236
Mibzer (Hububat)
1200
ĠSMAĠL KIRMIZI
57088516886
Mibzer (Hububat)
1201
ESAT FIRATOĞLU
63220318690
Mibzer (Hububat)
1202
MEHMET EROĞLU
50137754642
Mibzer (Hububat)
1203
CELAL TAPġIK
17483834480
Mibzer (Hububat)
1204
MEDET SELUME
29900428172
Mibzer (Hububat)
1205
NUSRET ÖZÇELĠK
36374204706
Mibzer (Hububat)
1206
KAMĠL KURT
12756005130
Mibzer (Hububat)
1207
AHMET BULUT
60274402252
Mibzer (Hububat)
1208
ĠZZETTĠN KARADENĠZ
33608296018
Mibzer (Hububat)
1209
MEHMET KIZILKAN
57907495286
Mibzer (Hububat)
1210
GÜLTEKĠN ERCAN
65419249426
Mibzer (Hububat)
1211
MEHMET CULAZ
11526033168
Mibzer (Hububat)
1212
VAHAP MĠNĠGÜL
27305515794
Mibzer (Hububat)
1213
ĠSMAĠL BUCAK
23879628892
Mibzer (Hububat)
1214
MEHMET DEMĠR
19628771056
Mibzer (Hububat)
1215
AHMET PUSE
55951560332
Mibzer (Hububat)
1216
ĠSMAĠL ARHAN
41045049142
Mibzer (Hububat)
44 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1217
MUSTAFA AKPĠRĠNÇ
21545707360
Mibzer (Hububat)
1218
HADĠ BOZKURT
72196023774
Mibzer (Hububat)
1219
RESUL PERNE
11859035068
Mibzer (Hububat)
1220
KAMĠL EKĠNCĠ
19337786082
Mibzer (Hububat)
1221
MAHMUT GÜLALAN
14540941198
Mibzer (Hububat)
1222
ĠBRAHĠM HALĠL KIZILDEMĠR
53251644998
Mibzer (Hububat)
1223
MUSTAFA DAĞ
31226389778
Mibzer (Hububat)
1224
VEDAT BAYDAR
65563231742
Mibzer (Hububat)
1225
ġEVKET BENLĠ
42707006770
Mibzer (Hububat)
1226
MEHMET SÜRÜCÜ
51490696280
Mibzer (Hububat)
1227
MEHMET SALĠH BULUT
39233113072
Mibzer (Hububat)
1228
MEHMET HASAN KORKMAZ
55465576508
Mibzer (Hububat)
1229
MAHMUT GÜLCAN
51856696916
Mibzer (Hububat)
1230
AHMET BĠTER
51757700248
Mibzer (Hububat)
1231
CUMALĠ KARAVAR
69682102778
Mibzer (Hububat)
1232
MEHMET REġĠT YAĞMURLU
12777002422
Mibzer (Hububat)
1233
SĠNAN GÜLALAN
14813932090
Mibzer (Hububat)
1234
ġEYHMUS TAPġIK
17480834544
Mibzer (Hububat)
1235
ORHAN BAĞIġKONDU
63202318656
Mibzer (Hububat)
1236
FETHĠ ALPARSLAN
50656740058
Mibzer (Hububat)
1237
HASAN DĠREK
20825736250
Mibzer (Hububat)
1238
ĠBRAHĠM ETHEM AKIL
42859997148
Mibzer (Hububat)
1239
ġEYHALĠ BĠTER
51796698988
Mibzer (Hububat)
1240
MEHMET ASLAN
36788203906
Mibzer (Hububat)
1241
NURĠ CANPOLAT
44938927848
Mibzer (Hububat)
1242
ĠRFAN DENGĠ
39005125432
Mibzer (Hububat)
1243
MÜSLÜM ARTIKBOĞA
39794084958
Mibzer (Hububat)
1244
SEYDO KARKA
47476847838
Mibzer (Hububat)
45 / 46
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
#
ADI - SOYADI
ASIL LİSTE
TC KİMLİK NO
VERGİ NO
ŞANLIURFA 2014
ALET EKİPMAN TÜRÜ
1245
MUSTAFA KĠRAZ
53920628724
Mibzer (Hububat)
1246
CELAL ATEġ
47272843850
Mibzer (Hububat)
1247
MUSTAFA EROĞLU
50140754578
Mibzer (Hububat)
1248
HALĠL YILDIZ
38654140124
Mibzer (Hububat)
1249
ALĠ ÇAKAR
65875234820
Mibzer (Hububat)
1250
NURĠ YILDIRIM
27839502680
Mibzer (Hububat)
1251
MEHMET MĠSBAH ÇAKMAK
33068315076
Mibzer (Hububat)
1252
ĠBRAHĠM KAYAAKSĠT
11871015666
Mibzer (Hububat)
1253
AHMET DEMĠRDAĞ
42218009376
Mibzer (Hububat)
1254
AHMET KARAKAġ
29951427346
Mibzer (Hububat)
1255
SALĠH TEKTAġ
28781457844
Mibzer (Hububat)
1256
FEHMĠ TURGUT
59272441554
Mibzer (Hububat)
1257
NĠHAT GÜNEY
35873215442
Mibzer (Hububat)
1258
MUSTAFA AÇIK
51052723768
Mibzer (Hububat)
1259
ALĠ ÖVET
36460994078
Mibzer (Hububat)
46 / 46
Download

asıl liste