T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI I. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜN
1.Sınıf
SAAT
2.Sınıf
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
08:30-09:15
EE1
09:25-10:10
P
A
Z
A
R
T
E
S
Ġ
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Lojik Dev.Tas. Lab.-A
Devre Analizi Lab.-A/Doç.Dr. Seral
L3
Yrd.Doç.Dr.Rahime.CEYLANÖZġEN
Yrd.Doç.Dr. Akif DURDU
Devre Analizi Lab.-A/Doç.Dr. Seral
ÖZġEN
L3
10:20-11:05
Atatürk Ġlk. Ġnk. Tarihi-II/Okt. Hatice YILDIRIM
EE1
Devre Analizi Lab.-B/Doç.Dr. Seral
ÖZġEN
L3
11:15-12:00
Atatürk Ġlk. Ġnk. Tarihi-II/Okt. Hatice YILDIRIM
EE1
Devre Analizi Lab.-B/Doç.Dr. Seral
ÖZġEN
L3
Lojik Dev.Tas. Lab.-A
Yrd.Doç.Dr.Rahime.CEYLANYrd.Doç.Dr. Akif DURDU
Lojik Dev.Tas. Lab.-B
Yrd.Doç.Dr.Rahime.CEYLANYrd.Doç.Dr. Akif DURDU
Lojik Dev.Tas. Lab.-B
Yrd.Doç.Dr.Rahime.CEYLANYrd.Doç.Dr. Akif DURDU
3.Sınıf
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
4.Sınıf (Elk)
Yeri
EE2
Elektrik Makinaları II-B
Doç.Dr. AfĢin KULAKSIZ
EE3
L2
Elektrik Makinaları II-A
Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
EE2
Elektrik Makinaları II-B
Doç.Dr. AfĢin KULAKSIZ
EE3
Elektrik Tesislerinde Koruma
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE4
Sayısal HaberleĢme Sist.
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
DL
L2
Elektrik Makinaları II-A
Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
EE2
Elektrik Makinaları II-B
Doç.Dr. AfĢin KULAKSIZ
EE3
Elektrik Tesislerinde Koruma
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETĠNKAYA
EE4
Sayısal HaberleĢme Sist.
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
DL
Elk.- Elktro. Müh. Uygulaması II
L1
Elk.- Elktro. Müh. Uygulaması II
L1
L3
Güç Sistem Analizi
Doç.Dr. Musa AYDIN
EE5
Sayısal HaberleĢme Sist.Lab-A
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
L3
Güç Sistem Analizi
Doç.Dr. Musa AYDIN
EE5
Sayısal HaberleĢme Sist.Lab-A
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
L3
Güç Sistem Analizi
Doç.Dr. Musa AYDIN
EE5
EE1
Matematik -B
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
EE4
E.M.T.-I-A
Doç.Dr. Ercan YALDIZ
EE3
E.M.T.-I-B
Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
EE2
Elektrik Makinaları Lab. I-A
ArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
L5
14:15-15:00
Matematik-A
Yrd.Doç.Dr.Yususf BECEREN
EE1
Matematik -B
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
EE4
E.M.T.-I-A
Doç.Dr. Ercan YALDIZ
EE3
E.M.T.-I-B
Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
EE2
Elektrik Makinaları Lab. I-A
ArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
L5
E.M.T.-I-A
Doç.Dr. Ercan YALDIZ
EE3
E.M.T.-I-B
Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
EE2
Elektrik Makinaları Lab. I-B
ArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
L5
Elektrik Makinaları Lab. I-B
ArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
L5
16:05-16:50
Otomatik Kontrol Lab.-A
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUYrd.Doç.Dr.Hulusi KARACA
Otomatik Kontrol Lab.-A
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUYrd.Doç.Dr.Hulusi KARACA
Otomatik Kontrol Lab.-B
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUYrd.Doç.Dr.Hulusi KARACA
Otomatik Kontrol Lab.-B
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUYrd.Doç.Dr.Hulusi KARACA
L3
S
A
L
I
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri-A
