BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ABD
2014-2015 GÜZ YARIYILI FİNAL TARİHLERİ
1.SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Saati
Derslik
Gözetmen
Öğr. Gör. Zeynep CAN
Sınav
Tarihi
03.01.2015
BĠL 181 Temel Bilgisayar Bilimleri
11:00-12:00
MD 212
TDĠ 105 Türk Dili I
Öğr. Gör. Yılmaz EVAT
03.01.2015
13:00-14:00
MD 212
ĠDE 101 Klasik Mitoloji
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
05.01.2015
09.00-10.30
MD 101
ĠDE 103 Edebiyat Kavramları
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
06.01.2015
11:30-12:30
MD 101
AĠT 101 Atatürk Ġlke ve Ġnk. Tr. I
Yrd. Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU
06.01.2015
14:00-15:00
MD 212
ĠDE 105 Ġng. Genel BakıĢ I
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
07.01.2015
09.00-10.30
MD 101
ĠDE 111 Ġleri Ġng. Dil Bilgisi
Okt. Evrim TUĞLUOĞLU
08.01.2015
09:00-10:00
MD 101
ĠDE 107 Ġng. Yazı Becerisi I
Okt. Emrah HAKMAN
09.01.2015
09:00-10:30
MD 101
ArĢ. Gör. Derya
ÖZDEMĠR
ArĢ. Gör. Derya
ÖZDEMĠR
Öğr. Gör. Ebru
UĞUREL ÖZDEMĠR
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
ArĢ. Gör. Dr. Gül Olgun
KARACAN
Öğr. Gör. Ebru
UĞUREL ÖZDEMĠR
Okt. Evrim
TUĞLUOĞLU
Okt. Emrah HAKMAN
2.SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Saati
Derslik
Gözetmen
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
Sınav
Tarihi
05.01.2015
ĠDE 201 Çeviri I
11:00-13:00
MD 212
ĠDE 203 İng. ġiiri ve Düz. I
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
06.01.2015
13:00-14:00
MD 212
ĠDE 209 Ġngilizce KonuĢma II
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
07.01.2015
13:00-14:30
MD 212
ĠDE 207 Ġng. Kültür ArĢ. GiriĢ
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
08.01.2015
10:00-11:00
MD 212
ĠDE 211 Amerikan Kültür Tarihi
Okt. Evrim TUĞLUOĞLU
09.01.2015
10:30-11:30
MD 212
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Okt. Evrim TUĞLUOĞLU
ĠDE 205 Ġngiliz Tiyatrosu I
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
11.01.2015
10:00-12:00
MD 212
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
3.SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Derslik
Gözetmen
ĠDE 311 Çeviri III
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
06.01.2015
09:00-10:30
MD 212
ĠDE 309 Diğer Edebi Anlatım Tür.
ĠDE 303 Ġngiliz Tiyatrosu III
Okt. E. Emrah HAKMAN
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
07.01.2015
08.01.2015
10:30-12:30
12:00-13:30
MD 212
MD 212
ĠDE 307 Ġngiliz Romanı II (Sözlü)
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
09.01.2015
11:00-13:00
Ofis Z-34
ĠDE 301 Shakespeare I (Sözlü)
Yrd. Doç. Dr. Velemira IVANOVA
11.01.2014
09:00-11:00
Ofis
ĠDE 305 Ġng. ġiir ve Düzyazı III
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
11.01.2015
13:00-15:00
MD 212
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Okt. E. Emrah HAKMAN
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Velemira
IVANOVA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
4. SINIF
Dersin Kodu ve Adı
Ders Sorumlusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Derslik
ĠDE 401 Edebiyat Kuram ve ElĢ I
(Sözlü)
ĠDE 409 Edebiyat ve Bilim Kurgu
Yrd. Doç. Dr. Velemira IVANOVA
03.01.2015
12:00-14:00
Ofis
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
05.01.2015
13:00-14:30
MD 212
ĠDE 415 GiriĢimcilik
Prof. Dr.Himmet KARADAL
05.01.2015
15:00
ĠDE 403 Kadın Edeb. Seçmeler
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
06.01.2015
15:00-17:00
ĠĢletme
Böl.
MD 212
ĠDE 407 KarĢılaĢtırmalı Edebiyat I
(Sözlü)
ĠDE 405 Ġngiliz Romanı IV (Sözlü)
Öğr. Gör. Mehmet Akif BALKAYA
07.01.2015
15:00-17:00
Ofis 136
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL ÖZDEMĠR
09.01.2015
14:00-16:00
Ofis
ĠDE 413 Shakespeare’in Komedi.
(Sözlü)
Yrd. Doç. Dr. Velemira IVANOVA
11.01.2015
09:00-10:30
Ofis
Gözetmen
Yrd. Doç. Dr. Velemira
IVANOVA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Mehmet Akif
BALKAYA
Öğr. Gör. Ebru UĞUREL
ÖZDEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Velemira
IVANOVA
Download

Dersin Kodu ve Adı