TEMA: KĠM OLDUĞUMUZ
KONU: BANA NELER OLUYOR?
TARĠH: 01 EYLÜL / 24 EKĠM 2014
YAġAYAN DEĞERLER: SEVGĠ
Bu ayki yaşayan değerimiz „Sevgi‟. Bu değerimizi ele alırken yanıtlarını bulmaya çalışacağımız sorulardan size birkaç örnek;
„Sevgi nedir?‟, „Sevgimizi, sevdiğimiz kişiye nasıl ifade ederiz?‟, „Bir başkasının bizi sevip, sevmediğini nasıl anlarız?
„Birisi bizi üzdüğünde onu sevmeye devam edebilir miyiz?‟, „Sevgi dışında başka hangi duygulardan söz edebiliriz?‟, „Sevgi çoğalabilen ve
paylaşılabilen bir şey midir?‟ İşte tam da bu sorulara yanıt ararken yapacağımız birçok etkinlik olacak. Etkinliklerimizi hem zamanla sizlerle paylaşacak
hem de kimi zaman sizlerden destek isteyecek, sizleri dahil edeceğiz bu keyifli sürece.
ĠĢte etkinliklerimizden bir örnek;
ETKĠNLĠK ADI: Pembe ıĢık halkası (DRAMA)
Hepimiz halka Ģeklinde bağdaĢ kurarak yere oturalım, ellerimizi dizlerimizin üstüne koyarak gözlerimizi kapatalım. Çalan müziği duyuyor muyuz?
ġimdi çok sessiz ve sakiniz, bu müzik bize yol gösterecek biz sadece müziği takip ediyoruz… Etrafında tatlı, pembe renkte bir ıĢık halkası oluĢtu…
Bu pembe ıĢık sevgi dolu… Bu sevgi çok yumuĢak, parlak ve güvenli… Bu ıĢık benim içimdeki ıĢığın da sevgi dolu olduğunu hatırlatıyor…
ġimdi ben içimdeki o pembe ıĢığın içine giriyorum ve oradaki sevgiyi hissediyorum… ġimdi sizden de kendi pembe ıĢığınızın içine girmenizi ve
içinizdeki sevgiyi hissetmenizi istiyorum… Burası bir atölye ve ben bu atölyedeki sevgi sayesinde birçok güzel Ģeyi baĢarabiliyorum…
Ben benim ve sevgi doluyum… Sevginin bu pembe ıĢığı hep burada ve ben artık bu ıĢığa ihtiyacım olduğunda nasıl ulaĢabileceğimi biliyorum…
Etkinliklerimizin devamında neler yaptığımızı, ne öğrendiğimizi ise uygulamalarımızın sonunda sizlerle paylaĢacağız…
‟
Türkçe Dil Etkinlikleri
Sohbetler
 „Sevgi nedir?‟ sorusuna cevap arıyorum. „Sevgi‟ konulu sohbet ediyorum.
 „İnsanları ve hayvanları sevmeliyiz‟‟ konulu sohbet ediyorum.
 Sevgi‟nin içimizde‟‟ olduğunu fark ediyorum. Arkadaşlarımı, ailemi, öğretmenlerimi,
evimi… Sevgimi paylaşıyorum.
 „Okulumu seviyorum‟ konulu sohbet ediyorum. Okulumda çalışanları ve görevlerini
öğreniyorum…
 Ben kimim? Fiziksel özelliklerimi ve cinsiyetimi öğreniyorum. Bendeki ve
arkadaşlarımdaki farklılıkları fark ediyorum.
 Okulumu tanıyorum…
 Beş duyu organım var. Bunların ne oldukları hakkında sohbet ediyorum.
 Vücudumu tanıyorum, vücudumun bölümlerini öğreniyorum ve artık büyüdüğümü
fark ediyorum…
 Nerede kimlerle yaşıyorum?
 Cumhuriyet Bayramında, bayrağımızı tanıyorum ve Atatürk‟ün bizler için yaptığı
yenilikleri konuşuyorum…

“Dünya Çocuk Günü”nde dünya çocuklarını tanıyorum…
 Ailemi ve yakın akrabalarımı tanıyorum…
 Bayram ile ilgili sohbet ediyorum. Bayram‟ın ve bayramlaşmanın önemini
öğreniyorum.
 Hayvan dostlarımızı, nasıl korunacağımızı “Hayvanları Koruma Günü”nde
öğreniyorum.
Parmak Oyunlarımız
 İşte benim okulum
 Parmaklarım
Okuyacağımız Kitaplar
 Evden getirdiğimiz kitaplar
 Okul kitaplığımızdaki kitaplar
Sanat Etkinlikleri
 Şeker boyama ile kalp
süslüyorum.
 Parmak boyaları ile
dondurma şekli
yapıyorum.
 Okul resmini boyuyorum.
 Kız ve erkek
resimlerinden cinsiyetime
uygun olanını boyuyorum.
 Parmak boyaları ile
fanusun içine balık
yapıyorum.
 1 sayısına boyama
yapıyorum.
 Kalpli resim yapıyorum.
 „‟5 duyu organı‟‟ kesmeyapıştırma yapıyorum.
 Bebek ve çocuk resmi
boyuyorum.
 Aile resmi boyuyorum.
 Dünya çocuk gününde
dünya çocuklarını
boyayarak proje çalışması
yapıyorum.
 Bayram kartı yapıyorum.
 Türk bayrağımı
süslüyorum.
 Patates baskısı
yapıyorum.
 Boya çeşitleri ile tanışıp
serbest boyama
yapıyorum.
 Sevgimi ailemle de
paylaşmak için içimdeki
sevginin resmini
çiziyorum.
Oyunlar
Müzik
 Sevgini
haykır
 Büyükküçük daireler
 Saklı olanı
bul
 Noktaları
takip et
 Kutu kutu
pense
 Benim bir
bebeğim var
 Sandalye
kapmaca
 Az-çok
 Bahçe
oyunları
 Arkadaşını
tanı
 Ben kimim?
 Bu ne sesi?
 Çevredeki
sesler
 Kim eksik
 Eşya
saklama oyunu
 Topa yetiş
 Okuluma
başladım
 Benim ailem
 Bir dünya
bırakın.
 Hep
kırmızıdır
elbiselerim
 Masallar
ülkesi
 Bugün bayram
Bilim
Etkinlikleri
 Sabun
köpüğü-sevgi
baloncukları
 Parmak izi
Kavramlar