Doç.Dr. Musa AYDIN
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri-A
Doç.Dr. Musa AYDIN
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri-A
Doç.Dr. Musa AYDIN
EE2
EE2
EE2
Bilgisayar Programlama I-B
Doç.Dr. Seral ÖZġEN
Bilgisayar Programlama I-B
Doç.Dr. Seral ÖZġEN
Bilgisayar Programlama I-B
Doç.Dr. Seral ÖZġEN
Devre Analizi II-A
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
Devre Analizi II-A
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
Devre Analizi II-A
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
EE4
EE4
EE4
EE1
EE1
EE1
12:10-12:55
13:20-14:05
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
EE4
Bilgisayar Programlama I-A
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
EE1
Olasılık ve Ġstatistik/Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN
EE3
14:15-15:00
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
EE4
Bilgisayar Programlama I-A
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
EE1
Olasılık ve Ġstatistik/Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN
EE3
15:10-15:55
Elk.- Elktro. Müh. Uygulaması II
Bölüm Öğretim Elemanları
Elk.- Elktro. Müh. Uygulaması II
Bölüm Öğretim Elemanları
08:30-09:15
11:15-12:00
Yeri
Elektrik Makinaları II-A
Doç.Dr.Osman BĠLGĠN
Matematik-A
Yrd.Doç.Dr.Yususf BECEREN
10:20-11:05
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
L2
13:20-14:05
09:25-10:10
Yeri
L2
12:10-12:55
15:10-15:55
4.Sınıf (Elktro)
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Elektrik-Elektronik Ölçmeleri-B
Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
EE4
Bilgisayar Programlama I-A
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
Sinyaller ve Sistemler
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
Sinyaller ve Sistemler
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
Sinyaller ve Sistemler
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
Elk. Elektro. Tasarım II/Bölüm Öğretim Elemanları
Otomatik Kontrol Lab.-C
Elektrik Makinaları Lab. I-C
L5
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
Yrd.Doç.Dr.Hulusi KARACA
Otomatik Kontrol Lab.-C
Elektrik Makinaları Lab. I-C
L5
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
Yrd.Doç.Dr.Hulusi KARACA
EE1
16:05-16:50
EE3
EE3
EE3
Motor Sürücü Sistemleri
Doç.Dr. Ramazan AKKAYA
Motor Sürücü Sistemleri
Doç.Dr. Ramazan AKKAYA
EE5
EE5
Sayısal Video ĠĢleme
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN
Sayısal Video ĠĢleme
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN
DL
DL
L1
L3
Elektrik Enerji Ġletimi
Doç.Dr. Musa AYDIN
EE2
Sayısal HaberleĢme Sist.Lab-B
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
L3
Elektrik Enerji Ġletimi
Doç.Dr. Musa AYDIN
EE2
Sayısal HaberleĢme Sist.Lab-B
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
Endüstriyel Otomasyon Lab.-A
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
L6
L4
Endüstriyel Otomasyon Lab.-A
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
L6
L4
08:30-09:15
Ç
A
R
ġ
A
M
B
A
09:25-10:10
Yabancı Dil II-Okt. Bilge Ayça ESEN
EE5
10:20-11:05
Yabancı Dil II-Okt. Bilge Ayça ESEN
EE5
11:15-12:00
Yabancı Dil II-Okt. Bilge Ayça ESEN
EE5
Elektronik II-B
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
Elektronik II-B
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
Elektronik II-B
Doç.Dr. Yüksel ÖZBAY
EE3
