.e .
HATAY VALİLİĞİ
T E D H atay Koleji Özel Ortaokulu Müdürlüğü
99952944
t
SAYI : 99952944/774-01/140
09.04.2014
KONU: Hizmet İçi Eğitim
İLÇE MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜNE
DEFNE-HATAY
İlimizdeki Almanca öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine ve ilimiz eğitim ine katkıda
bulunmak amacıyla w w w .m inticity.C Q m Almanca interaktif eğitim portalı (oniine eğitim
programı) ve YÖK’ün duyurduğu Türkiye’de denk kabul edilen TELC Almanca uluslararası
sertifika sınavlarının tanıtımı, A vrupa’daki geçerlilikleri hakkında bilgi verilmesi için D.A.S.
Akademie Berlin işbirliği ile 16 Nisan 2014 tarihinde saat 16.30 - 18.00 saatlerinde okulumuz
ev sahipliğinde bir hizmet içi eğitim düzenlemek istiyoruz.
Bu hizmet içi eğitimin ilimiz genelinde görev yapan her seviyedeki Almanca
öğretmenlerine duyurulm ası,vvmv.tedhatay.kl2.tr adresinde yer alan online katılım formunun
14 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar doldurulması hususunda olurlarınıza arz
ederim.
/
Serdar AYDIN
Okul Müdürü
Ek: D.A.S. AKADEM İE GmbH yazısı
HATAY VALİLİĞİ
HATAY I I M İ t L İ E Ğ İT İM MÖDÜR ü ÜSÜ
TED HATAY KOLEJİ ÖZEL İL K O K U p h e v A NO
Ballıcu Köyü yolu üzeri: 31040 A n ta k p ^^ A + A ¥ *-—
Tlf.
: 0 326 -2904545
£KL£R
rüks
:
vvEB
e-posta
: //ledhatayk oleji.m eb .k l2.tr
: 99952942@ m eb,kı?..tr.
Tarih: 1.4.2014
Sayı: 593
Konu: TEDdy’s Ready Öğretmen Eğitimleri
Sayın !i Milli Eğitim Müdürüm Halil Sanlı;
MEB okullarında ilkokul 2. sınıflarda kullanılmakta olan ürünümüz “Fun with Teddy" ders kitabı ve ders kitabına
yardımcı materyal olarak kullanılması önerilen “TEDdy’s Ready” ve “Teddy’s Having Fun" online ürünlerine yönelik
Sebit ve Türk Eğitim Derneği (TED) kolejleri işbirliği ile İngilizce öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecektir.
Hatay’da yapılacak eğitim 09 Mayıs 2014 tarihinde TED Hatay Koieji’nde gerçekleştirilecektir.
Eğitim programının içeriği aşağıda yer almaktadır. TED Hatay Koleji Ballıöz Köyü Çekmece Antakya adresinde
düzenlenecek eğitime okulunda dersi olmayan İngilizce öğretmenlerinin bilgilendirilerek, katılmak isteyen
öğretmenlerin 0326 290 45 45 nolu telefonu arayarak kayıt yaptırmalar! gerekmektedir. Katılımcı öğretmen sayısı
300 ile sınırlıdır.
İngilizce öğretmenlerimizin adı geçen eğitime katılma hususunu tensiplerinize arz ederiz.
Başlık:
Konuşmacı:
Tarih:
Ver:
Hybrid Learning in the 21st Century: A Holistic Approach to English Language Teaching
Özlem Aydın
09 Mayıs 2014
TED Hatay Koleji Ballıöz Köyü Çekmece Antakya
Program:
11.00-11.30
11.30-12.30
Teaching Vocabulary
:Coffee Break
:Songs & Chants
12.30-13.30
:lunch
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
:Games
:Coffee Break
:Speaking
:Question & Answer
10 . 00 - 11.00
H A T A Y
V A L İL İĞ İ
i! M . l l i E â i t i m
TARİH
KAYIT
0 3 Nts 7m4_
SAYI
GEREĞİ
BİLGİ
DOSYA NO.
Saygılarımla,
M ü d ü r lü ğ ü
EKLER
Sadi TÜRELİ
Genel Müdür Yardımcısı, Uygulama Eğitim
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ
S E B İT Eğilim ve Bilgi Teknolojileri A Ş
Download

HATAY VALİLİĞİ - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü