No
Öğrenci No
Adı
Soyadı
Vize
Final
Ortalama
Harf Notu
1
2136555306
BAHAR
BOZYEL
55
47
50,2
2
2136555317
ZELĠHA
ALTINOK
42
67
57
3
2136555322
BAġAK
ÖZEL
45
23
31,8
4
2136555325
AHU
CANDAN
30
23
25,8
5
2136555326
GĠZEM
GÜLTEKĠN
50
50
50
6
2136555328
FARUK
GÜNDÜZ
30
64
50,4
7
2136555331
YUSUF
COġKUN
38
51
45,8
8
2136555335
GÖKÇE NUR
HASBOLAT
56
58
57,2
9
2136555336
MELĠH FURKAN
ÖĞCÜ
15
10
12
10
2136555337
GÜLGÜN
YILMAZ
30
25
27
11
2136555339
ÖZER
AVġAR
10
10
10
12
2136555340
BĠRKAN FATĠH
ġEREF
40
30
34
13
2136555342
YAPRAK
ÇĠĞDEM
90
62
73,2
14
2136555344
GÖKHAN
SARGIN
50
62
57,2
15
2136555348
SEVĠM
YILMAZ
43
47
45,4
16
2136555349
ĠSMAĠL
TUNÇ
5
5
5
17
2136555351
ÇAĞLA CEREN
ÇAKMAK
37
59
50,2
18
2136555352
FAZĠLET
EROĞUL
30
20
24
19
2136555354
ABĠT
ÇĠFTÇĠ
20
25
23
20
2136555356
HAKKĠ
ÇELEBĠ
43
55
50,2
21
2136555651
MAMUR
AHMEDOV
10
25
19
22
2136555652
BEGAM
HATAMOVA
20
1
8,6
23
2146555301
NEBĠYE
ÇELĠK
50
53
51,8
24
2146555302
NESĠME
ġAHĠN
18
27
23,4
25
2146555304
MEHMET
ÖZGÜN
14
25
20,6
26
2146555305
TUĞÇE
DUYMUġ
70
0
28
27
2146555306
PINAR
KARABIYIK
60
70
66
28
2146555308
ALĠ
BAġ
25
25
25
29
2146555309
AHMET
DOĞANAY
55
50
52
30
2146555310
MERVE
TECER
55
35
43
31
2146555311
DĠDEM
AKSU
34
55
46,6
32
2146555312
ÇAĞLA
ġENETÇĠ
75
50
60
33
2146555313
KEREM DOĞAN
DÖĞENCĠ
75
65
69
34
2146555314
ANIL
DEMĠR
54
55
54,6
35
2146555316
AHMET
BAġAKÇĠ
0
0
0
36
2146555317(A)
FADĠME
AYYILDIZ
35
0
14
37
2146555319
HÜSEYĠN CAN
BEKTAġ
40
57
50,2
38
2146555320
MELEK
KATAL
20
30
26
39
2146555321
ÖZGE
BOSTAN
44
66
57,2
40
2146555322
TUĞÇE
SARICA
40
49
45,4
41
2146555323
KAMĠLCAN
GÜZEL
40
70
58
42
2146555324
HĠDAYET
KÖSE
40
69
57,4
43
2146555325
EZGĠ
ÖRNEK
40
49
45,4
44
2146555326
RABĠA HÜLYA
KURT
51
16
30
45
2146555327
ġEYDA
KARABACAK 40
26
31,6
46
2146555328
NURġAH
ĠMRAK
1
1
1
47
2146555329
DĠLEK
AKMAN
15
15
15
48
2146555330
GÜNEġ
AK
50
20
32
49
2146555334
MERVE
YILMAZ
55
80
70
50
2146555335
MERT
HOZMAN
20
1
8,6
51
2146555336
ÜNAL
DURDU
45
60
54
CC
CB
FF
FF
CC
CC
DC
CB
FF
FF
FF
FF
BB
CB
DC
FF
CC
FF
FF
CC
FF
FF
CC
FF
FF
FF
BB
FF
CC
DD
DC
CB
BB
CC
FF
FF
CC
FF
CB
DC
CB
CB
DC
FF
FF
FF
FF
FF
BB
FF
CC
52
2146555339
NESLĠHAN
KARAMUK
70
79
75,4
53
2146555340
EMRE
ÖZTÜRK
42
25
31,8
54
2146555341
DĠLAY
KAVAK
60
95
81
55
2146555342
SEMĠHA
GEBEġ
51
42
45,6
56
2146555343
YASĠN
YILDIRIM
13
20
17,2
57
2146555345
SÜLEYMAN
GÜC
40
62
53,2
58
2146555346
KADER
YAVUZ
23
15
18,2
59
2146555348
ZEKĠYE
AYMAZ
80
90
86
60
2146555349
MESUT
BARDAK
0
0
0
61
2146555350
TUNAHAN ÖMER
ACAR
25
25
25
62
2146555351
CEM
TURHAN
50
45
47
63
2146555352
ENES EHAT
ÖZCAN
10
30
22
64
2146555354
SEMEN
DĠKĠCĠ
38
20
27,2
65
2146555355
HÜSEYĠN
ACAR
40
0
16
66
2146555357
NĠYAZĠ
BAHÇECĠ
14
5
8,6
67
2146555358
ELĠF
ÇATALELMA
40
20
28
68
2146555359
ĠBRAHĠM
YILDIZ
50
65
59
69
2146555363
ATAKAN
KOMANOVA
47
56
52,4
70
2146555366
KEVSER AYÇA
ĠZCĠ
28
35
32,2
71
2146555367
HÜMEYRA
YILMAZ
35
36
35,6
72
2146555368
FIRAT
ġAHĠN
5
10
8
73
2146555369
DĠLEK
GÜÇ
52
15
29,8
74
2146555370
EMRE
AVKIRAN
50
54
52,4
75
2146555372
AYġENUR BUSE
ADADAN
12
5
7,8
76
2146555373
SEVĠLAY
ULUTAġ
50
65
59
77
2146555375
ABDULKADĠR
SEVEN
10
15
13
ÜST SINIRLAR
Ortalama 38,32
FF
FD
DD
DC
CC
CB
BB
BA
AA
40
40
45
50
57
65
75
85
100
BA
FF
BA
DC
FF
CC
FF
AA
FF
FF
DC
FF
FF
FF
FF
FF
CB
CC
FF
FF
FF
FF
CC
FF
CB
FF
Download

CC CB FF FF CC CC DC CB FF FF FF FF BB CB DC FF CC FF FF