DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D. 2014-2015 BAHAR
YARIYILI SINAV PROGRAMI
Dersin Kodu Dersin Adı
Sorumlu Öğretim Elemanı
Vize Tarihi Vize Saati
Sınav Salonu
ĠFÖ 102
ĠFÖ 104
ĠFÖ 106
ĠFÖ 108
ĠFÖ 110
ĠFÖ 132
ĠFÖ 162
ĠFÖ 164
ĠFÖ 202
ĠFÖ 204
ĠFÖ 206
ĠFÖ 208
ĠFÖ 232
ĠFÖ 266
ĠFÖ 268
ĠFÖ 284
ĠFÖ 286
ĠFÖ 302
ĠFÖ 304
ĠFÖ 306
ĠFÖ 308
ĠFÖ 332
ĠFÖ 334
ĠFÖ 336
ĠFÖ 402
ĠFÖ 402-2
ĠFÖ 422
ĠFÖ 422-2
ĠFÖ 424
ĠFÖ 424-2
ĠFÖ 426
ĠFÖ 426-2
ĠFÖ 428
ĠFÖ 428-2
ĠFÖ 430
ĠFÖ 430-2
ĠFÖ 432
ĠFÖ 432-2
ĠFÖ 482
ĠFÖ 482-2
ĠFÖ 486
ĠFÖ 486-2
Genel Fizik II
Genel Fizik Lab. II
Genel Kimya II
Genel Kimya Lab. II
Genel Matematik II
Eğitim Psikolojisi
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tar. II
Genel Biyoloji II
Genel Biyoloji Lab. II
Modern Fiziğe GiriĢ
Genel Kimya IV (Org. Kim.)
Fen ve Tekn. Programı ve Planlama
Yabancı Dil II
Bilgisayar II
Bilim ve Etik
Trafik Bilgisi
Genetik ve Biyoteknoloji
Bilimin Doğası ve Tarihi
Çevre Bilimi
Yer Bilimi
Fen Öğrt. Lab. Uygulamaları II
Özel Öğretim Yöntemleri I
Ölçme ve Değerlendirme
Astronomi
Astronomi
Besin Kimyası
Besin Kimyası
Deney Kurma ve GeliĢtirme
Deney Kurma ve GeliĢtirme
Fen Bilg. Eğt. Yaratıcı Drama
Fen Bilg. Eğt. Yaratıcı Drama
Çevre Sağlık Bilgisi
Çevre Sağlık Bilgisi
Fen ve Teknolojide Enerji
Fen ve Teknolojide Enerji
Türk Eğitim Sis. ve Okul Yön.
Türk Eğitim Sis. ve Okul Yön.
Eğitimde Drama
Eğitimde Drama
Ġlkyardım ve Sağlık
Ġlkyardım ve Sağlık
Program Sorumlusu
ArĢ. Gör. Gonca ÇAKMAK
Öğr. Gör. Nametullah SÜER
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Fatih GENĠġEL
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Yrd. Doç. Dr. Halis YILMAZ
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Okt. Hasan ÇARDAK
Okt. KürĢat KORKUT
Yrd. Doç. Dr. Hülya ASLAN EFE
Yrd. Doç. Dr. Hülya ASLAN EFE
Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK
Yrd. Doç. Dr. Fatih GENĠġEL
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAġARAN
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMĠR
Öğr. Gör. M. BĠRGEN
Doç. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN
Doç. Dr. Remziye GÜZEL
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Öğr. Gör Sebahat TUNÇ
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Yrd. Doç. Dr. Hülya ASLAN EFE
Yrd. Doç. Dr. Hülya ASLAN EFE
Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK
Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Prof. Dr. Yalçın TONBUL
Prof. Dr. Yalçın TONBUL
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Prof.Dr. Sait YÜCEL
Prof.Dr. Sait YÜCEL
Prof. Dr. Yalçın TONBUL
Prof. Dr. Yalçın TONBUL
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMĠR
Öğr. Gör. M. BĠRGEN
Öğr. Gör. M. BĠRGEN
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Program Komisyon BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. Cihat DEMĠR
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
29.04.2015
24.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
30.04.2015
28.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
21.04.2015
24.04.2015
28.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
30.04.2015
21.04.2015
30.04.2015
20.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
29.04.2015
28.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
09:00:00
10:00:00
11:00:00
09:00:00
15:00:00
15:00:00
09:00:00
09:00:00
09:00:00
10:00:00
13:00:00
11:00:00
14:00:00
13:00:00
13:00:00
10:00:00
11:00:00
10:00:00
14:00:00
10:00:00
15:00:00
13:00:00
11:00:00
14:00:00
11:00:00
11:00:00
13:00:00
13:00:00
10:00:00
10:00:00
09:00:00
09:00:00
14:00:00
14:00:00
11:00:00
11:00:00
11:00:00
11:00:00
09:00:00
09:00:00
13:00:00
13:00:00
1102-1103
F.LAB
1102-1103
F.LAB
1202-1203
1102-1103
1202-1203
1202-1203
1202-1203
F.LAB
1202-1203
1202-1203
3101-3102
1102-1103
B.LAB
3104
3102
1102-1103
1207-1202
1202-4208
1202-1203
1202
1102-1103
3102-3103
3102
1202-1203
3102
3102
3102
3102
3102
3102
3102
4208
3102
3102
1203
4208
1102
1102
3202
4208
Anabilim Dalı BaĢkanı
Prof. Dr. Mehmet DOĞRU
Download

Dersin Kodu Dersin Adı Sorumlu Öğretim