Şekil kavramı (Daire)
Sayı kavramı
( 1 rakamı)
Renk kavramı
( Kırmızı )
Sayı kavramı (1–5 arası
ritmik sayma)
Büyük-küçük
Mutlu
Okul Ġçi Etkinlikler
Aile Katılımı
 Okul içi keşif gezisi
yaparak okulumu ve
çalışanlarını tanıyorum.
 Kırmızı giy partisi
yapıyorum.
 10 Ekim Cuma Dünya
Çocuk Günü Partisi
 29 Ekim Cumhuriyet
töreni ve balosu
Sevgili veliler, bu özel etkinlik günlerini
düzenlememizin sebebi;
çocuklarımıza sorumluluk kazandırma,
paylaşma, bir işi takip edebilme ve kendine
ait eşyayı, nesneyi koruyabilme becerisinin
gelişimine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda
bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için
çocuklarımız sizlerden yardım
isteyeceklerinden, ebeveyn olarak okul
programının içinde yer almak sizlerle
bizleri daha da yakınlaştıracaktır.
Yardımlarınız için
şimdiden teşekkürler...
Sevgili Ailemiz yeni bir Eğitim-Öğretim
yılında aile katılımlarımız ile birlikteyiz.
Bu ay sizlerden;
Kırmızı günümüzde çocuklarınızın kırmızı
giyinmelerini ve okulumuza kırmızı objeler
getirmelerine destek olmanızı,
Çocuklarınızla beraber evden bulduğunuz
daire şeklindeki objeleri okula getirmesine
destek olmanızı
Gazete ve dergilerden çocuğunuzla birlikte
bulduğunuz „‟1‟‟ rakamlarını dosya kağıdına
yapıştırıp okula göndermenizi rica ediyoruz.
Not: Bu bölümde belirtilen aile katılımlı
etkinlikler ay içerisinde sizlere yazılı
olarak bildirilecektir.
Rehberlik
Bu temada rehberlik
birimimizce;
*”Sevgi” kavramının
tanıtılmasına yönelik sohbet
saatleri,
*”Sevgi” içerikli derin
düşünme çalışması,
*”Seni seviyorum” oyunu,
*Doğadaki canlılarda dahil
olmak üzere sevgimizi nasıl
ifade edeceğimize dair
drama çalışmaları
Sağlık
 Sağlıkla ilgili sohbet
ediyorum.
 “Dişlerimi
fırçalıyorum“ isimli
şarkıyı söylüyorum,
Etkinlik Örnekleri
Tekerleme
Çocuk
Ağzım minnacık
Burnum hokkacık
Yanaklarım elmacık
Gözlerim boncuk
Benim adım...
(Sıra ile çocukların isimleri söylenir.)
ġarkı
Okuluma BaĢladım
Okuluma başladım hergün erken kalkarım
Önce yüzümü yıkar saçlarımı tararım
Kahvaltımı yaparım, dişleri fırçalarım
Elbiseleri giyer, hemen okula koşarım
Öğretmenim çok tatlı, melek mi melek
Arkadaşlarım da var hepsi bir çiçek
Parmak Oyunu
Ördek Ailesi
Bu baba ördek (Sağ elin başparmağı oynatılır)
Bu da anne ördek (Sol elin başparmağı oynatılır)
Bunlar da yavruları (Her iki elin de kalan parmaklar ı oynatılır)
Vak vak vak diyerek (İki el üst üste konarak açılıp kapanır)
Derede yüzüyorlar (Yüzme devinimi yapılır)
Bir balık gördükleri zaman (Eller birleştirilir)
Hemen yakalayıp yiyorlar (Yemek yeme devinimi yapılır)
Deney
Deneyin Adı: Parmak izi
Malzemeler: Talk pudra, koli bantı, siyah elişi kağıdı
Deneyin YapılıĢı: Çocukların bütün parmakları pudraya tek tek batırılır. Bant
yardımıyla parmak izleri alınarak bantlar siyah el işi kağıdının üzerine yapıştırılır.
Sonuç: Herkesin parmak izi farklıdır.
Oyun
ArkadaĢını tanı
Çocuklar daire şeklinde ayakta durur. Öğretmen topu eline alır, adını söyler. Bir
çocuğa atar. Topu alan çocuk kendi adını söyleyerek topu arkadaşına atar.
2. turda topu alan çocuk benim adım… ,senin adın… Diyerek topu ona atar. Oyun
böylece devam eder.
DAĞHAN YEġĠLDAĞ
MUHAMMED ENSAR ALDEMĠR
SAMĠ MERT DAVARCI
DĠLA ARNAVUTOĞLU
SINIF ÖĞRETMENLERĠ
HĠLAL BĠRKAN-BÜġRA SEÇSEV
Download

minik kalpler