Kodu
DERSİN ADI
VİZE
SAAT
ĠSÖ 102
Temel Matematik II (A)
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Öğretim Elemanı
08/04/2014
09:00
1102
DERSLİK
ĠSÖ 102
ĠSÖ 104
ĠSÖ 104
ĠSÖ 106
ĠSÖ 106
Temel Matematik II (B)
Genel Kimya (A)
Genel Kimya (B)
Türk Tarihi ve Kültürü (A)
Türk Tarihi ve Kültürü (B)
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Yrd. Doç. Dr. Remziye GÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Remziye GÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Serdar ERKAN
Yrd. Doç. Dr. Serdar ERKAN
08/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
16/04/2014
09:00
09:00
09:00
15:00
4208
1202
1203
1102
16/04/2014
15:00
1203
ĠSÖ 108
ĠSÖ 108
ĠSÖ 132
ĠSÖ 132
ĠSÖ 162
ĠSÖ 162
ĠSÖ 164
ĠSÖ 164
ĠSÖ 166
ĠSÖ 166
ĠSÖ 168
Genel Coğrafya (A)
Genel Coğrafya (B)
Eğitim Psikolojisi (A)
Eğitim Psikolojisi (B)
Türkçe II: Sözlü Anlatım (A)
Türkçe II: Sözlü Anlatım (B)
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tar. II
Atatürk Ġlk. ve Ġnk. Tar. II
Yabancı Dil II (A)
Yabancı Dil II (B)
Bilgisayar II (A)
Öğr. Gör. Ahmet ÇĠMEN
Öğr. Gör. Ahmet ÇĠMEN
Öğr. Gör.Havva TAġLI
Öğr. Gör.Havva TAġLI
Öğr.Gör.Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr.Gör.Abdurrahman GÜMGÜM
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI
Okt. Nufel ADIGÜZEL
Okt. Nufel ADIGÜZEL
Öğr. Gör. Murat YALMAN
17/04/2014
17/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
13:00
13:00
16:00
16:00
14:00
14:00
16:00
16:00
13:00
13:00
1202
1203
3101-3102
3201-3202
sınav yok
sınav yok
3101
3102
3102-3103
3104
14/04/2014
09:00
B.Lab.
ĠSÖ 168
ĠSÖ 202
ĠSÖ 202
ĠSÖ 204
ĠSÖ 204
ĠSÖ 206
ĠSÖ 206
ĠSÖ 208
Bilgisayar II (B)
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi (A)
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi (B)
Çocuk Edebiyatı (A)
Çocuk Edebiyatı (B)
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (A)
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (B)
Sanat Eğitimi (A)
Öğr. Gör. Murat YALMAN
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör.Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör.Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör. Ahmet ÇĠMEN
Öğr. Gör. Ahmet ÇĠMEN
Öğr. Gör. Emine Dilek YALÇIN
09:00
14:00
14:00
13:30
13:30
ĠSÖ 208
ĠSÖ 210
ĠSÖ 210
ĠSÖ 212
ĠSÖ 212
ĠSÖ 214
ĠSÖ 214
ĠSÖ 216
ĠSÖ 216
ĠSÖ 232
Sanat Eğitimi (B)
Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. 2 (A)
Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. 2 (B)
Müzik Öğretimi (A)
Müzik Öğretimi (B)
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (A)
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (B)
Güzel Yazı Teknikleri (A)
Güzel Yazı Teknikleri (B)
Öğretim Teknikleri ve Mat. Tas. (A)
Öğr. Gör. Emine Dilek YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GENĠġEL
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GENĠġEL
Okt. Bayram ÇÖKLÜ
Okt. Bayram ÇÖKLÜ
Öğr. Gör. Hamdullah ATEġ
Öğr. Gör. Hamdullah ATEġ
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Doç. Dr. Ġlhami BULUT
14/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
07/04/2014
09/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
13:00
13:00
10:00
10:00
08:00
13:00
13:00
13:00
13:00
14:00
08:00
08:00
B.Lab.