EE3
EE3
Lojik Devre Tas. A
Yrd.Doç.Dr. Akif DURDU
Lojik Devre Tas. A
Yrd.Doç.Dr. Akif DURDU
Lojik Devre Tas. A
Yrd.Doç.Dr. Akif DURDU
EE1
EE1
EE1
12:10-12:55
13:20-14:05
Matematik-A
Yrd.Doç.Dr.Yususf BECEREN
EE4
Matematik -B
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
EE2
Devre Analizi Lab.-C/Doç.Dr. Seral
ÖZġEN
L3
14:15-15:00
Matematik-A
Yrd.Doç.Dr.Yususf BECEREN
EE4
Matematik -B
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
EE2
Devre Analizi Lab.-C/Doç.Dr. Seral
ÖZġEN
L3
Lojik Dev.Tas. Lab.-C
Yrd.Doç.Dr.Rahime.CEYLANYrd.Doç.Dr. Akif DURDU
Lojik Dev.Tas. Lab.-C
Yrd.Doç.Dr.Rahime.CEYLANYrd.Doç.Dr. Akif DURDU
Otomatik Kontrol II-B
Otomatik Kontrol II-A
EE2
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDU
Yrd..Doç. Dr. Hulusi KARACA
Otomatik Kontrol II-B
Otomatik Kontrol II-A
EE2
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDU
Yrd..Doç. Dr. Hulusi KARACA
Otomatik Kontrol II-B
Otomatik Kontrol II-A
EE2
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDU
Yrd..Doç. Dr. Hulusi KARACA
Elk. Elektro. Tasarım II/Bölüm Öğretim Elemanları
211
211
Mikrodenetleyiciler
Doç.Dr. Nihat YILMAZ
EE3
L2
Mikrodenetleyiciler
Doç.Dr. Nihat YILMAZ
EE3
Mikrodenetleyiciler
Doç.Dr. Nihat YILMAZ
EE3
08:30-09:15
P
E
R
ġ
E
M
B
E
10:20-11:05
11:15-12:00
Fizik-I-B/Yrd.Doç.Dr. Nuretdin
EREN
Fizik-I-B/Yrd.Doç.Dr. Nuretdin
EREN
F4
F4
Fizik-I-A/Yrd.Doç.Dr. Hayreddin
KÜÇÜKÇELEBĠ
Fizik-I-A/Yrd.Doç.Dr. Hayreddin
KÜÇÜKÇELEBĠ
F5
F5
Elektronik II-A
Doç.Dr. Seral ÖZġEN
Elektronik II-A
Doç.Dr. Seral ÖZġEN
Elektronik II-A
Doç.Dr. Seral ÖZġEN
EE1
EE1
EE1
Lojik Devre Tas. B
Yrd.Doç.Dr. Rahime CEYLAN
Lojik Devre Tas. B
Yrd.Doç.Dr. Rahime CEYLAN
Lojik Devre Tas. B
Yrd.Doç.Dr. Rahime CEYLAN
EE4
Güç Elektroniği I/Doç.Dr. Ramazan AKKAYA
EE2
EE4
Güç Elektroniği I/Doç.Dr. Ramazan AKKAYA
EE2
EE4
Güç Elektroniği I/Doç.Dr. Ramazan AKKAYA
EE2
Elk. Elektro. Tasarım II/Bölüm Öğretim Elemanları
L1
12:10-12:55
13:20-14:05
14:15-15:00
Matematik-A
Yrd.Doç.Dr.Yususf BECEREN
Matematik-A
Yrd.Doç.Dr.Yususf BECEREN
EE4
EE4
Matematik -B
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
Matematik -B
Doç.Dr.Nurcan BAYKUġ S.ERĠL
EE2
EE2
15:10-15:55
Devre Analizi II-B
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
Devre Analizi II-B
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
Devre Analizi II-B
Doç.Dr. Salih GÜNEġ
EE1
EE1
EE1
16:05-16:50
C
U
M
A
Endüstriyel Otomasyon-A
Endüstriyel Otomasyon-B
EE3
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDU
ArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
Endüstriyel Otomasyon-A
Endüstriyel Otomasyon-B
EE3
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDU
ArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
Medikal Görüntülemeye GiriĢ
Yrd.Doç.Dr. Rahime CEYLAN
Medikal Görüntülemeye GiriĢ
Yrd.Doç.Dr. Rahime CEYLAN
08:30-09:15
Türk Dili ve Edebiyatı-II/Okt.Ebru BĠRKAN AKHAN
EE1
Elektronik Lab.-A
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN-Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L2
Sensörler ve DönüĢtürücüler
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
EE3
09:25-10:10
Türk Dili ve Edebiyatı-II/Okt.Ebru BĠRKAN AKHAN
EE1
Elektronik Lab.-A
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN-Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L2
Sensörler ve DönüĢtürücüler
Yrd.Doç.Dr. Bayram AKDEMĠR
EE3