3104
3103
sınav yok
sınav yok
1202
1203
1102
1203
sınav yok
sınav yok
4208
4208
S.Salonu
S.Salonu
sınav yok
sınav yok
ĠSÖ 232
ĠSÖ 262
ĠSÖ 262
ĠSÖ 302
ĠSÖ 302
ĠSÖ 302
ĠSÖ 302
ĠSÖ 304
ĠSÖ 304
ĠSÖ 304
Öğretim Teknikleri ve Mat. Tas. (B)
Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri (B)
Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri (A)
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (A)
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (2A)
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (B)
Fen ve Teknoloji Öğretimi II (2B)
Türkçe Öğretimi (B)
Türkçe Öğretimi (2A)
Türkçe Öğretimi (2B)
Doç. Dr. Ġlhami BULUT
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Meral ÖNER SÜNKÜR
Yrd. Doç. Dr. Meral ÖNER SÜNKÜR
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Bayram AġILIOĞLU
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM
ĠSÖ 304
ĠSÖ 306
ĠSÖ 306
ĠSÖ 306
Türkçe Öğretimi (A)
Sosyal Bilgiler Öğretimi (A)
Sosyal Bilgiler Öğretimi (B)
Sosyal Bilgiler Öğretimi (2A)
Yrd. Doç. Dr. Bayram AġILIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
ĠSÖ 306
ĠSÖ 308
ĠSÖ 308
ĠSÖ 308
ĠSÖ 308
ĠSÖ 310
Sosyal Bilgiler Öğretimi (2B)
Matematik Öğretimi II (A)
Matematik Öğretimi II (B)
Matematik Öğretimi II (2A)
Matematik Öğretimi II (2B)
Erken Çocukluk Eğitimi (A)
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠNAN
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
18/04/2014
18/04/2014
08/04/2014
15/04/2014
14/04/2014
14/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
14/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
08/04/2014
10:00
10:00
10:00
09:00
11:00
11:00
10:00
10:00
14:00
16:00
16:00
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
13:00
1102
1203
3104
3104
1202
1203
4208
1202
3103-3104
sınav yok
sınav yok
3103-3104
1102
1202
1203
4208
1202
1203
3101-3102
3103-3104
1202
ĠSÖ 310
Erken Çocukluk Eğitimi (B)
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
08/04/2014
13:00
1203
ĠSÖ 310
Erken Çocukluk Eğitimi (2A)
Öğr. Gör. Mahmut ALTUNHAN
08/04/2014
16:00
1202
ĠSÖ 310
Erken Çocukluk Eğitimi (2B)
Öğr. Gör. Mahmut ALTUNHAN
ĠSÖ 402
ĠSÖ 402
ĠSÖ 402
ĠSÖ 402
ĠSÖ 424
ĠSÖ 424
ĠSÖ 428
ĠSÖ 428
ĠSÖ 430
ĠSÖ 430
ĠSÖ 432
ĠSÖ 432
ĠSÖ 432
ĠSÖ 432
ĠSÖ 452
BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretim (A)
BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretim (B)
BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretim (2A)
BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Öğretim (2B)
Ġnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
Ġnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (2A-B)
Sağlık ve Ġlkyardım
Sağlık ve Ġlkyardım (2A-B)
Eğitimde Yeni Yönelimler
Eğitimde Yeni Yönelimler (2A-B)
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (A)
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (B)
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2A)
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2B)
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Öğr. Gör. Kadri YAKA
Öğr. Gör. Kadri YAKA
Yrd.Doç.Dr. Hakan ĠNCE
Yrd.Doç.Dr. Hakan ĠNCE
Doç. Dr. Ġlhami BULUT
Doç. Dr. Ġlhami BULUT
Yrd. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Yrd. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Yrd. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Yrd. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Yrd. Doç. H. Fazlı ERGÜL
08/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
08/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
14/04/2014
16:00
11:00
11:00
11:00
11:00
17:00
17:00
10:30
14:00
08:00
14:00
16:00
16:00
16:00
16:00
15:00
1203
1102
1202
1203
4208
sınav yok
sınav yok
4208
4208
sınav yok
sınav yok
1102
1202
1203
4208
4208
Kodu
ĠSÖ 452
ĠSÖ 456
ĠSÖ 456
ĠSÖ 462
ĠSÖ 462
ĠSÖ 462
ĠSÖ 462
ĠSÖ 464
ĠSÖ 464
ĠSÖ 464
ĠSÖ 464
DERSİN ADI
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (2A-B)
Çocuk Ruh Sağlığı
Çocuk Ruh Sağlığı (2A-B)
Türk Eğitim Tarihi (A)
Türk Eğitim Tarihi (B)
Türk Eğitim Tarihi (2A)
Türk Eğitim Tarihi (2B)
Ġlköğretimde KaynaĢtırma (A)
Ġlköğretimde KaynaĢtırma (B)
Ġlköğretimde KaynaĢtırma (2A)
Ġlköğretimde KaynaĢtırma (2B)
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Öğr. Gör. M. Ali YAġAR
Öğr. Gör. M. Ali YAġAR
Öğr. Gör. M. Ali YAġAR
Öğr. Gör. M. Ali YAġAR
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Öğr. Gör. Havva TAġLI
Öğr. Gör. Havva TAġLI
VİZE
SAAT
14/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
15:00
09:00
09:00
09:00
09:00
11:00
11:00
14:00
14:00
14:00
14:00
DERSLİK
4208
1102
1102
3101-3102
3103-3104
3101-3102
3103-3104
1102
4208
1202
1203
Download

Kodu DERSİN ADI Öğretim Elemanı VİZE SAAT DERSLİK