10:20-11:05
Fizik Lab-A
FL
Fizik Lab.- B
FL
Elektronik Lab.-B
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN-Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L2
Mesleki Yabancı Dil II
Doç.Dr. A. AfĢin KULAKSIZ
EE3
11:15-12:00
Fizik Lab-A
FL
Fizik Lab.- B
FL
Elektronik Lab.-B
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN-Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
L2
Mesleki Yabancı Dil II
Doç.Dr. A. AfĢin KULAKSIZ
EE3
Endüstriyel Otomasyon Lab.-B
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
Endüstriyel Otomasyon Lab.-B
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
Endüstriyel Otomasyon Lab.-C
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
Endüstriyel Otomasyon Lab.-C
Doç.Dr. Ömer AYDOĞDUArĢ.Gör.Dr.Mümtaz MUTLUER
EE1
14:15-15:00
Ġleri Yabancı Dil II-Okt. Bilge Ayça ESEN
EE1
15:10-15:55
Ġleri Yabancı Dil II-Okt. Bilge Ayça ESEN
EE1
Elektronik Lab.-C
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN-Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
Elektronik Lab.-C
Yrd.Doç.Dr. Murat CEYLAN-Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
TOSD II
TOSD II
Mühendislik Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARUCAN
Mühendislik Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARUCAN
ĠĢ Hukuku ve Etik
ArĢ.Gör.M.Emre ULUSOY
ĠĢ Hukuku ve Etik
ArĢ.Gör.M.Emre ULUSOY
Mühendislik Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARUCAN
Mühendislik Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARUCAN
ĠĢ Hukuku ve Etik
ArĢ.Gör.M.Emre ULUSOY
ĠĢ Hukuku ve Etik
ArĢ.Gör.M.Emre ULUSOY
16:05-16:50
F4-F5:FEN FAKÜLTESĠ FĠZĠK BÖLÜMÜ FL:FEN FAKÜLTESĠ FĠZĠK BÖLÜMÜ
EE3
EE3
EE3
EE3
EE3
EE3
EE3
EE3
EE3
Opto Elektronik/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
EE4
EE3
Opto Elektronik/Öğr.Gör.Dr. Yalçın EZGĠNCĠ
EE4
L6
Mikrodalga ve Antenler Lab.-A
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
L6
Mikrodalga ve Antenler Lab.-A
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
L6
Mikrodalga ve Antenler Lab.-B
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
L6
Mikrodalga ve Antenler Lab.-B
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L4
Elk.- Elktro. Müh. Uygulaması II
Bölüm Öğretim Elemanları
L1
L1
Nümerik Yöntemler/Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
EE3
Nümerik Yöntemler/Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
EE3
Nümerik Yöntemler/Yrd.Doç.Dr. Levent SEYFĠ
EE3
DıĢ Aydınlatma
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETiNKAYA
DıĢ Aydınlatma
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÇETiNKAYA
EE2
EE2
211:TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ 2.KAT
30.01.2014
Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç. Dr. Levent SEYFĠ
Elk.-Elktro. Müh. Bölüm BĢk. Vekili
DL
EE5
L2
L2
DL
TOSD II
TOSD II
Elk.- Elktro. Müh. Uygulaması II
Bölüm Öğretim Elemanları
Ġleri Yabancı Dil II-Okt. Bilge Ayça ESEN
DL
EE5
12:10-12:55
13:20-14:05
EE4
Antenler ve Yayılma
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
Antenler ve Yayılma
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
Antenler ve Yayılma
Yrd.Doç.Dr. S.Sinan GÜLTEKĠN
L1
16:05-16:50
09:25-10:10
EE4
211
L2
15:10-15:55
Elektrik Enerji Ġletimi
Doç.Dr. Musa AYDIN
Elektrik Enerji Ġletimi
Doç.Dr. Musa AYDIN
Download

tc selçuk ünġversġtesġ mühendġslġk fakültesġ elektrġk